bai tap lap bao cao tai chinh

 • 1. Xem chi tiết: http://lambaocaotaichinh.com Bảng Cân Đối Kế Toán Ngày 31/1/2011 Đơn vị: 1000 VND Mã số A I 111 112 113 121 128 129 131 133 136 138 139 151 152 153 155 154 II 211 213 214 222 B Nội dung Tài sản Tài sản lưu động và góp vốn đầu tư ngắn ngủn hạn Tiền mặt mũi bên trên quỹ Tiền gửi ngân hàng Tiền đang được chuyển Các số vốn tài chủ yếu ngắn ngủn hạn Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn ngủn hạn Đầu tư thời gian ngắn khác Dự chống hạn chế giá chỉ góp vốn đầu tư ngắn ngủn hạn Các khoản cần thu Phải thu khách hàng hàng Thuế V.A.T được khấu trừ Phải thu nội bộ Phải thu khác Dự chống cần thu khó khăn đòi Hàng mua sắm đang được bên trên đường Nguyên vật liệu Công cụ, dụng cụ Thành phẩm Chí phí phát triển sale dở dang Tài sản Dài hạn Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Tài sản cố định và thắt chặt vô hình Hao hao mòn gia tài cố định Góp vốn liếng liên doanh Tổng Tài sản Nguồn vốn 1 Số dư đầu kỳ 1.500.000 200.000 500.000 50.000 100.000 200.000 50.000 50.000 200.000 80.000 20.000 50.000 2.000.000 1.900.000 200.000 200.000 100.000 3.500.000
 • Bạn đang xem: bai tap lap bao cao tai chinh

 • 2. I 311 331 333 334 338 342 353 II 411 441 421 Nợ cần trả Vay ngắn ngủn hạn Phải trả người bán Thuế và những khoản cần nộp ngôi nhà nước Phải trả người lao động Phải trả cần nộp khác Nợ nhiều năm hạn Quỹ tuyên dương thưởng phúc lợi Vốn công ty sở hữu Nguốn vốn liếng kinh doanh Nguồn vốn liếng xây cất cơ bản Lợi nhuận ko phân phối Tổng mối cung cấp vốn 1.000.000 200.000 100.000 50.000 200.000 50.000 300.000 100.000 2.500.000 2.000.000 400.000 100.000 3.500.000 I – Các nhiệm vụ đột biến nhập tháng 1, Ngày 2/2 mua sắm một vũ khí người sử dụng mang lại phân xưởng phát triển theo đòi giá chỉ thanh toán giao dịch là 440.000, nhập cơ với thuế GTGT 10%, ko thanh toán giao dịch chi phí cho tất cả những người buôn bán. Chi tiêu vận chuyển chi vì như thế chi phí mặt mũi 11.000, tiếp tục tính thuế GTGT 10%. Thiết bị này được góp vốn đầu tư vì như thế vốn liếng vay mượn dài hạn với tỷ trọng khấu hao 10% năm. 2, Ngày 4/2 công ty nhượng buôn bán 1 xe hơi vận tải đường bộ của phần tử phát triển với vẹn toàn giá là 100.000, tỷ trọng trích khấu hao là 10%/năm, khấu hao cho tới không còn mon 1/2011 là 80.000. Tiền nhượng buôn bán thu vì như thế chuyển tiền 120.000, chưa tồn tại thuế GTGT 10%. 3, Ngày 4/2 Doanh nghiệp nhận vốn liếng canh ty liên kết kinh doanh kể từ Công ty XYZ vì như thế một dây truyền vũ khí vẹn toàn giá chỉ là 500.000. Chi tiêu vận fake, lắp ráp, chạy demo là 25.000, ko tính thuế GTGT 10%, thanh toán giao dịch vì như thế chi phí mặt mũi. Tỷ lệ khấu hao là 10%/năm. 4, Ngày 5/2 công ty canh ty vốn liếng liên kết kinh doanh với công ty lớn H vì như thế một vũ khí phát triển có nguyên giá chỉ là 200.000, khấu hao luỹ tiếp theo mon 1/2011 là 50.000. Giá trị vốn liếng canh ty văn bản thoả thuận là 220.000. Tỷ lệ khấu hao là 10%/năm. 5, 7/2 Tạm ứng vì như thế chi phí mặt mũi mang lại ngôi nhà cung ứng 60.000 nhằm lấy sản phẩm kỳ sau. 6, 7/2 Khách sản phẩm thanh toán giao dịch toàn cỗ số nợ kỳ trước vì như thế chuyển tiền. 7,Ngày 9/2 Đặt mua sắm 2000kg vật liệu với giá chỉ ko thuế là 100/kg, thuế độ quý hiếm gia tăng 10%. Chi tiêu vận fake là 10.000, chưa tồn tại thuế GTGT 10%. Điều khiếu nại thanh toán giao dịch là tín dụng thương mại 30 ngày Tính từ lúc ngày mua sắm với triết khấu thanh toán giao dịch 1%. Cuối mon sản phẩm ko về cho tới kho 8,Ngày11/2 Mua 100 khí cụ A mang lại phần tử quản lý và vận hành, giá chỉ mua sắm ko thuế là 500/cái (phân bổ 50%). Thanh toán vì như thế chuyển tiền. 2
 • 3. 9,Ngày 11/2 Xuất kho 150.000, nhập cơ 120.000 dùng thẳng mang lại phát triển sản phẩm, đôi mươi.000 đáp ứng mang lại nhu yếu ở phân xưởng, 10.000 mang lại nhu yếu quản lý và vận hành. 10, Ngày 12/2 Tính rời khỏi chi phí lương bổng cần trả nhập mon cho tất cả những người làm việc 300.000 trong đó: người công nhân phát triển 200.000, nhân viên cấp dưới quản lý và vận hành phân xưởng đôi mươi.000, nhân viên cấp dưới buôn bán hàng 30.000, cỗ máy quản lý và vận hành công ty 50.000. 11, 15/2 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCD theo đòi tỷ trọng quy lăm le. 12, Ngày 20/2 thanh toán giao dịch toàn cỗ lương bổng còn nợ kỳ trước và 60% lương bổng mon này cho công nhân viên cấp dưới. 13, Ngày 24/2 trích quỹ tuyên dương thưởng mang lại tập dượt thể người làm việc 50.000: nhập cơ công nhân phát triển 30.000, nhân viên cấp dưới quản lý và vận hành phân xưởng 5.000, nhân viên cấp dưới bán sản phẩm 5.000, số còn lại của cỗ máy quản lý và vận hành. 14, Trích khấu hao gia tài cố định và thắt chặt biết khấu hao của mon trước là 40.000. 15, Ngày 26/2 ngân sách điện và nước ko thanh toán giao dịch người sử dụng mang lại phát triển là 44.000; người sử dụng cho văn chống quản lý và vận hành 9.900 ( bao hàm cả thuế GTGT 10%). 16, Ngày 27/2 hoàn thành xong nhập kho 5000 thành phầm loại A, 8000 thành phầm loại B biết hệ số quy thay đổi thứu tự của thành phầm A, B thứu tự là 2 và 1,5. Còn dở dang 3000 thành phầm tiếp tục hoàn thành 60%. 