Bài tập thì hiện tại đơn

Xin chào các em :D các em còn nhớ hôm trước cô đã share bài học Thì bây giờ Đơn (Simple present tense) – Công thức, phương pháp dùng, vết hiệu nhận thấy . Để giúp các em rèn luyện loài kiến thức định hướng cô đã Tổng phù hợp bài tập thì hiện tại đơn bao gồm ĐÁP ÁN bỏ ra tiết! những em hãy cần mẫn làm bài bác tập thì lúc này đơn với rèn luyện chắc hẳn rằng về nhà điểm ngữ pháp thì lúc này đơn nhé!

*

I. BÀI TẬP LUYỆN TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài tập 1: chuyển đổi các câu cho sẵn sang thể khẳng định và phủ định

Thể khẳng định

Thể đậy định

Thể nghi vấn

We catch the bus every morning.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn

  
  

Does it rain every afternoon in the hot season?

 

They don’t drive khổng lồ Monaco every summer.

 

The Earth revolves around the Sun.

  

She only eats fish.

 

 
  

How often vị they watch television?

  

Does he drink tea at breakfast?

 

I don’t work in London

 

Your exam starts at 09.00

 

 
 

 

Is London a large city?

 

Bài tập 2. Chia động từ làm việc trong ngoặc:

My father always ................................ Sunday dinner. (make)Ruth ................................ Eggs; they ................................ Her ill. (not eat; make)"Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)................................ Mark ................................ Khổng lồ school every day? (go)................................ Your parents ................................ Your girlfriend? (like)How often ................................ You ................................ Swimming? (go)Where ................................ Your sister ................................? (work)Ann ................................. Usually ................................ Lunch. (not have)Who ................................ The ironing in your house? (do)We ................................ Out once a week. (go)

 

Bài tập 3: dứt các câu sau. Hoàn toàn có thể chọn khẳng định hoặc đậy định

Ví dụ:

Claire is very sociable. She knows (know) lots of people.We"ve got plenty of chairs, thanks. We don"t want (not want) any more.My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.Most students live quite close to the college, so they ................................ (walk) there every day.How often ................................ You ................................ (look) in a mirror? I"ve got four cats and two dogs. I ................................ (love) animals.No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.What"s the matter? You ................................ (look) very happy.Don"t try lớn ring the bell. It ................................ (work).I hate telephone answering machines. I just. ................................ (like) talking lớn them.Matthew is good at badminton. He ................................ (win) every game.We always travel by bus. We ................................ (own) a car.

Ngoài thì thừa khứ đơn những em có thể tìm hiểu kiến thức:

Lời giải

Bài tập 1: biến hóa các câu cho sẵn lịch sự thể khẳng định và tủ định

Thể khẳng định

Thể tủ định

Thể nghi vấn

Vẻ rất đẹp ngôn từ

We catch the bus every morning.

We don’t catch the bus every morning

Do you catch the bus every morning?

Lưu ý: Với những đại trường đoản cú xưng hô I, we (Tôi, bọn chúng tôi), khi đưa sang dạng thắc mắc thường trở qua đại từ bỏ You (Bạn, những bạn) để phù hợp về nghĩa

Các phương pháp nói khác:

- We take the bus every morning.

- We go to school/work by bus every morning.

It rains every afternoon in the hot season

It doesn’t rain every afternoon in the hot season

Does it rain every afternoon in the hot season?

Các buổi trong ngày:

- Dawn: Bình minh

- Morning: Buổi sáng

- Noon: Buổi trưa

- Afternoon: Buổi chiều

- Dusk: Hoàng hôn

- Evening: Buổi tối

- Night: Đêm

- Midnight: giữa đêm

They drive lớn Monaco every summer.

They don’t drive to lớn Monaco every summer.

Do they drive lớn Monaco every summer?

 

Her mother is Vietnamese.

Her mother isn’t Vietnamese.

Is her mother Vietnamese?

 

She only eats fish.

She doesn’t only eat fish.

Does she only eat fish?

Fisherman(n): ngư dân

(Câu hỏi mở)

Gợi ý cách trả lời: vấn đáp với trạng trường đoản cú chỉ tần suất: usually, regularly, occasionally, sometimes,…

VD: They don’t watch television regularly.

They don’t watch television regularly.

How often vì chưng they watch television?

 

He drinks tea at breakfast

He doesn’t drink tea at breakfast

Does he drink tea at breakfast?

Tea ko phát âm là /tia/

Tea /tiː/: Trà

I work in London

I don’t work in London

Do you work in London?

 

Your exam starts at 09.00

Your exam doesn’t start at 09.00

Does your exam start at 09.00?

 

London is a large city

London is not a large city

Is London a large city?

London không phát âm là Luân Đôn

London /ˈlʌndən/

Bài tập 2: phân chia động từ sinh sống trong ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp ngôn từ

1

makes

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ gia tốc always => chia động từ ở thì bây giờ đơn

Make dinner: Làm ban đêm chứ ko nói là cook dinner

2

doesn’t eat / make

Diễn đạt một kiến thức ở hiện tại => chia động từ nghỉ ngơi thì hiện tại đơn

Make somebody ill/sick: làm cho ai đó phát bệnh hoặc khiếp tởm

3

don’t smoke

Diễn đạt một kinh nghiệm ở bây giờ => chia động từ sinh sống thì bây giờ đơn

Light (n): bật lửa

4

Does…. Go

Dấu hiệu là trạng từ chỉ gia tốc everyday

 

5

Do….. Like

Thói thân quen ra đề:

Những đụng từ chỉ ý kiến, cảm xúc cá nhân như like, think, believe,… thường xuyên được phân chia ở thì hiện tại đơn

Fiancé (Chồng không cưới)/ Fianée (vợ không cưới)

Spouse: Vợ, chồng

6

Do…..go

Dấu hiệu là trạng từ bỏ chỉ tần suất often

=> phân tách động từ nghỉ ngơi thì lúc này đơn

 

7

does.......... Work

Thói thân quen ra đề:

Khi hỏi về các bước và không kèm trạng tự chỉ gia tốc và ngữ cảnh cụ thể => chia động từ sinh hoạt thì bây giờ đơn

Work (v): có tác dụng việc

Occupation = Job (n): Nghề nghiệp

8

doesn’t .... Have.

Dấu hiệu là trạng từ bỏ chỉ gia tốc usually

 

9

does

Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc hành động lặp đi tái diễn trong hiện nay tại

=> phân tách động từ sinh hoạt thì hiện tại đơn

Iron (n): Bàn là

Do the ironing: Là quần áo

10

go

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất once a week => phân chia động từ sinh hoạt thì bây giờ đơn

Once in a xanh moon: Thỉnh thoảng, hi hữu khi

 

Bài tập 3: ngừng các câu sau. Có thể chọn xác minh hoặc lấp định

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp ngôn từ

1

doesn’t speak

Chọn thể tủ định dựa vào nghĩa của câu: Bạn tôi thấy cuộc sống đời thường ở Paris hơi nặng nề khăn. Cậu ấy chần chờ tiếng Pháp

Phân biệt biện pháp dùng Say, Tell, Talk với Speak

SAY: “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng nội dung được nói ra.

Ex: - She said (that) she had a flu. (Cô ấy nói rằng cô ấy hiện nay đang bị cảm)

TELL: kể, nói cùng với ai điều gì đó, yêu cầu ai đó làm gì

Ex: - My grandmother is telling me a fairy story. (Bà tôi sẽ kể đến tôi nghe một câu chuyện cổ tích)

- Tell him lớn clean the floor as soon as possible. (Bảo cậu ta lau nhà càng cấp tốc càng tốt)

SPEAK: cần sử dụng khi nhấn mạnh đến sự việc phát ra tiếng, phân phát biểu, nói thứ tiếng gì

Ex: - She is muted. She can’t speak. (Cô ấy bị câm. Cô ấy không nói được)

- She can speak English fluently. (Cô ấy có thể nói tiếng Anh thành thạo)

- She’s going to lớn speak in public about her new environmental project. / (Cô ấy chuẩn bị phát biểu trước công bọn chúng về dự án môi trường mới của cô ý ấy)

TALK: thì thầm với ai, điều đình với ai về chuyện gì

Ex: - They are talking about you. / (Họ đang nói đến bạn đấy)

2

walk

Dấu hiệu là trạng tự chỉ gia tốc everyday

Close (adj): ngay sát về không khí hoặc thời gian

Closely (adv): kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận

3

do…look

Dấu hiệu là trạng tự chỉ tần suất often

 

4

love

Câu chứa thông tin phía trước được phân chia ở thì lúc này đơn => Câu sau thường được cũng phân chia cùng thì hiện tại đơn

Thói quen thuộc ra đề: các động từ chỉ thừa nhận thức như love, like, look, know,… không khi nào chia sinh hoạt thì lúc này (hoàn thành) tiếp diễn, quá khứ (hoàn thành) tiếp diễn và sau này (hoàn thành) tiếp diễn

A cat person (slang): tình nhân mèo

A dog person (slang): người yêu chó

5

doesn’t eat

Chọn thể lấp định phụ thuộc vào nghĩa của câu: Đừng sẵn sàng bữa sáng mang đến Mark, xin cảm ơn. Cậu ta không ăn uống sáng

- breakfast /ˈbrɛkfəst/: bữa sáng

- brunch /brʌntʃ/: bữa ăn sáng của rất nhiều người dạy dỗ muộn (breakfast + lunch)

- lunch /lʌntʃ/: bữa trưa bình thường

- luncheon /ˈlʌntʃən/: bữa trưa trang trọng

- tea-time /"ti: taɪm/: Bữa trà bánh vơi xế chiều (của fan Anh)

- dinner /ˈdɪnə/: ban đêm (có thể là trang trọng)

- supper /ˈsʌpə/: bữa tối (thường ngày, với gia đình)

- midnight-snack /ˈmɪdˌnaɪt snæk/: ăn uống khuya

6

look

Câu chứa tin tức phía trước được phân tách ở thì bây giờ đơn => Câu sau hay được cũng phân tách cùng thì hiện tại đơn

 

7

doesn’t work

Chọn thể tủ định nhờ vào nghĩa của câu: Đừng nạm nhấn chuông. Chuông cửa không chuyển động

 

8

like

Câu chứa tin tức phía trước được phân tách ở thì bây giờ đơn => Câu sau thường xuyên được cũng chia cùng thì bây giờ đơn

 

9

wins

Dấu hiệu là every game

Good at: giỏi về...

