Akajita âm dương sư


Truy nã quỷ quái thường

Đăng Lung QuỷTên đầy đủ: Chouchin Obake – Đèn lồngVị trí xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 1(2), bản đồ 2(4), bản đồ 3(4), boss khủng map 5(1), bản đồ 6(2), maps 7(1), bản đồ 9(5), quái vật maps 13(1), Bosss maps 17(1), PB kín Kappa tầng 3(2), PB bí mật Ubume tầng 5-10(1), PB kín đáo Kamaitabỏ ra tầng 5(2).

Bạn đang xem: Akajita âm dương sư

Đề Đăng Tiểu TăngTên đầy đủ: Chouchin Kozou – Cầm đènNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 1(4), map 3(4), maps 7(3), quái vật bản đồ 8(2), maps 9(2), maps 12(2), maps 15(3), PB kín Kappa tầng 1-2(3), PB kín đáo Kamaitađưa ra tầng 1(3), Phong ấn yêu khí: Gaki(3), Futakuchi(4), Kuro Mujou(3), Umibouzu(4).

Xích ThiệtTên đầy đủ: AkajitaNơi xuất hiện: Thám hiểm map 3(2), maps 10(1), map 15(8), maps 16(4), PB bó mật Momiji tầng 6-7(1), PB bí mật tầng 3(1), PB kín đáo Ame Onmãng cầu 4-6(1), PB kín Ootedại dột tầng 5-6(1), PB bí mật Kamaitabỏ ra tầng 1(3).

Đạo Mộ Tiểu QuỷTên đầy đủ: Hakaarashi no ReiNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 2(5), map 12(2), map 23(5), PB kín đáo Kappage authority tầng 1-2(1), PB bí mật Ame Onna tầng 1-3(3), PB kín Youtoubỏ ra tầng 1(3), PB kín Ubume tầng 4-6(3), PB bí mật Kamaitabỏ ra tầng 3(3).


Ký Sinch LinhTên đầy đủ: KiseireiNơi xuất hiện: Thám hiểm map 2(5), boss khủng bản đồ 3(3), maps 5(2), Boss maps 7(1), bản đồ 11(3), quái nhân map 12(1), map 16(9).

Đường Chỉ Tán YêuTên đầy đủ: Karakasa Kozou – Ô dùNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 4(10), maps 8(2), bản đồ 13(3), Phong ấn yêu khí Gaki(1), PB kín Ame Onmãng cầu tầng 4-6(3), PB kín đáo tầng 2(3).

Thiên Tà Quỷ LụcTên đầy đủ: Amanojaku MidoriNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 1(4), trùm bản đồ 2(2), maps 5(3), maps 6(9), map 8(2), bản đồ 13(6), map 15(3), PB bí mật Kappage authority tầng 6(1), PB kín đáo Youtoubỏ ra tầng 6-7(1), Phong ấn yêu khí: Shouzu(8), Gaki(6), Hone Onna(6), Kyonshi Ani(4), Umibouzu(1).

Thiên Tà Quỷ HoàngTên đầy đủ: Amanojaku KiNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 3(3), bản đồ 5(4), map 8(4), maps 12(1), Rắn tầng 1(1), PB kín đáo Momiji tầng 4-5(1), PB kín Kappa tầng 5-6(1), PB bí mật Ubume tầng 5(1), PB kín Ootelẩn thẩn tầng 2(1), Phong ấn yêu thương khí: Umibouzu(3), Shouzu(2), Kyonshi Ani(1).


Trửu ThầnTên đầy đủ: Hokigamày – ChổiNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 2(1), map 3(2), map 4(4), maps 5(2), bản đồ 6(6), map 7(4), bản đồ 8(8), maps 9(5), maps 12(1), maps 14(3), PB kín đáo Ubume tầng 1-3(3), PB kín đáo Ootelẩn thẩn tầng 1(4), tầng 2-10(3), PB kín đáo Kamaitađưa ra tầng 4(3), Phong ấn yêu khí: Futakuchi(4), Kuro Mujou(3), Hone Onna(4), Kyonshi Ani(2).

