aisle là gì

/aɪl/

Thông dụng

Danh từ

Cánh, gian lận mặt mày (trong giáo đường)
Lối lên đường trong số những mặt hàng ghế (trong thánh địa, ở rạp hát, xe pháo lửa, xe pháo buýt)
to knock them in the aisles

Xem knock

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

gian (xưởng máy)

Xây dựng

cánh, gian lận mặt mày (giáo đường)
gian bên

Kỹ thuật công cộng

cánh bên
đường thông
lối di
lối đi

Giải quí EN: 1. a passage between sections of seats, as in a church or auditorium. Also, aisleway.a passage between sections of seats, as in a church or auditorium. Also, aisleway. 2. the sections flanking a church nave, usually separated from it by columns.the sections flanking a church nave, usually separated from it by columns.

Bạn đang xem: aisle là gì

Giải quí VN: 1. Một lối lên đường trong số những khu vực ghế ngồi, thông thường được thấy nhập thánh địa hoặc chống nhạc///2. Các khu vực bao xung xung quanh gian lận đằm thắm của giáo lối, tuy nhiên song với gian lận đằm thắm và thông thường được phân tích bởi những mặt hàng cột///.

Xem thêm: mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp excel

Xem thêm: trai tim my nhan tap 183

hành lang
distribution aisle
hành y sĩ phân phối
two-aisle building
2 hành lang
mái hiên
sự lên đường qua

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
alley , artery , avenue , clearing , corridor , course , egress , gangway , hallway , ingress , lane , opening , passage , path , walk , way , passageway , walkway

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