Xem thêm: Cốt Truyện Outlast Là Gì - Outlast Là Gì, Nghĩa Của Từ Outlast

Bad at: yếu về...

10

don’t own

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ gia tốc always

 

II. BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Bài tập 1: Thêm đuôi /s/ hoặc /es/ vào sau những từ sau:

Work → …………..

Study → …………..

Go → …………..

Eat → …………..

Cry → …………..

Wash → …………..

Play → …………..

Try → …………..

Watch → …………..

Swim → …………..

Spy → …………..

Mix → …………..

Write → …………..

Fly → …………..

Kiss → …………..

 

Bài tập 2. Điền trợ đụng từ vào nơi trống để thành câu phủ định:

I ................................ Like tea.He ................................ Play football in the afternoon.You ................................ Go lớn bed at midnight.They................................ Bởi vì the homework on weekends.The bus ................................ Arrive at 8.30 a.m.My brother ................................ Finish his work at 8 p.m.Our friends ................................ Live in a big house.The mèo ................................ Lượt thích me.I ................................ Love dogs.It ................................ Rain every afternoon here.

 

Bài tập 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

She (not study) ..…………….………. On Saturday.He (have) ………………………. A new haircut today.I usually (have) ..…………….………. Breakfast at 6.30.Peter (not/ study) ..…………….……….very hard. He never gets high scores.My mother often (teach) ..…………….………. Me English on Saturday evenings.I lượt thích Math and she (like) ..…………….………. Literature.My sister (wash) ..…………….………. Dishes everyday.They (not/ have) ..…………….……….breakfast every morning. My cousin, Peter (have) ..…………….………. A dog. It (be) ..…………….………. An intelligent pet with a short tail and big đen eyes. Its name (be)………..Kiki & it (like) ..…………….………. Eating pork. However, it (never/ bite) ..…………….………. Anyone; sometimes it (bark) ..…………….………. When strange guests visit. To lớn be honest, it (be) ..…………….………. Very friendly. It (not/ like) ..…………….………. Eating fruits, but it (often/ play) ..…………….………. With them. When the weather (become) ..…………….………. Bad, it (just/ sleep) ..…………….………. In his cage all day. Peter (play) ..…………….………. With Kiki everyday after school. There (be) ..…………….………. Many people on the road, so Peter (not/ let) ..…………….………. The dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki khổng lồ a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) ..…………….………. Naughty, but Peter loves it very much.

 

Bài tập 4: Viết lại câu trả chỉnh

Eg: They / wear suits khổng lồ work? à vì chưng they wear suits to lớn work?

1. She / not / sleep late at the weekends

➤  ______________________________

2. We / not / believe the Prime Minister

➤  ______________________________

3. You / understand the question?

➤  ______________________________

4. They / not / work late on Fridays

➤  ______________________________

5. David / want some coffee?

➤  ______________________________

 6. She / have three daughters

➤  ______________________________

7. When / she / go to her Chinese class?

➤  ______________________________

8. Why / I / have to lớn clean up?

➤  ______________________________

9. How often / she / go to lớn the cinema / ?

➤  ______________________________

10. She/ not/ usually/ go/ khổng lồ the church/.

➤  ______________________________

Lời giải

Các em check đáp án phần bài tập thực hành thực tế nhé:

Bài tập 1:

Work → Works

Study → Studies

Go → Goes

Eat → …Eats

Cry → Cries

Wash → Washes

Play → Plays

Try → Tries

Watch → Watches

Swim → Swims

Spy → Spies

Mix → Mixes

Write → Writes

Fly → Flies

Kiss → Kisses

Bài tập 2:

don’tdoesn’tdon’tdon’tdoesn’tdoesn’tdon’tdoesn’tdon’tdoesn’t

Bài tập 3:

doesn’t studyhashavedoesn’t studyteacheslikeswashesdon’t have My cousin, Peter has a dog. It is an intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name is Kiki & it likes eating pork. However, it bites anyone; sometimes it barks when strange guests visit. To be honest, it is very friendly. It doesn’t lượt thích eating fruits, but it often plays with them. When the weather becomes bad, it just sleeps in his cage all day. Peter plays with Kiki everyday after school. There are many people on the road, so Peter doesn’t let the dog run into the road. He takes Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài tập 4:

She does not sleep late at the weekends We vày not believe the Prime Minister vị you understand the question? They do not work late on Fridays Does David want some coffee? She has three daughters When does she go lớn her Chinese class? Why bởi vì I have lớn clean up? How often does she go lớn the cinema? She does not usually go to lớn the church.

Các em siêng năng học tập thật tốt nhé! kế bên ra, em nào ao ước học TOEIC hoàn toàn có thể tham khảo: 

Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88
W88
| SUNCITYVN
pagead2.googlesyndication.com