17. Ngày 28/2 Xuất kho trở thành phẩm gửi buôn bán 3000 thành phầm loại A, ngân sách vận chuyển 2.200 (đã tính thuế GTGT 10%), fake 6000 thành phầm loại B cho doanh nghiệp X theo đòi ăn ý đồng đã ký mon trước với giá chỉ văn bản thoả thuận 35/sản phẩm. Khách sản phẩm tiếp tục thanh toán giao dịch vì như thế chuyển tiền. 18. Ngày 28/2 Kiểm kho vạc hiện nay mất mặt một vũ khí vẹn toàn giá chỉ 30.000, khấu hao đến tháng 1/2011 là 10.000. Xử lý bằng phương pháp trị lương bổng chủ kho 10.000, ghi hạn chế nguồn chi phí kinh doanh 10.000 19. Ngày 28 Hạch toán thành phẩm sale nhập tháng II- Định khoản – phản ánh nhập thông tin tài khoản tiếp toán NV1) Nợ TK 211: 410.000 Nợ TK 133: 41.000 Có TK 331: 440.000 Có TK 111: 11.000 Nợ TK 331 : 410.000 Có TK 342: 410.000 NV2) 3
 • 4. Nợ TK 112: 132.000 Có TK 711: 120.000 Có TK 3331: 12.000 Nợ TK 214: 80.000 Nợ TK 811: 20.000 Có TK 211: 100.000 NV3) Nợ TK 211: 525.000 Nợ Tk 133: 2.500 Có TK 111: 27.500 Có TK 411: 500.000 NV4) Nợ TK 214: 50.000 Nợ TK 811: 150.000 Có TK 211: Nợ TK 222: 200.000 220.000 Có TK 711: 220.000 NV5) Nợ TK 331: 60.000 Có TK 111: 60.000 NV6) Nợ TK 112: 100.000 Có TK 131: 100.000 NV7) Nợ TK 151: 210.000 Nợ TK 133: 21.000 Có TK 331: 231.000 4
 • 5. NV8) Nợ TK 153: 50.000 Nợ TK 133: 5.000 Có TK 112: 55.000 NV9) Nợ TK 621: 120.000 Nợ TK 627: 20.000 Nợ TK 642: 10.000 Có TK 152: 150.000 NV10) Nợ TK 622: 200.000 Nợ TK 627: 20.000 Nợ TK 641: 30.000 Nợ TK 642: 50.000 Có TK 334: 300.000 NV11) Nợ TK 622: 44.000 Nợ TK 627: 4.400 Nợ TK 641: 6.600 Nợ TK 642: 11.000 Nợ TK 334: 25.500 Có TK 338: 91.500 NV12) Nợ TK 334: 380.000 Có TK 112: 380.000 NV13) Nợ TK 353: 50.000 5
 • 6. Có TK 334: 50.000 NV14) Tính khấu hao Tài Sản Cố lăm le hữu hình nhập tháng Khấu hao tháng trước 1, Dây chuyền sản xuất (NV1) 2, Ô tô bị nhượng bán (NV2) 3, Dây chuyền thiết bị (NV3) 4, Thiết bị mang đi góp vốn (NV4) Cộng Khấu hao tăng nhập tháng Khẩu hao hạn chế trong tháng Khấu hao tháng này 40.000 6.922,62 2114,3 44.808,32 Nợ TK 627: 30.000 Nợ TK 642: 10.000 Nợ TK 641: 4.808,32 Có TK 214: 44.808,32 NV15) Nợ TK 627: 40.000 Nợ TK 642: 9.000 Nợ TK 133: 4.900 Có TK 331: 53.900 NV16) Chí phí SXKD dở dang thời điểm cuối kỳ theo đòi cách thức sản lượng dự trù tương đương: Chi phí NVC chủ yếu mang lại thành phầm dở dang cuối kỳ 6
 • Xem thêm: ảnh nam anime ngầu

 • 7. = 22.500 Chi phí chế trở thành tính mang lại thành phầm dở dang cuối kỳ = 24.324 Thẻ tính giá tiền sản phẩm Khoản mục chi phí Chi phí Chi phí Chi phí SXKD dở SXKD SXKD dở dang đầu nhập kỳ dang cuối kỳ kỳ 1, Chi tiêu NVL trực tiếp 2, Chi tiêu nhân lực thẳng. 3, Chi tiêu phát triển công cộng. Cộng 120.000 244.000 114.400 478.400 50.000 ∑Z sản phẩm hoàn thành Z đơn vị sản phẩm 22.500 24.324 46.824 Tổng giá tiền thành phầm hoàn thành xong = Chi tiêu SXKD dở dang thời điểm đầu kỳ + Chi tiêu SXKD nhập kỳ - Chi tiêu SXKD dở dang cuối kỳ = 481.576 Nợ TK 154: 478.400 Có TK 621: 120.000 Có TK 622: 244.000 Có TK 627: 114.400 Nợ TK 155: 481.576 Có TK 154: 481.576 17) Hàng gửi bán Nợ TK 157: 131.334 Có TK 155: 131.334 Hàng gửi nhằm tiến hành ăn ý đồng 7
