bảng dự toán tiếng anh

Học những thuật ngữ giờ đồng hồ Anh vô bảng Tổng ăn ý dự trù ngân sách kiến tạo.

Xin share với chúng ta thực hiện dự trù trong số dự án công trình đem nguyên tố quốc tế, chúng ta Kỹ sư QS và chúng ta yêu thương mến học tập giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp ngành dự trù xem thêm.

Bạn đang xem: bảng dự toán tiếng anh

Bảng tổ hợp dự trù ngân sách kiến tạo tuy nhiên ngữ Anh Việt

Bảng tổ hợp dự trù ngân sách kiến tạo tuy nhiên ngữ Anh Việt

I. TERMS (CÁC THUẬT NGỮ)

TOTAL ESTIMATED COST hoặc TOTAL ESTIMATED COST: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

Project: Dự án, công trình xây dựng (tùy văn cảnh tiếp tục dùng để làm chỉ dự án công trình hoặc công trình)

Categories: Hạng mục, danh mục

Unit: VND: Đơn vị tính: đồng

No: STT (Số trật tự, tiến công số)

Item cost: Khoản mục chi phí

Formula: Cách tính

Value: Giá trị

Symbol: Ký hiệu

According đồ sộ the unit price: Ngân sách chi tiêu theo đòi đơn giá

Cost of Materials: Ngân sách chi tiêu vật liệu

Materials difference: Chênh chéo vật liệu

Labor cost: Ngân sách chi tiêu nhân công

Xem thêm: trai tim my nhan tap 183

Cost of construction machines: Ngân sách chi tiêu máy xây dựng

Difference of construction machines: Chênh chéo máy xây dựng

Total of direct expenses: Ngân sách chi tiêu trực tiếp

Cost of Materials: Ngân sách chi tiêu vật liệu

Labor cost: Ngân sách chi tiêu nhân công

Machine cost: Ngân sách chi tiêu máy xây dựng

Direct cost: Ngân sách chi tiêu trực tiếp

Overhead costs: ngân sách chung

Pre- determined taxable icome: thu nhập chịu đựng thuế tính trước

Estimated inslation cost excluding VAT: Ngân sách chi tiêu kiến tạo trước thuế

Value added tax: thuế độ quý hiếm gia tăng

Estimated construction cost including VAT: Ngân sách chi tiêu kiến tạo sau thuế

Temporary works: ngân sách kiến tạo căn nhà tạm thời bên trên hiện tại ngôi trường nhằm ở và quản lý và điều hành ganh đua công:

Total price: tổng cộng

Xem thêm: gb to mb

Rounding: thực hiện tròn

Trong ứng dụng Dự toán GXD, mong muốn dịch bảng tính này chúng ta bôi đen giòn vùng tài liệu, bấm Ctrl+Shitf+E nhằm hiện tại hành lang cửa số tương hỗ dịch chuyên nghiệp ngành dự trù.

Cũng tùy theo điểm, từng văn cảnh hoặc từng người không giống nhau nhưng mà những thuật ngữ bên trên rất có thể không giống. Quý khách hàng xem thêm và hoàn mỹ thêm vào cho thích hợp nhé. Có nhằm xem thêm, tương quan và phê phán cũng ấn tượng rộng lớn thật nhiều rồi đối với tôi trước đó cần thiết tư liệu như bên trên nhưng mà không tồn tại cần ko bạn!