adverbial phrase la gi

Kiến thức về trạng kể từ được Reviews là một trong những trong mỗi phần khá khó khăn và hoặc tạo nên lầm lẫn cho những người học tập. Vì vậy, vô nội dung bài viết này Monkey tiếp tục share cụ thể về cụm trạng kể từ vô giờ anh nằm trong bài xích tập dượt tự động luyện giúp đỡ bạn đơn giản dễ dàng ghi lưu giữ.

Cụm trạng kể từ vô giờ anh là gì?

Cụm trạng kể từ vô giờ anh - Adverbial phrase (hoặc Adverb phrase) là một trong những bộ phận vô câu bao hàm một group kể từ đem chân thành và ý nghĩa tương tự động như trạng kể từ. Cụm trạng kể từ hoàn toàn có thể trượt nghĩa mang đến danh kể từ, tính kể từ, động kể từ, mệnh đề, hoặc trượt nghĩa cho tất cả câu.

Bạn đang xem: adverbial phrase la gi

 • Ví dụ: Senena rode her xe đạp very hastily ví she could get trang chính sooner.

 • Dịch nghĩa: Serena giẫm xe pháo vô cùng vội vã vàng nhằm hoàn toàn có thể về ngôi nhà sớm rộng lớn.

Cấu trúc: Cụm trạng kể từ sẽ tiến hành cấu trở nên vì chưng nhị yếu ớt tố: trạng kể từ chủ yếu + trở nên tố không giống. Đa số những trạng kể từ vô giờ anh được cấu trở nên vì chưng tính kể từ và tăng hậu tố -ly (Tính kể từ + ly).

 • Ví dụ: very quickly, really well, extremely hard, surprisingly well,...

Phân loại cụm trạng kể từ vô giờ anh

Theo như ngữ pháp giờ anh lớp 7, cụm trạng kể từ được phân tạo thành 6 loại như sau:

STT

Phân loại

Ví dụ cụm từ

Ví dụ câu

1

Cụm trạng kể từ chỉ cường độ (Adverbial phrases of degree/extent)

very quickly

extremely hard

really well 

so soon

Ví dụ: Time goes very quickly

=> Dịch nghĩa: Thời gian ngoan trôi qua loa vô cùng nhanh

2

Cụm trạng kể từ chỉ tài năng (Adverbial phrases of probability)

definitely never

only truly

quite probably

Ví dụ: We kept the new money quite separately from what we’d already collected.

=> Dịch nghĩa: Chúng tôi lưu giữ số chi phí mới mẻ khá tách biệt với số chi phí Shop chúng tôi tiếp tục tích lũy được.

3

Cụm trạng kể từ chỉ thời hạn vô giờ anh (adverbs of time)

every year

After the game

very late.

Ví dụ: The fair takes place every year.

=> Dịch nghĩa:Hội chợ ra mắt thường niên.

4

Cụm trạng kể từ chỉ xứ sở (adverbs of place)

Right there.

there, here

Ví dụ: He saw John there.

=> Dịch nghĩa: Anh ấy thấy John ở cơ.

5

Cụm trạng kể từ chỉ phương thức (Adverb phrase of manner)

very carefully

always

usually

Ví dụ: She would always talk with a nationalistic tone.

=> Dịch nghĩa: Cô ấy luôn luôn rỉ tai với cùng một giọng điệu dân tộc bản địa.

6

Cụm trạng kể từ chỉ nguyên nhân (Adverb phrase of reason)

 

Ví dụ: She plays up lớn impress his classmates.

=> Dịch nghĩa: Cô ấy nghịch ngợm nhằm tạo nên tuyệt vời với chúng ta nằm trong lớp của tớ.

Chức năng của cụm trạng từ

Cụm trạng kể từ vô giờ anh với một vài công dụng như sau:

 • Bổ nghĩa mang đến động kể từ, tính kể từ, danh kể từ.

 • Bổ nghĩa mang đến mệnh đề, câu.

 • Bổ nghĩa mang đến trạng kể từ không giống.

 • Bổ nghĩa cho những cụm kể từ loại khác: cụm danh kể từ, cụm giới kể từ, cụm kể từ hạn ấn định.

Xem thêm: Trạng kể từ vô giờ anh: Tổng hợp ý 7 kỹ năng và kiến thức cần thiết cần thiết nhớ

Vị trí của cụm trạng kể từ giờ anh

Khi đứng ở những địa điểm không giống nhau cụm trạng kể từ vô giờ anh lại đem chân thành và ý nghĩa không giống nhau, ví như chỉ thời hạn, chỉ gia tốc, chỉ phương thức,... Cụ thể, cụm trạng kể từ với 8 địa điểm vô câu như sau: 

STT

Vị trí

Ví dụ

1

Trạng kể từ chỉ phương thức (manner) - đứng sau động kể từ hoặc đứng sau tân ngữ

Ví dụ: They walked very carefully across the floor.