 • 8. Nợ TK 157: 197.001 Có TK 155: 197.001 Ghi nhận giá chỉ vốn liếng sản phẩm bán Nợ TK 632: 197.001 Có TK 157: 197.001 Ghi nhận doanh thu Nợ TK 112: 231.000 Có TK 3331: 21.000 Có TK 511: 210.000 18) Nợ TK 334: 10.000 Nợ TK 411: 10.000 Nợ TK 214: 10.000 Có TK 211: 30.000 19) Hạch toán thành phẩm kinh doanh Nợ TK 911: 197.001 Có TK 632: Nợ TK 511: 150.000 Có TK 911: Nợ TK 911: 197.001 150.000 131.408,32 Có TK 641: 41.408,32 Có TK 642: 90.000 Nợ TK 911: 170.000 Có TK 811: Nợ TK 711: 170.000 340.000 8
 • 9. Có TK 911: 340.000 Nợ TK 911: Có TK 333: Có TK 421: TK 111 Tiền mặt mũi bên trên quỹ D: 200.000 211) 11.000 (1) 211) 27.500 (3) 331) 60.000 (5) (PS) 98.500 D: 101.500 TK 112 Tiền gửi ngân hàng D: 500.000 211) 132.000(2) 153) 55.000(8) 131) 100.000(6) 334) 380.000(12) 231.000 (17) (PS) 463.000 435.000 D: 528.000 TK 131 Phải thu khách hàng hàng D: 100.000 100.000 (6) TK 222 Vốn canh ty liên doanh D: 100.000 (PS) D: 0 220.000 (4) (PS) 220.000 D: 320.000 100.000 TK 133 Thuế VAT được khấu trừ D: 200.000 211) 41.000(1 211) 2.500(3 153) 5.000(8 151)21.000(7 4.900(15) (PS) 74.400 D: 274.400 TK 152 Nguyên vật liệu D: 200.000 621) 120.000 627) đôi mươi.000 642) 10.000 (PS) D: 50.000 9 150.000
 • 10. TK 153 Công cụ, dụng cụ D: 80.000 TK 151 Hàng mua sắm đang được bên trên đường D: 50.000 112) 50.000 (8) (PS) 50.000 D: 130.000 331) 210.000 (7) (PS) 210.000 D: 260.000 TK 155 Thành phẩm TK 154 Chi phí phát triển sale dở dang D: 50.000 D: đôi mươi.000 481.576(16) 328.332(17) 478.400(16) 481.576(16) (PS) 481.576 D: 173.244 328.332 (PS) 478.400 D: 46.824 TK 157 Hàng gửi bán 481.576 TK D: 0 131.334 (17) (PS) 131.334 D: 131.334 TK 211 Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình D: 1.900.000 410.000 (1) 525.000 (3) (PS) 935.000 D: 2.505.000 TK 214 Hao hao mòn gia tài cố định D: 200.000 100.000 (2) 200.000 (4) 30.000 (18) 330.000 80.000 (2) 50.000 (4) 10.000 (19) (PS) 140.000 10 627) 30.000 642) 10.000 641) 4.808,32 44.808,32 D: 104.808,32
 • Xem thêm: iphone 6 màu bạc

 • 11. TK 331 Phải trả cho tất cả những người bán TK 333 Thuế và những khoản cần nộp nhà nước D: 50.000 D: 100.000 410.000 (1) 60.000 (5) 440.000 (1) 231.000 (7) 53.900 (15) (PS) 470.000 12.000(3) 21.000 (17) 724.900 D: 354.900 (PS) TK 334 Phải trả người lao động D: 200.000 338) 25.500 622)200.000 112) 380.000 627)20.000 10.000 (18) 641) 30.000 642) 50.000 353) 50.000 (PS)415.500 350.000 D: 134.500 33.000 D: 83.000 TK 338 Phải trả và cần nộp khác D: 50.000 622) 44.000 627) 4.400 641) 6.600 642) 