Attention Là Gì

Chữ attention đi với những đụng tự không giống nhau đang sở hữu nghĩa khác biệt, cùng attention xuất hiện không ít trong số kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong khi bạn học nếu không khéo sẽ không lưu giữ những thành ngữ kết hợp với attention. Chúng ta thuộc xem Tập hòa hợp các thành ngữ kết hợp với attention.

Tập hòa hợp toàn bộ giới từ bỏ trong giờ đồng hồ anh

Hợp pháp hóa lãnh sự

*

attention please! Hãy im thin thít (sắp tới nói một điều gì đó)

attract one’s attraction: hấp dẫn / mê say sự để ý của ai

= hotline, capture, catch, comm&, compel (bắt phải), demand, draw, grab one’s attention

attract unwelcome attention: ham sự chăm chú ko muốn đợi

be the center of attention: là trung chổ chính giữa của việc crúc ý

be all attention: rất siêng chú

bring sth to one’s attention: tạo nên ai để ý vào điều gì

gọi one’s attention to lớn (s.o /sth): say mê sự chụ ý

điện thoại tư vấn away one’s attention: tạo nên ai đãng trí / tạo nên ai ko chụ ý

catch one’s attention: khiến cho ai yêu cầu để ý, nóng bỏng sự để ý của ai

come to lớn (stand at) attention: đứng nghiêm

concentrate one’s attention khổng lồ sth/sb: triệu tập chú ý vào ai/cái gì

= confine, focus one’s attention khổng lồ sth/sb

direct one’s attention to: chụ trọng/ triệu tập chú ý mang đến điều gì

distract one’s attention: làm sao nhãng sự để ý của ai

draw one’s attention to something: đắm say sự chú ý của người nào vào điều gì / để ý ai về điều gì

for the attention of sb: (ở đầu thư) giữ hộ cho ai

gain one’s attention: cảm nhận sự quan lại tâm

garner one’s attention = gain one’s attention

get one’s attention: thu hút sự chú ý

get /have sầu sb’s undivided attention: là người hoặc vật nhất được lưu ý mang lại, được ai nổi bật quan lại tâm

give (sb/sth) = pay attention

give sầu / have sầu one’s full & undivided attention: để ý trọn vẹn mang lại ai đó

have sầu one’s attention: đã có được sự để ý của ai

hold one’s attention: giữ lại được sự để ý của ai

= keep, rivet one’s attention

need one’s attention: cần phải có sự âu yếm, chăm chú của ai

pay attention lớn something/somebody: chú ý mang lại điều gì/ai

pay close attention to something: chăm chú thật kỹ càng điều gì

pay insufficient attention to something: không chăm chú đủ cho điều gì

pay meticulous attention to: lưu ý một cách cẩn thận cho điều gì

require one’s immediate attention: nên sự chú ý tức thì lập tức của ai

receive attention at a hospital: được siêng sóc điều trị tại một bệnh viện

receive one’s attention = gain one’s attention

show attentions to somebody: ân cần chu đáo với ai (số nhiều)

snap lớn attention: nhanh khô cđợi vào tứ cầm nghiêm (V)

To take one’s attention off sth: làm cho tất cả những người làm sao không để ý, ko quan tâm đến sự việc gì

turn one’s attention to: chuyển làn đường chăm chú sang trọng điều khác

Dường như, các thành ngữ attention có thể kết phù hợp với những tính tự để ra đời thêm những thành ngữ attention, chẳng hạn to lớn pay cchiến bại attention to: chú ý đặc trưng đến…

Hy vọng bài viết này vẫn tập hòa hợp toàn bộ thành ngữ tương quan mang lại attention sẽ giúp ích cho bạn phần như thế nào quá qua các kỳ thì nước ngoài. quý khách hàng rất có thể đóng góp ở đoạn Bình luận dưới bài viết này.

xổ số miền nam