Họ chuồn vô cùng cảnh giác bên trên sàn ngôi nhà.

2

Trạng kể từ chỉ thời hạn (Time) - đặt tại cuối câu (vị trí thông thường) hoặc địa điểm đầu câu (vị trí nhấn mạnh)

Ví dụ: Mommy got trang chính very late.

=> Dịch nghĩa: Mẹ về ngôi nhà vô cùng muộn.

3

Trạng kể từ chỉ gia tốc (Frequency) - được bịa sau động kể từ "to be" hoặc trước động  kể từ chính

Ví dụ: Joe is always on time 

=> Dịch nghĩa: Joe luôn luôn đích giờ 

4

Trạng kể từ chỉ xứ sở (Place) 

Ví dụ: Linda is standing here. 

=> Dịch nghĩa: Linda đang được đứng phía trên.

5

Trạng kể từ chỉ cường độ (Grade) - trước tính kể từ hoặc trạng kể từ nhưng mà bọn chúng trượt nghĩa.

Ví dụ: He speaks English too quickly for bủ lớn follow

=> Dịch nghĩa: Anh ấy trình bày giờ Anh quá thời gian nhanh nhằm tôi theo đuổi dõi

6

Trạng kể từ chỉ con số (Quantity) 

Ví dụ: My children study rather little 

=> Dịch nghĩa: Con tôi học tập khá ít

7

Trạng kể từ nghi vấn vấn (Questions) - hàng đầu câu dùng làm hỏi

Ví dụ: Why didn't you go lớn school yesterday, PinPin?

=> Dịch nghĩa: Tại sao các bạn ko đến lớp ngày ngày qua, PinPin?

8

Trạng kể từ contact (Relation) 

Ví dụ: I remember the day when I met him on the beach

=> Dịch nghĩa: Tôi lưu giữ ngày tôi bắt gặp anh ấy bên trên kho bãi biển

Như vậy, chỉ riêng biệt trạng kể từ tiếp tục với thật nhiều kể từ vựng và group kể từ được dùng. Do cơ, nhằm bắt được toàn cỗ trạng kể từ và cách sử dụng, chân thành và ý nghĩa của chính nó bạn phải phối kết hợp Monkey Junior nhằm ghi lưu giữ và Monkey Stories nhằm hiểu văn cảnh dùng của những kể từ này.

Bài tập dượt về cụm trạng kể từ vô giờ anh

Dưới đấy là 5 bài xích tập dượt kể từ luyện về cụm trạng kể từ vô giờ anh. Các các bạn hãy thực hiện và đánh giá đáp án nhằm ghi lưu giữ kỹ năng và kiến thức lâu rộng lớn nhé!

Bài tập dượt 1: Đọc những câu và lựa chọn phương án đích.

1. Which sentence is correct?

a.Does he go late lớn bed usually? b.Does he usually go lớn bed late?

c.Does he go late usually lớn bed?

2. Which sentence is correct?

a.David walks lớn work every morning. b.David every morning walks lớn work.

c.David walks every morning lớn work.

3. Which sentence is NOT correct?

a.I ate quickly my breakfast and went out. b.I ate my breakfast quickly and went out.

c.I quickly ate my breakfast and went out.

4. Which sentence is correct?

a.Did you learn a lot at school today? b.Did you learn a lot today at school?

c.Did you learn today a lot at school?

Xem thêm: hình xăm nửa lưng

5. Which sentence is correct?

a.She hardly ever gets angry. b.She gets angry hardly ever.

c.She gets hardly ever angry.

6. Which sentence is NOT correct?

a.She obviously is thinking always about him. b.She is obviously always thinking about him.

c.Obviously, she is always thinking about him.

7. Which sentence is correct?

a.They won easily the game yesterday. b.Yesterday, they won easily the game.

c.They won the game easily yesterday.

8. Which sentence is correct?

a.He doesn't always sleep at trang chính on Mondays. b.He always doesn't sleep at trang chính on Mondays.

c.On Mondays, he doesn't sleep always at trang chính.

9. Which sentence is correct?

a.They rarely eat healthily. b.They eat healthily rarely.

c.Rarely they eat healthily.

10. Which sentence is correct?

a.I could barely think straight b.I barely could think straight

c.I could think barely straight

Bài tập dượt 2: Chọn kể từ vô địa điểm trống:

along the cliffs   every weekend    Last Saturday   lớn look at the whale    with a rolling motion

I go running_____with my friends from the jogging club.______, we were doing a five-kilometer lập cập from downtown Victoria through Beacon Park. As we were running______ at the edge of the sea, someone shouted "Look!" There was a grey whale out in the ocean, about a hundred meters from the shore. We all stopped running______. It was swimming_______, its tail flipping out of the water every few seconds.

Bài tập dượt 3: Gạch chân những cụm trạng ngữ trong những câu sau.

1. She lives in a palatial trang chính.

2. Is there water on the moon?

3. She ran into her room.

4. They chatted for a while.

5. She performed the task with great skill.

6. The desert stretched towards the north.

7. The gun went off with a loud noise.

8. The fishers went sailing over the sea.

9. He lắc beside the heap of corn.

10. She whispered in his ear.

11. He fought with all his might.

12. He shouted at the top of his voice.

13. It must be done at any cost.

14. Much water has lập cập under the bridge.

15. Without pausing lớn consider he struck the blow.

Bài tập dượt 4: Đọc điều của một quãng bài xích hát về trạng ngữ sau, gạch men bên dưới những trạng kể từ hoặc trạng ngữ với vô bài xích và xác lập coi bọn chúng nằm trong group trạng kể từ nào là.

Lolly Lolly Lolly, get your adverbs here.

Got a lot of lolly, jolly adverbs here.

Anything you need and we can make it absolutely clear...

An adverb is a word

(That's all it is! and there's a lot of them)

That modifies a verb,

(Sometimes a verb and sometimes)

It modifies an adjective, or else another adverb

And ví you see that it's positively, very, very, necessary.

Lolly, Lolly, Lolly, get your adverbs here.

Father, son, and Lolly selling adverbs here.

Got a lot of adverbs, and we make it clear,

So come lớn Lolly! (Lolly, Lolly, Lolly)

Bài tập dượt 5: Gạch bên dưới những trạng kể từ và trạng ngữ trong khúc văn sau:

The first book of the seven-book Harry Potter series came lớn the bookstores in 1997. Since then, bookstores have sold more than vãn 250 million copies of the first books in the series. These books are available in more than vãn 200 countries and in more than vãn 60 languages.

When a new Harry Potter book arrives in the bookstores, it is always a big sự kiện. Usually, the first books are sold at the magic hour of midnight. Stores that usually close at 6:00 P..M. stay open late for the special sự kiện. People wait in line for hours, sometimes days, lớn buy a book. Many children and even some adults put on costumes lớn look lượt thích their favorite characters in the book.

Đáp án bài xích tập dượt cụm trạng từ

Bài tập dượt 1

1B

2A 

3A 

4A 

5A 

6A 

7C 

8A 

9A 

10A 

Bài tập dượt 2:

1. every weekendd

2. Last Saturday

3. along the cliffs

4. lớn look at the whale

5. with a rolling motion

Bài tập dượt 3:

1. in a palatial home

5. with great skill

9. beside the heap of corn

13. at any cost

2. on the moon

6. towards the north

10. in his ear

14. under the bridge

3. into her room

7. with a loud noise

11. all his might

15. Adverb phrase – without pausing lớn consider

4. for a while

8. over the sea

12. at the top of his voice

 

Bài tập dượt 4: 

Trạng kể từ chỉ địa điểm: here.

Trạng kể từ chỉ nút độ: absolutely, very

Trạng kể từ chỉ nhận xét: positively

Trạng kể từ nối: and, so

Bài tập dượt 5: 

 1. to the bookstores

 1. in more than vãn 200 countries

 1. in the bookstores

 1. in 1997

 1. Since then

 1. at the magic hour of midnight

 1. late

 1. for hours

 1. (for)days

 1. in more than vãn 60 languages.

 1. in line

 1. always

 1. Usually

 1. usually

  Xem thêm: gb to mb

 1. sometimes

 1. for the special event

Vậy là Monkey tiếp tục share toàn cỗ kỹ năng và kiến thức ngữ pháp về cụm trạng kể từ vô giờ anh gồm những: phân loại, công dụng và địa điểm kèm cặp ví dụ minh hoạ rõ ràng. Monkey cũng tổ hợp 5 bài xích tập dượt sẽ giúp đỡ chúng ta gia tăng, ghi lưu giữ tăng kỹ năng và kiến thức. Chúc chúng ta học tập tốt!