amplitude là gì

/'æmplitju:d/

Thông dụng

Danh từ

Độ rộng lớn, chừng lớn
(vật lý) biên độ
amplitude of oscillation
biên chừng dao động
Sự không thiếu, sự đầy đủ, sự phong phú; sự dư dật
Tầm hoạt động và sinh hoạt, tầm to lớn (của nắm rõ, tư tưởng...)

Chuyên ngành

Toán & tin

biên chừng, góc cực; agumen; (thiên văn ) chừng phương vị
amplitude of complex nember
agument của số phức
amplitude of current
biên chừng loại điện
amplitude of oscillation
biên chừng của dao động
amplitude of point
góc rất rất của một điểm
amplitude of simple harmonic motion
biên chừng vận động điều hoà đơn giản
amplitude of vibration
biên chừng của chấn động
complex amplitude
biên chừng vẹn toàn sơ
delta amplitude
biên chừng delta
primary amplitude
biên chừng vẹn toàn sơ
scattering amplitude
biên chừng giã xạ
unit amplitude
biên chừng đơn vị
velocity amplitude
biên chừng vận tốc

Xây dựng

biên độ

Cơ - Điện tử

Biên độ

Kỹ thuật công cộng

biên độ
allowable amplitude
biên chừng mang đến phép
AM (amplitudemodulation)
biến điệu biên độ
AM (amplitudemodulation)
sự pha chế biên độ
amplitude adder
bộ nằm trong biên độ
amplitude analysis
sự phân tách biên độ
amplitude assessor
máy đo biên độ
amplitude balance
sự thăng bằng biên độ
amplitude balance control
điều khiển thăng bằng biên độ
amplitude code
mã biên độ
Amplitude Companded Single Side Band (ACS)
đơn biên nén- giãn biên độ
amplitude comparator
bộ ví biên độ
amplitude comparator
bộ đối chiếu biên độ
amplitude curve
đường cong biên độ
amplitude demodulation
sự giải điều biên độ
amplitude demodulation
sự tách sóng biên độ
amplitude discriminator
bộ phân biệt biên độ
amplitude discriminator
bộ tách biên độ
amplitude distortion
độ méo biên độ
amplitude distortion
méo biên độ
amplitude distortion
sự méo biên độ
amplitude equalizer
bộ kiểm soát và điều chỉnh biên độ
amplitude factor
hệ số biên độ
amplitude fading effects
sự tắt dần dần biên độ
amplitude filter
bộ thanh lọc biên độ
amplitude frequency modulation
biến điệu biên chừng tần số
amplitude gate
cổng biên độ
amplitude gate
cửa biên độ
amplitude information
thông tin yêu biên độ
amplitude keying
sự điều báo biên độ
amplitude level
mức biên độ
amplitude limiter
bộ giới hạn biên độ
amplitude modulation
biến điệu biên độ
amplitude modulation
điều biến đổi biên độ
amplitude modulation
sự biến đổi điệu biên độ
amplitude modulation (AM)
biến điệu biên độ
amplitude modulation (AM)
điều biến đổi biên độ
amplitude modulation (AM)
điều chế biên độ
Amplitude Modulation (AM)
điều chế biên chừng (điều biên)
amplitude modulation index
chỉ số biến đổi điệu biên độ
amplitude modulation system
hệ thống biến đổi điệu biên độ
amplitude modulation wave
sóng biến đổi điệu biên độ
Amplitude Modulation with Phase Shift Keying (AMPSK)
điều chế biên chừng với khóa dịch pha
Amplitude Modulation-Frequency Division Multiplexer (AMFD)
điều chế biên độ-ghép kênh phân loại theo đòi tần số
Amplitude Modulation-Vestigial SideBand (AM-VSB)
điều chế biên độ-biên tần dư
amplitude modulation/frequency modulation (AM/FM)
điều biến đổi biên độ/điều biến đổi tần số
amplitude modulator
bộ pha chế biên độ
amplitude noise
nhiễu biên độ
amplitude noise
tiếng ồn biên độ
amplitude noise
tạp nhiễm biên độ
amplitude of accommodation
biên chừng điều tiết
amplitude of convergence
biên chừng qui tụ
amplitude of cycle
biên chừng của chu trình
amplitude of fluctuation
biên chừng sóng
amplitude of fluctuation
