bảng định mức nguyên vật liệu

Để sản xuất được sản phẩm A bán đi ra thị trường xài thụ nhập và ngoài nước cần có những công đoạn sản xuất đúng theo đuổi quy trình. Với kế toán để tính được giá thành của một sản phẩm cần tuân thủ theo đuổi trình tự thao tác làm cụ thể nhập đó bước xây dựng ấn định nấc vẹn toàn vật tư là rất quan lại trọng.

mau-dinh-muc-nguyen-vat-lieu-cho-cong-ty-san-xuat

Bạn đang xem: bảng định mức nguyên vật liệu

Xem thêm: Kế toán ngân sách vẹn toàn vật tư trực tiếp

Lamketoan.vn van phân chia sẽ mẫu định mức vẹn toàn vật liệu để các người mua hàng làm kế toán tham lam khảo.

Tiêu Đề dòng: Là quy định cho tới các mã thành phẩm

Tiêu đề cột: Là quy định cho tới các mã vật tư

1. Ví dụ về cách xây dựng ấn định nấc vẹn toàn vật liệu

Phần định mức này người mua hàng nên hỏi bộ phận kỹ thuật mới chính xác

Để sản xuất đi ra 1 sản phẩm có Mã : ADMIN01 cần cụ thể các mã vật tư sau

Xem thêm: 100gr ức gà bao nhiêu protein

+ 900 mét chỉ M900

+ 14 chiếc cúc đính

+ 02 đệm vai

+ 01 Mex vải

+ 01 Mex giấy

Xem thêm: vẽ tranh mùa xuân đơn giản

+ 01 Nhãn Hiệu

+ 1,8 mét vải dạ

+1,8 Mét vải lót pin trắng

2. Mẫu định mức vẹn toàn vật tư xây dựng tham lam khảo

BẢNG TÍNH ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT
 NĂM 2013
STT Mã VT Tên NVL ĐVT Mã Sản phẩm
ADMIN01 ADMIN02 AOSMNU01 AOVESTN01 AOVESTN02 AOVESTNU01 JUYPNU01 QUAN01 QUAN02 QUANNU01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 BANGCAP Băng cạp Mét               1.00 1.00 1.00
2 CHI01 Chỉ M900 Mét 900.00 800.00 600.00 800.00 1,000.00 700.00 700.00 700.00 700.00 650.00
3 CUC01 Cúc Cái 14.00 14.00 6.00 14.00 14.00 14.00 2.00 2.00 2.00 2.00
4 DEMVAI01 Đệm vai S10
 màu trắng
Cái     2.00   2.00 2.00        
5 DEMVAI02 Đệm vai S11
 màu trắng
Cái 2.00 2.00   2.00            
6 KATE01 Ka ê 3436 kẻ
 hoa MNK 1.55A
Mét             0.90 0.80   0.65
7 KATE02 Ka ê chéo cánh hoa Mét                 0.80  
8 KHOA01 Khóa sử dụng cho tới
quần thường
Cái             1.00 1.00 1.00  
9 KHOA02 Khóa sử dụng cho
 quần CPLET
Cái                   1.00
10 MEX01 Mex giấy Mét 1.00 1.00 0.80 1.20 1.20 1.00 0.50      
11 MEX02 Mex vải Mét 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 0.80   1.00 1.00 1.00
12 NHANHIEU Nhãn hiệu Cái 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 VDA01 Vải domain authority loại mỏng Mét 1.80     0.20 0.20 0.20        
14 VDA02 Vải domain authority loại dày Mét   1.10                
15 VLOT01 Vải lót pin trắng Mét 1.80 1.80   1.50   1.30        
16 VLOT02 Vải lót pin đen Mét             0.90 0.70 0.70 0.70
17 VTSY01 Vải tuýt suy
giá chỉ 250
Mét         1.80 1.70 1.00   1.20 1.20
18 VTSY02 Vải tuýt suy
 giá 300
Mét       1.80       1.20    
19 VAITHO01 Vải thô loại 1 Mét     1.20