11.000 334) 25.500 91.500 D: 141.500 (PS) TK 342 Nợ nhiều năm hạn D: 300.000 410.000 (1) 410.000 D: 710.000 (PS) TK TK 353 Quỹ tuyên dương thưởng phúc lợi D: 100.000 (PS) TK 411 Nguồn vốn liếng kinh doanh D: 2.000.000 10.000(18) (PS) 10.000 50.000 D: 50.000 TK 621 Chi phí vẹn toàn vật tư trực tiếp 120.000 (9) 500.000 (3) 500.000 D: 2.490.000 TK 622 Chi phí nhân lực trực tiếp 120.000 (16) 200.000 (10) 11 244.000 (16)
 • 12. 44.000 (11) TK 627 Chi phí phát triển chung 20.000 (9) 20.000 (10) 4.400 (11) 30.000 (14) 40.000 (15) 114.400 TK 641 Chi phí buôn bán hàng 30.000 (10) 6.600 (10) TK 642 Chi phí quản lý và vận hành doanh nghiệp 10.000 (9) 50.000 (10) 11.000 (11) 10.000 (14) 9.000 (15) 90.000(19) TK 632 Giá vốn liếng sản phẩm bán 197.001(17) 197.001(19) 4.808,32 (14) 41.408,32 TK 511 Doanh thu buôn bán hàng TK 911 Xác lăm le thành phẩm kinh doanh 210.000 (17) 41.408,31 (641 90.000 (642 170.000 (811 197.001(632 (PS)498.409,31 210.000(19) TK 421 Lợi nhuận ko phân phối D: 100.000 210.000 (511 340.000 (711 550.000 TK 51.590,69 (19) 12
 • 13. (PS) 51.590,69 D: 151.590,69 TK 711 Doanh thu khác TK 811 Chi phí khác 120.000 (2) 220.000 (4) 20.000(2) 150.000(4) 340.000 (911) 170.000 (911)(19 Bảng bằng vận kế toán tài chính cuối kỳ Mã số A 111 112 113 121 128 129 131 133 136 138 139 151 152 153 155 154 157 Nội dung Tài sản Tài sản lưu động và góp vốn đầu tư ngắn ngủn hạn Tiền mặt mũi bên trên quỹ Tiền gửi ngân hàng Tiền đang được chuyển Các số vốn tài chủ yếu ngắn ngủn hạn Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn ngủn hạn Đầu tư thời gian ngắn khác Dự chống hạn chế giá chỉ góp vốn đầu tư ngắn ngủn hạn Các khoản cần thu Phải thu khách hàng hàng Thuế V.A.T được khấu trừ Phải thu nội bộ Phải thu khác Dự chống cần thu khó khăn đòi Hàng mua sắm đang được bên trên đường Nguyên vật liệu Công cụ, dụng cụ Thành phẩm Chí phí phát triển sale dở dang Hàng gửi bán Tài sản Dài hạn 13 Số dư đầu kỳ 101.500 528.000 50.000 274.400 50.000 260.000 50.000 130.000 173.244 46.824 131.334
 • 14. 211 213 214 222 B 311 331 333 334 338 342 353 411 441 421 Tài sản cố lăm le hữu hình Tài sản cố định và thắt chặt vô hình Hao hao mòn gia tài cố định Góp vốn liếng liên doanh Tổng Tài sản Nguồn vốn Nợ cần trả Vay ngắn ngủn hạn Phải trả người bán Thuế và những khoản cần nộp ngôi nhà nước Phải trả người lao động Phải trả cần nộp khác Nợ nhiều năm hạn Quỹ tuyên dương thưởng phúc lợi Vốn công ty sở hữu Nguốn vốn liếng kinh doanh Nguồn vốn liếng xây cất cơ bản Lợi nhuận ko phân phối Tổng mối cung cấp vốn 14 2.505.000 200.000 104.808,32 320.000 4.715.689,68 200.000 354.900 83.000 134.500 141.500 710.000 50.000 2.490.000 400.000 171.590,69 4.715.490,69