biên chừng dao động
amplitude of heat flux oscillation
biên chừng giao động của loại nhiệt
amplitude of light intensity fluctuations
biên chừng giao động của độ mạnh sáng
amplitude of oscillation
biên chừng của dao động
amplitude of oscillation
biên chừng dao động
amplitude of simple harmonic motion
biên chừng vận động điều tiết đơn giản
amplitude of stress
biên chừng ứng suất
amplitude of stress
biên chừng đổi khác ứng xuất
amplitude of stress
biên chừng chu kỳ luân hồi ứng suất
amplitude of swing
biên chừng lắc
amplitude of temperature variation
biên chừng giao động sức nóng độ
amplitude of the vector
biên chừng vectơ
amplitude of variation
biên chừng biến đổi thiên
amplitude of vibration
biên chừng của chấn động
amplitude of vibration
biên chừng dao động
amplitude permeability
độ kể từ thẩm biên độ
amplitude range
dải biên độ
amplitude ratio
hệ số biên độ
amplitude ratio
tỷ số biên độ
amplitude resonance
cộng tận hưởng biên độ
amplitude resonance
cộng tận hưởng theo đòi biên độ
amplitude response
đáp ứng biên độ
amplitude response
sự thỏa mãn nhu cầu biên độ
amplitude scintillation
sự lấp láy biên độ
amplitude selection
sự lựa lựa chọn biên độ
amplitude selector
bộ lựa chọn biên độ
amplitude separation
sự tách (theo) biên độ
amplitude separation
tách theo đòi biên độ
amplitude separator
bộ tách (theo) biên độ
Amplitude Shift Keying (ASK)
đánh tín hiệu dịch biên độ
amplitude shirt keying (ASK)
khóa dịch biên độ
amplitude shirt keying (ASK)
đánh tín hiệu dịch biên độ
amplitude sound
biên chừng âm thanh
amplitude splitting
tách biên độ
amplitude squeezing
nén biên độ
amplitude suppression ratio
tỉ số triệt biên độ
amplitude suppression ratio
tỷ số khử biên độ
amplitude velocity
vận tốc biên độ
amplitude-modulated indicator
đồng hồ nước đo biên độ
amplitude-modulation
điều biến đổi biên độ
amplitude-modulation distortion
độ méo biên độ
amplitude-modulation distortion
sự biến dị biên độ
amplitude-modulation distortion
sự méo biên độ
amplitude-phase keyed system-APK
hệ thống thao tác biên độ-pha
angular amplitude
biên chừng góc
annual amplitude
biên chừng năm
Answer Tone, Amplitude Modulated (ANSAM)
âm vấn đáp pha chế biên độ
ASK (amplitudeshift keying)
khóa dịch biên độ
ASK (amplitudeshift keying)
sự ấn định tín hiệu dịch biên độ
automatic amplitude control (AAC)
biên chừng tự động kiểm
average pulse amplitude
biên chừng xung trung bình
beat amplitude
biên chừng của chừng đảo
complex amplitude
biên chừng phức
daily amplitude
biên chừng ngày
delta amplitude
biên chừng delta
delta amplitude
biên chừng đenta
double amplitude
biên chừng kép
Double Amplitude (DA)
biên chừng kép
Double SideBand Amplitude Module (DSAM)
môđun pha chế biên chừng nhị dải biên
echo amplitude
biên chừng (tín hiệu) dội
echo amplitude
biên chừng của giờ đồng hồ dội
fixed amplitude
biên chừng cố định
flood amplitude
biên chừng lũ
half amplitude duration-HAD
thời hạn nửa biên độ
half-amplitude point
điểm ở thân thiết biên độ
high-amplitude signal
tín hiệu biên chừng lớn
instantaneous amplitude
biên chừng tức thời
level fluctuation amplitude
biên chừng giao động của mức
line amplitude control
sự kiểm soát và điều chỉnh biên chừng dòng
low-amplitude signal
tín hiệu biên chừng nhỏ
maximum eye amplitude
biên chừng tối nhiều của mắt
maximum signal amplitude
biên chừng tín hiệu rất rất đại
NAD (noiseamplitude distribution)
phân phối biên chừng giờ đồng hồ ồn
