active by phone vn zoom

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money đồ sộ operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Bạn đang xem: active by phone vn zoom

If possible, please tư vấn us by clicking on the advertisements.

Please add onfire-bg.com đồ sộ your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Trạng thái
Không phanh vấn đáp về sau.

Các các bạn cho chính mình chất vấn lúc này còn active win 10 by phone như trước đó đượ không?

key%252520win.jpg

Cảm ơn những bạn?

Dùng tool active Digital License tự động xử nè:
hwid.kms38.gen.mk6 v51.15 by s1ave77
https://onfire-bg.com/threads/cai-dat-thao-luan-windows-10-insider.4726/#post-20548

- Download tool về > Run as Admin (Chạy quyền quản lí trị) > OK >
Trong "Work mode", nếu tìm HWID thì tiếp tục kích hoạt với Digital License, riêng rẽ phiên bản LTSC 2019 thì lựa chọn KMS38 sẽ có được phiên bản quyền 19 năm.
- Sau bại liệt nhấn START > và đợi thông tin active thành công xuất sắc, rất có thể tổn thất chút thời hạn tùy thông số kỹ thuật máy!

Có Topic kích hoạt, chúng ta hãy vô những topic bại liệt nhờ member vô bại liệt kích hoạt giùm.
Mình tiếp tục đóng góp Topic đó lại !

Trạng thái
Không phanh vấn đáp về sau.