Cửu Mệnh MiêuTên đầy đủ: Kyuinođưa ra Neko – MèoNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm map 1(3), map 15(9), map 18(12), PB kín Ame Onmãng cầu tầng 1-3(3), PB kín đáo Youtouchi tầng 8-9(1), tầng 10(2), PB kín đáo Ubume tầng 9(2), PB kín Kamaitachi tầng 4(2).

Ly MiêuTên đầy đủ: BakedanukiNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 10(5), maps 17(3), Rắn tầng 9(1), PB bí mật Momiji tầng 7(1), PB kín đáo Youtouđưa ra tầng 1-3(4), tầng 4-10(3), PB kín đáo Ootedở hơi tầng 2(3), PB kín đáo Kamaitachi tầng 8(2).

Ngạ QuỷTên đầy đủ: GakiNơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 9(3), map 11(4), map 13(3), bản đồ 16(3), Rắn tầng 8(1), Phong ấn yêu thương khí Gaki(3), PB bí mật Momiji tầng 1-3(4), tầng 4-10(3).

Thực Phát QuỷTên đầy đủ: KamikuiNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm bản đồ 5(1), trùm maps 10(2), maps 21(3), Rắn tầng 7(1), PB kín đáo Kappage authority tầng 3(3).

Võ Sĩ Chi LinhTên đầy đủ: Hồn SamuraiNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 11(2), trùm map 12(2), PB kín đáo Kappage authority tầng 3(3), PB kín đáo Ame Onna tầng 3(3), PB bí mật Ootegàn tầng 10(1).

Khiêu Khiêu Muội MuộiTên đầy đủ: Kyonshi ImoutoNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ trùm 12(2), trùm maps 15(1), PB kín đáo Momiji tầng 2(1), PB kín Kappage authority tầng 9(1), PB Bí mật Ubume tầng 4-6(1), PB kín Kamaitađưa ra tầng 6(1).

Quản HồTên đầy đủ: KankoNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 5(3), map 7(3), map 11(4), Rắn tầng 8(1), PB bí mật Momiji tầng 1-3(4), tầng 4-10(3), PB bí mật Ame Onmãng cầu tầng 9(5), PB kín đáo Kappage authority tầng 7(3), PB kín Kamaitabỏ ra tầng 2(3).

Sơn ThốTên đầy đủ: YamausagiNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 9(7), boss map 13(1), bản đồ 16(3), boss map 17(1), Rắn tầng 7(1), PB bí mật Kappa tầng 5(1), đi PvPhường, phá kết giới.

Vô ThủTên đầy đủ: KubinashiNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 13(3), PB bí mật Momiji tầng 3(2), PB kín đáo Kappa tầng 7(3), PB bí mật Ame Onmãng cầu tầng 2(3), tầng 8(4), PB bí mật Ootegàn tầng 1(3).

GiácTên đầy đủ: SatoriNơi xuất hiện: Thám hiểm map 10(4), quái dị map 11(2), Rắn tầng 10(1), PB kín Momiji tầng 1(3), PB kín Kappage authority tầng 4(3), PB kín Ame Onna tầng 4-6(3), PB kín Ubume tầng 1-3(3), PB kín đáo Kamaitađưa ra tầng 3(1).

Tuyết NữTên đầy đủ: Yuki OnnaNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 8(2), maps 12(4), PB kín đáo Momiji tầng 6(1), PB kín Ootengu tầng 5,9,10(1).

Quỷ Nữ Hồng DiệpTên đầy đủ: MomijiNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm bản đồ 11(2), PB bí mật Momiji tầng 1-10(1), PB kín đáo Kappa tầng 5(1), PB bí mật Kamaitachi tầng 7(2).