negative amplitude modulation
sự pha chế biên chừng âm
noise amplitude distribution
phân phối biên chừng giờ đồng hồ ồn
nominal amplitude
biên chừng danh định
nominal amplitude of luminance signal
biên chừng danh ấn định của tín hiệu sáng
nutation amplitude
biên chừng chương động
oscillation amplitude
biên chừng dao động
oscillation amplitude
biên chừng phó động
PAM (Pulseamplitude modulation)
sự biến đổi điệu biên chừng xung
peak amplitude
biên chừng rất rất đại
peak amplitude
biên chừng đỉnh
peak amplitude (ofa trajectory)
biên chừng đỉnh của tín hiệu (được) biến đổi điệu
peak pulse amplitude
biên chừng xung rất rất đại
peak pulse amplitude
biên chừng xung đỉnh
peak signal amplitude
biên chừng tín hiệu rất rất đại
peak signal amplitude
biên chừng tín hiệu đỉnh
peak-to-peak amplitude
biên chừng đỉnh cho tới đỉnh
peak-to-peak amplitude
biên chừng đỉnh-đỉnh
peak-to-peak signal amplitude
biên chừng tín hiệu đỉnh-đỉnh
phase amplitude balanced amplifier
bộ khuếch tán đối xứng biên độ
phase amplitude characteristic
đặc tuyến biên chừng pha
picture-signal amplitude
biên chừng tín hiệu hình
pressure amplitude
biên chừng áp suất
primary amplitude
biên chừng vẹn toàn sơ
primary amplitude
biên chừng sơ cấp
probability amplitude
biên chừng xác suất
pulse amplitude
biên chừng xung
pulse amplitude modulation (PAM)
mạng điều biên chừng xung
pulse amplitude modulation (PAM)
sự điều biến đổi biên chừng xung
pulse amplitude modulation network
mạng điều biến đổi biên chừng xung
pulse-amplitude modulation
điều biến đổi biên chừng xung
QAM (quadratureamplitude modulation)
bộ điều biến đổi biên chừng vuông góc
QAM (quadratureamplitude modulation)
sự điều biến đổi biên chừng vuông góc
Quadrature Amplitude Modulation (QAM)
điều chế biên chừng cầu phương
quadrature amplitude modulation (QAM)
sự điều biến đổi biên chừng vuông góc
quadrature amplitude modulation (QAM)
sự pha chế biên chừng vuông góc
quadrature amplitude modulator (QAM)
bộ điều biến đổi biên chừng vuông góc
Quadrature Sideband Amplitude Modulation (QSAM)
điều chế biên chừng nhị dải biên cầu phương
relative amplitude ratio
tỉ số biên chừng tương đối
relative signal amplitude
biên chừng tín hiệu tương đối
resultant amplitude
biên chừng tổng hợp
scattering amplitude
biên chừng giã xạ
scintillation amplitude
biên chừng nhấp nháy
signal amplitude
biên chừng tín hiệu
spectral amplitude distribution
sự phân phối phổ biên độ
spectrum amplitude
biên chừng phổ
strain amplitude
biên chừng biến đổi dạng
sub-carrier amplitude
biên chừng sóng đem phụ
temperature amplitude
biên chừng sức nóng độ
tide amplitude
biên chừng thủy triều
tide amplitude
biên chừng triều
total oscillation amplitude
biên chừng giao động toàn phần
unit amplitude
biên chừng đơn vị
variable amplitude test
phép test biên chừng biến đổi đổi
velocity amplitude
biên chừng vận tốc
vertical amplitude
biên chừng dọc
vibration amplitude
biên chừng dao động
vibrational amplitude
biên chừng dao động
wave amplitude
biên chừng sóng
wave-form amplitude distortion
sự méo dạng biên chừng sóng
wave-form amplitude distortion
sai dạng biên chừng sóng
white-to-black amplitude range
khoảng biên chừng white đen
độ lớn
độ phương vị
góc cực

Kinh tế

độ rộng lớn (của chu kỳ luân hồi kinh tế)
độ rộng lớn của chu kỳ
phong phú
sự dồi dào
tầm hoạt động
tầm rộng lớn lớn

Địa chất

độ rộng lớn, kích cỡ, biên độ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa