1kg sắt phi 4 dài bao nhiêu mét

Bạn nên biết 1 kilogam Fe phi 6 nhiều năm từng nào mét ? nhằm kiến thiết, dự trù công trình xây dựng. Quý Khách cần thiết bảng tra chiều nhiều năm cuộn thép phi 6 những xí nghiệp không giống nhau. Hãy coi tức thì bên dưới đây

Công thức tính chiều nhiều năm thép phi 6

Để tính chiều nhiều năm thép phi 6, người tao quy rời khỏi kể từ công thức tính trọng lượng, tao đem công thức tính chiều nhiều năm thép phi 6 như sau:

Bạn đang xem: 1kg sắt phi 4 dài bao nhiêu mét

Công thức tính chiều nhiều năm cuộn thép phi 6

Công thức tính chiều nhiều năm cuộn thép phi 6

Trong đó:

Xem thêm: service pack là gì

  • L: chiều nhiều năm thép
  • M: lượng của Fe (kg),
  • 7850 là lượng riêng rẽ của một mét khối sắt
  • 3.14 là số pi
  • D: 2 lần bán kính của cây thép (mét)

1 kilogam Fe phi 6 nhiều năm từng nào mét ?

Để tính 1 kilogam Fe phi 6 đem chiều nhiều năm từng nào mét tao vận dụng công thức bên trên, với M = 1 kilogam, D = 0,0006 m, tao có:

L = (1*4) : [7850 * 3.14 * (0.006)^2] = 4,51 m

Xem thêm: metro là gì

Kết luận: 1 kilogam Fe phi 6 tiếp tục nhiều năm 4,51 m

1 cuộn thép phi 6 nhiều năm từng nào mét ?

1 cuộn thép phi 6 thông thường nhiều năm cho tới rộng lớn 200 mét, tùy vào cụ thể từng xí nghiệp tuy nhiên chiều nhiều năm cuộn thép phi 6 đem độ dài rộng khau nhau. Quý Khách coi cụ thể tức thì sau đây.

Bảng tra chiều nhiều năm cuộn thép phi 6 bám theo mái ấm máy

Chiều nhiều năm cuộn thép phi 6 của những xí nghiệp không giống nhau là không giống nhau, chúng ta coi cụ thể ở trên bảng sau:

Thương hiệu Khối lượng cuộn (Kg) Chiều nhiều năm cuộn (m)
Miền Nam 200 901,5
Việt Nhật 230 1.036,8
Pomina 210 946,6
Hòa Phát 250 1.126,9
Việt Úc 300 1.352,3
Việt Ý 290 1.307,2
Việt Mỹ 270 1.217,1
Thái Nguyên 310 1.397,4