Phán QuanTên đầy đủ: HanganNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm maps 16(1), Rắn tầng 8(1), PB kín Kappage authority tầng 7(1), PB bí mật Ame Onmãng cầu tầng 9(1), PB kín Youtoubỏ ra tầng 7(1), PB kín Ubume tầng 7(3), tầng 8-10(2), PB kín đáo Kamaitađưa ra tầng 8(2).

Hỏa Phượng HoàngTên đầy đủ: HououkaNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm maps 3(1), Rắn tầng 7(1), PB bí mật Kappage authority tầng 5(1), PB bí mật Ubume tầng 4(1), tầng 7-10(1).

Anh Hoa YêuTên đầy đủ: Sakura no Sei – Đào DàiNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 8(3), PB bí mật Kappa tầng 5,10(1), PB kín đáo tầng Youtoubỏ ra tầng 6(1), PB kín đáo Ubume tầng 6(1), PB kín đáo Kamaitađưa ra tầng 9(1).

Tửu Thôn Đồng TửTên đầy đủ: Shuten DoujiNơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 10(2), Rắn tầng 7,10(1), PB bí mật Momiji tầng 6-10(1), PB bí mật Ubume tầng 8(2), PB kín Ooteđần độn tầng 9(1).

Hoang Xulặng Chi ChủTên đầy đủ: Lãnh Chúa Arakawa – DaddyNơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 17(1), Rắn tầng 7(2), PB kín Kappa tầng 8(2).

Ma ChóTên đầy đủ: Cà chuaNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 1(2), bản đồ 7(6).

Truy nã quái ẩn

Dựa vào “Gợi Ý” nhằm kiếm tìm đúng mực thương hiệu quái quỷ cùng địa chỉ đề nghị tiến công. Nên sử dụng tác dụng Search – Tìm tìm của trình để ý đến nhanh.

Tam Vĩ HồGợi ý: Cây Anh Đào – Màu Đỏ.Đáp án: Tam Vĩ Hồ – Sanbi no Kitsune.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 6(1), bản đồ 18(2), Rắn tầng 1(1).

Đào Hoa YêuGợi ý: Hoa Vũ.Đáp án: Đào Hoa Yêu – Momo no Sei.Nơi xuất hiện: quái vật thám hiểm maps 8(1), Rắn tầng 3(1), khiêu chiến bản đồ 8(14).

Độc Nhãn Tiểu TăngGợi ý: Mắt, Phật Thạch – Mắt, Sư Thầy – Kim Cang Kinh.Đáp án: Độc Nhãn Tiểu Tăng – Hitotsume Kozou.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 11(5), Rắn tầng trệt, 5(1).

Tọa Phu Đồng TửGợi ý: Quỷ Hỏa – Sừng.Đáp án: Tọa Phu Đồng Tử – Zashiki Warashi.Nơi xuất hiện: trùm cuối thám hiểm map 2(1), monster maps 7(2), Rắn tầng 3(2), Rắn tầng 6(1), PB kín đáo Ame Onmãng cầu tầng 1(3), Nên đi phá kết giới.

Quỷ Sứ đọng BạchGợi ý: Minc Giới – White – Đoạt Mệnh.Đáp án: Quỷ Sứ đọng Bạch – Shiro Mujou.Nơi xuất hiện: quái dị thám hiểm maps 16(1), Rắn tầng 4(1), PB kín Kappage authority tầng 6(3), PB kín Ame Onna tầng 9(2).

Quỷ Sứ đọng HắcGợi ý: Lưỡi Hái – Đoản Đao – Minch Giới.Đáp án: Quỷ Sứ đọng Hắc – Kuro Mujou.Nơi xuất hiện: quái thú thám hiểm map 16(1), Rắn tầng 4(1), Phong ấn yêu thương khí(3), PB kín Kappa tầng 6(3).

