1cm2 bằng bao nhiêu dm2

Đổi đơn vị chức năng diện tích S | square centimeter ➟ square decimeter

Máy tính thay đổi kể từ Centimet vuông lịch sự Đêcimét vuông (cm2 → dm2). Nhập số đơn vị chức năng nhập dù bên dưới các bạn sẽ đem tức thì thành phẩm.

Bạn đang xem: 1cm2 bằng bao nhiêu dm2

Đổi Centimet vuông (cm2) lịch sự Đêcimét vuông (dm2)

Đêcimét vuông lịch sự Centimet vuông (Hoán thay đổi đơn vị)

Centimet vuông

Xen-ti-mét vuông (ký hiệu cm2): Xen-ti-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn với cạnh nhiều năm 1cm. Tùy bám theo đòi hỏi về đơn vị chức năng giám sát và đo lường không giống nhau tuy nhiên các bạn đem thể chuyển thay đổi mét vuông (m2) trở thành centimet vuông (cm2), hecta (ha), decimet vuông (dm2) hoặc rộng lớn bát ngát là kilomet vuông (km2)…….

Xem thêm: độc quyền yêu em

1 cm2 bởi từng nào m2

1 cm2 = 0.0001 m2

Cách quy thay đổi cm2 → dm2

1 Centimet vuông bởi 0.01 Đêcimét vuông:

Xem thêm: gb to mb

1 cm2 = 0.01 dm2

1 dm2 = 100 cm2

Đêcimét vuông

Đề-xi-mét vuông được hiểu là diện tích S của hình vuông vắn với cạnh nhiều năm 1dm. Đơn vị đo diện tích S Đề-xi-mét-vuông (viết tắt là dm2): 1dm2 = 100cm2 = 1/100m2

Bảng Centimet vuông lịch sự Đêcimét vuông

1cm2 bằng bao nhiêu dm2
0.01 Centimet vuông = 0.0001 Đêcimét vuông10 Centimet vuông = 0.1 Đêcimét vuông
0.1 Centimet vuông = 0.001 Đêcimét vuông11 Centimet vuông = 0.11 Đêcimét vuông
1 Centimet vuông = 0.01 Đêcimét vuông12 Centimet vuông = 0.12 Đêcimét vuông
2 Centimet vuông = 0.02 Đêcimét vuông13 Centimet vuông = 0.13 Đêcimét vuông
3 Centimet vuông = 0.03 Đêcimét vuông14 Centimet vuông = 0.14 Đêcimét vuông
4 Centimet vuông = 0.04 Đêcimét vuông15 Centimet vuông = 0.15 Đêcimét vuông
5 Centimet vuông = 0.05 Đêcimét vuông16 Centimet vuông = 0.16 Đêcimét vuông
6 Centimet vuông = 0.06 Đêcimét vuông17 Centimet vuông = 0.17 Đêcimét vuông
7 Centimet vuông = 0.07 Đêcimét vuông18 Centimet vuông = 0.18 Đêcimét vuông
8 Centimet vuông = 0.08 Đêcimét vuông19 Centimet vuông = 0.19 Đêcimét vuông
9 Centimet vuông = 0.09 Đêcimét vuông20 Centimet vuông = 0.2 Đêcimét vuông