bai phat bieu khai mac giai bong chuyen

BI PHT BIU KHAI MC GII BNG CHUYN

Bạn đang xem: bai phat bieu khai mac giai bong chuyen

CHO MỪNG NGY NH GIO VIỆT NAM LẦN THỨ 1

Kính thưa: Qu đ"i bi%u, qu th*y cô gi/o v2 to2n th% c/c vâ 5

n đô 5

ng viên!

Trong không khí vui tươi, phn khi chào mừng thắng lợi Đại hội tỉnh Đảng

bộ lượt loại XIX và Đại hội Đảng cỗ ngôi trường ĐHHĐ lượt loại V và xin chào 38 năm

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hôm nay, Khoa luận chính trị - Luật long trọng tổ chức khai mạc giải

b>ng đá nam giới học tập viên, SV lượt loại nht.

Trước tiên, thay mặt ban tổ chức giải b>ng chuyền nam khoa luận chính

trị - Luật lượt thứ nht tôi van nài gửi đến quý vị khách quý đến chơi nhà, những thầygiáo, những đồng

chí làm nhiê J

m vK trọng tài các J

n đô J

ng viên thi đu lời chMc sức khoN lời

chào mừng nồng sức nóng nht!

Kính thưa qu đi biu, cng ton th qu thy cô gio!

Trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dKc Bác Hồ đã dạy Giữ gìn dân chủ, xây

dựng nước nh, xây đời sống mới, ci no cũng cn sức khoẻ mới thnh công.

Hơn 69 năm qua, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trong cả nước đã

không ngừng tập luyện thân mật thể theo đuổi gương Bác Hồ vĩ đại.

Giải b>ng đá lượt này c> sZ nhập cuộc c[a những team b>ng tới từ những lớp một vừa hai phải làm

vừa học sinh viên khoa luận chính trị - Luật. Thông qua giải đu lần này, hy

vọng chMng tao s\ phân phát hiê J

Xem thêm: interstitial ads là gì

n tăng nhiều cá nhân và tâ J

p thể tiêu biểu vượt trội hơn n]a nhằm biểu

dương phong trào khoẻ đ lao đô 0

ng v h2c 0

p trong các nhà trường.c^ng qua

giải đu lần này hy vọng các J

n J

n đô J

ng viên c> thể giao lưu, học h_i l`n nhau

thắt chă J

t tanh đoàn kết để cbng nhau thZc hiê J

n thắng lợi mKc tiêu giáo dKc

ngành giao phó ph>.

Sau cbng, tôi xin chMc sức khoN quý vị Đại biểu, quý thầy giáo toàn

thể các J

n đô J

ng viên về dZ giải. ChMc giải b>ng đá khoa luận chính trị - Luật

ln loại I năm 2020 thành công xuất sắc chất lượng tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt ban tổ chức triển khai

Preview text

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC GIẢI BÓNG CHUYỀN

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM LẦN THỨ 1

Kính thưa: Quý đại biểu, quý thầy cô giáo và toàn thể các vân độ ng viên!̣

Trong không gian hí hửng tươi tỉnh, phấn khởi xin chào thắng lợi Đại hội tỉnh Đảng bộ lượt loại XIX và Đại hội Đảng cỗ ngôi trường ĐHHĐ lượt loại V và xin chào 38 năm ngày Nhà giáo nước ta 20/11. Hôm ni, Khoa Lý luận chủ yếu trị - Luật trang trọng tổ chức triển khai mở màn giải bóng đá nam giới học tập viên, SV lượt loại nhất. Trước tiên, thay cho mặt mũi ban tổ chức triển khai giải bóng chuyền nam giới khoa Lý luận chính trị - Luật lượt loại nhất tôi xin mang đến khách hàng khách quý đến chơi nhà, những thầy giáo viên, những đồng chí thực hiện nhiêm vụ trọng tài và những vậ n độ ng viên ganh đua đấu câu nói. chúc mức độ khoẻ và lờị chào mừng nồng sức nóng nhất!

Kính thưa quý đại biểu, cùng toàn thể quý thầy cô giáo!

Trong câu nói. lôi kéo toàn dân luyện thể dục Bác Hồ tiếp tục dạy dỗ Giữ gìn dân ngôi nhà, xây dựng nước nhà, xây cuộc sống mới mẻ, cái nào cũng cần với mức độ khoẻ mới mẻ thành công. Hơn 69 năm vừa qua, những giai tầng quần chúng. #, học viên, SV vô toàn nước đã không ngừng tập luyện thân mật thể theo đuổi gương Bác Hồ vĩ đại.

Xem thêm: chung cư cửa tiền

Giải bóng đá lượt này có sự nhập cuộc của những team bóng tới từ những lớp một vừa hai phải làm vừa học tập và SV khoa Lý luận chủ yếu trị - Luật. Thông qua chuyện giải đấu lượt này, hy vọng chúng tao sẽ phân phát hiên tăng nhiều cá thể và tậ p thể tiêu biểu vượt trội rộng lớn nữa nhằm biểụ dương trào lưu khoẻ để lao tấp nập và học tậ p̣ trong số ngôi nhà ngôi trường. Và cũng qua giải đấu lượt này kỳ vọng những vân vậ n độ ng viên có thể chia sẻ, học tập hỏi lẫn nhaụ thắt chăt tình câu kết nhằm cùng nhau thực hiệ n thắng lợi mục chi phí giáo dục mạ̀ ngành giao phó phó.

Sau cùng, tôi van nài chúc mức độ khoẻ khách hàng Đại biểu, quý thầy giáo viên và toàn thể những vân độ ng viên về dự giải. Chúc giải bóng đá khoa Lý luận chủ yếu trị - Luậṭ lấn loại I năm 2020 thành công xuất sắc chất lượng tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt mũi ban tổ chức