Khiêu Khiêu Ca CaGợi ý: Nến – Quan Tài.Đáp án: Khiêu Khiêu Ca Ca – Kyonshi Ani.Nơi xuất hiện: quái thú thám hiểm maps 10(1), boss khủng thám hiểm map 12(2), Rắn tầng 5(1), Phong ấn yêu thương khí (3).

Yêu HồGợi ý: Thỏng Sinc – Mặt Nạ.Đáp án: Yêu Hồ – Youko.Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm bản đồ 7(1), Rắn tầng 2(1), PB nghiệp nguyên ổn hỏa(1), PB kín Kappa 9,10(1).

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Api Tìm Nạp Và Xmlhttprequest Là Gì, Hướng Dẫn Sử Dụng Javascript Xmlhttprequest Là Gì

Cốt NữGợi ý: Đầu Lâu – Oán Hận.Đáp án: Cốt Nữ – Hone Onna.Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm maps 10(2), monster map 11(1), quái vật maps 13(1), trùm cuối cmùi hương 17(1), Rắn tầng 5(1), Rắn tầng 6(2), Phong ấn yêu khí(3), PB kín Momiji tầng 5(1), PB bí mật Ame Onna tầng 4(4).

Hà ĐồngGợi ý: Hồ Nước – Lá Sen.Đáp án: Hà Đồng – Kappage authority.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 7(2), Rắn tầng 2(1), PB kín Kappa từ 1-10(1), PB kín đáo Ame Onmãng cầu tầng 8(5).

Vu Cổ SưGợi ý: Độc – Trùng – Trùng Độc.Đáp án: Vu Cổ Sư – Kodokushi.Nơi xuất hiện: quái nhân thám hiểm maps 6(1), Rắn tầng 6(1), PB kín Ame Onna từ bỏ 7-10(1), PB kín Kamaitabỏ ra tầng 3(3).

Hồ Điệp TinhGợi ý: Trống Tay – Khả Ái.Đáp án: Hồ Điệp Tinch – Kochou no Sei.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 6(2), quái dị thám hiểm bản đồ 8(2), Rắn tầng 3, 8(1), PB nghiệp nguyên ổn hỏa(1), PB kín Ame Onna tầng 7(1), PB kín đáo Kappage authority tầng 5(2).

Khôi Lỗi SưGợi ý: Hình Nhân – Thao Túng.Đáp án: Khôi Lỗi Sư – Kairaishi.Nơi xuất hiện: boss khủng thám hiểm bản đồ 10(4), Rắn tầng 5(1).

Hấp Huyết CơGợi ý: Dơi Máu.Đáp án: Hấp Huyết Cơ – Kyuuketsuhime.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 2(1), PB kín Momiji tầng 7(2), Kappa tầng 8(2), Ame Onna tầng 10(5).

Tiêu ĐồGợi ý: Quạt – Nước – Vỏ Sò – Đuôi.Đáp án: Tiêu Đồ – Shouzu.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 3, 8, 9, 10(1), PB nghiệp nguyên ổn hỏa(1), Phong ấn yêu khí (3), Phá kết giới, PB bí mật Momiji tầng 6,7,8(1), tầng 9,10(2), PB Kappa tầng 8,10(2), PB Ame Onmãng cầu tầng 8(1).

Lý Ngư TinhGợi ý: Hồ Nước – Bong Bóng – Đuôi.Đáp án: Lý Ngư Tinc – Koi no Sei.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 7(7), Rắn tầng 2,3,9(1), PB bí mật Kappa tầng 8,9(2), tầng 10(1).

Sơn ĐồngGợi ý: Thạch Chùy – Quái Lực.Đáp án: Sơn Đồng – Yamawaro.Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 8(1), maps 16(6), Rắn tầng 1(1), PB kín đáo Momiji tầng 3(2), PB Kappa tầng 2(3).

Đại Thiên CẩuGợi ý: Lông Vũ – Sáo – Quạt.Đáp án: Đại Thiên Cẩu – Ootelẩn thẩn.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 15(1), maps 18(2), Rắn tầng 4(1), Rắn tầng 10(2), Phá kết giới.

Liêm DứuGợi ý: Chùy – Đinh Ba – Rìu.Đáp án: Liêm Dứu – Kamaitabỏ ra.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 5(1), Phá kết giới, Khiêu chiến maps 18(14).

Hải Phường ChủGợi ý: Biển – Râu – Trượng.Đáp án: Hải Phường Chủ – Umibouzu.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 12(1), Rắn tầng 3(1), Phong ấn yêu khí(3), PB bí mật Kappa tầng 8(3).

Thực Mộng MôGợi ý: Chuông – Ác Mộng.Đáp án: Thực Mộng Mô – Yumekui.Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm bản đồ 14(6), Rắn tầng 4(2), Rắn tầng 9(1), PB kín đáo Kappa tầng 7(1).

Đồng NamGợi ý: Cánh – Vũ Y – Hiến TếĐáp án: Đồng Nam – Ogumãng cầu.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 12(2), Rắn tầng 4(1), PB kín Kappage authority tầng 1(3), PB Ame Onna tầng 10(1).

Đồng NữGợi ý: Cánh – Vũ Y – Bé Gái Nhỏ.Đáp án: Đồng Nữ – Doujo.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 3(6), trùm cuối maps 11(1), bản đồ 12(5), Rắn tầng 2(2), Rắn tầng 4(1).

Khuyển ThầnGợi ý: Gâu Gâu – Thủ Hộ.Đáp án: Khuyển Thần – Inugamày.Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 10(2), Rắn tầng 4(1), PB kín Momiji tầng 8,9,10(1).

Nha Thiên CẩuGợi ý: Naginata – Cánh – Mặt Nạ.Đáp án: Nha Thiên Cẩu – Karasu Tedại dột.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 3(2), map 9(4), map 12(6), bản đồ 17(3), trùm cuối maps 18(3), Rắn tầng 6(1).

Sửu Thì Chi NữGợi ý: Người Rơm – Trù Ếm.Đáp án: Sửu Thì Chi Nữ – Ushi no Kakumairi.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 10(2), Rắn tầng 5,7(1), PB bí mật Kappage authority tầng 4(2).

Vũ NữGợi ý: Khóc – Mưa – Dù.Đáp án: Vũ Nữ – Ame Onna.Nơi xuất hiện: quái vật map 4 thám hiểm(1), Rắn tầng 6(1), PB kín đáo Momiji tầng 6(2), Ame Onmãng cầu tầng 1-10(1), Kappa tầng 7,9(1).

Diêm MaGợi ý: Mây – Minch Giới.Đáp án: Diêm Ma – Enma.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 6(1), PB kín Kappa tầng 9(1).

Huỳnh ThảoGợi ý: Bồ Công Anh – Cắn.Đáp án: Huỳnh Thảo – Hotarugusa.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 2, 9, 10(1), PB nghiệp nguyên hỏa(4), PB kín Ame Onmãng cầu tầng 10(3).

Binc DũngGợi ý: Binc Giáp – Hóa Đá.Đáp án: Binc Dũng – Heiyou.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 3(2), boss khủng maps 10(1), Rắn tầng 2(1), PB nghiệp nguyên hỏa(1), PB bí mật Ame Onmãng cầu tầng 7(4).

Thiên Tà Quỷ ThanhGợi ý: Con Diều.Đáp án: Thiên Tà Quỷ Thanh – Amanojaku Ao.Nơi xuất hiện: quái nhân thám hiểm map 2(1), trùm cuối maps 5(2), map 6(2), maps 8(3), bản đồ 10(4), trùm cuối map 11(2), Rắn tầng 1(1).

Tkhô giòn Oa Từ KhíGợi ý: Xúc Xắc – Hũ – Gian Lận.Đáp án: Thanh khô Oa Từ Khí – Jikigaeru.Nơi xuất hiện: quái nhân thám hiểm map 4(1), Rắn tầng 3(1), PB bí mật Kappa tầng 9(3), PB kín đáo Ame Onmãng cầu tầng 10(5).

Đồ BíchGợi ý: Tường Đá.Đáp án: Đồ Bích – Norikabe.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 3-8, 11,12, Thám hiểm maps 14(6), Rắn tầng 1(1).

Mạnh BàGợi ý: Bát – Cầm – Nha Nha.Đáp án: Mạnh Bà – Mou Baa.Nơi xuất hiện: quái vật thám hiểm maps 9 (2), Rắn tầng 5(2), Rắn tầng 6(1), PB kín đáo Kappa tầng 5(1).

Thiên Tà Quỷ XíchGợi ý: Quỷ Đỏ.Đáp án: Thiên Tà Quỷ Xích – Amanojaku AkaNơi xuất hiện: Thám hiểm map 4(5), bản đồ 5(8), map 6(4), quái dị bản đồ 7(2), bản đồ 11(4), map 13(12), map 14(12), maps 15(6), Rắn tầng 1(2), PB kín Kappage authority tầng 6(1), PB kín đáo Kamaitađưa ra tầng 2(3).

Thiết ThửGợi ý: Tài Prúc – May Mắn.Đáp án: Thiết Thử – Tesso.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 9(6), Phong ấn yêu khí quái quỷ xu (16), PB kín Momiji tầng 5(2), PB kín Ame Onna tầng 1-3(1).

Hắc BáoGợi ý: Hắc Báo.Đáp án: Hắc Báo.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 5 ải thường(1), PB kín đáo Kappa tầng 4(3).

Nhiệm vụ truy nã nã yêu quái

Đây là trách nhiệm kha khá dễ dàng có tác dụng, cũng chính là phương pháp để chúng ta farm map, cầy tay nghề nâng hột. Vì vậy hãy xong xuôi nó gấp đôi mỗi ngày, đừng bỏ phí. Bên cạnh đó nó vẫn hỗ trợ cho mình Vàng, Sushi, thậm chí là cả Kmáu Ngọc nữa.

Phiên bản new update, chúng ta còn nên làm cho Truy để tìm mochi cắn Auto hoặc thức ăn đến thú nuôi. hầu hết người nghịch hết sức đam mê trách nhiệm này cùng tiếp tục xin bạn khác bên trên kênh chat. Nếu muốn kết thúc nhanh khô, hãy mời họ thuộc tmê say gia nhé.

Hướng dẫn làm tróc nã nhanh khô nhất

Cách 1: Dùng nichồng clone (Người bạn trong tưởng tượng của chúng ta) hoặc mời anh em tỉ thí. Kêu tín đồ ta sở hữu theo thức thần kinh nghiệm trong đội hình cho doanh nghiệp làm thịt. Cách này vừa nhanh khô, vừa không tốn sushi, tiết kiệm ngân sách thời gian và lại còn làm tình đồng đội thêm kết nối, yêu thương.

Cách 3: Nếu chạm chán đầy đủ yêu quái thường được bạn nghịch thực hiện vào chuần thì chúng ta cần đi phá kết giới. Lợi cả đôi con đường.Cách 4: Đánh vào phong ấn yêu thương khí.

Cách 5: Vào phần nhiều ngày vào ngày cuối tuần (Thđọng 6,7, chủ nhật), buộc phải đi Cổng Ma Giới vào Hội thời điểm 19h:00 buổi tối rồi hãy làm Truy. Vì họ sẽ tấn công không hề ít một số loại hồ ly ngơi nghỉ trách nhiệm này.Cách 6: Chạy ra maps đánh một mình hoặc rủ bằng hữu đi chung cho vui.

Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88
W88
| SUNCITYVN | win79 - Đánh bài online tiền thật trên mobile | https://fb88.world/ | https://nhacai789bet.co/ |