bảng syndra mid

Syndra mùa 13: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cơ hội lên thiết bị Syndra với cỗ chuẩn bị mới mẻ. Video full bộ Syndra và list tướng tá yếu ớt hoặc mạnh rộng lớn Nữ Chúa Bóng Tối bên trên Kicdo.

Guide Syndra mùa 13

Bạn đang xem: bảng syndra mid

Syndra

Update 13.23

Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Bảng ngọc Syndra Middle với Win 49.31% và Pick 65.32%

Cảm hứng

Đòn Phủ Đầu        

Bước chân màu sắc nhiệm        

Máy Dọn Lính        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Pháp thuật

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Động Cơ Vũ Trụ        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Bảng ngọc Syndra aram với Win 50.12% và Pick 59.69%

Trang bị chính

Bão Tố Luden        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trang bị với tỷ trọng thắng tối đa hiện nay nay

Giày Pháp Sư        

Bão Tố Luden        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Dây Chuyền Chữ Thập        

Quỷ Thư Morello        

Lối lên thiết bị loại hai

Giày Pháp Sư        

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Trượng Hư Vô        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Quỷ Thư Morello        

Số liệu đo đếm 200 trận builds lol mới gần đây nhất kể từ những đại cao thủ probuild

Thần thoại

Liandry s Anguish

Luden s Tempest

Ngọc té trợ

Triệu Hồi Aery

Triệu Hồi Aery

Dải Băng Năng Lượng

Dải Băng Năng Lượng

Tập Trung Tuyệt Đối

Tập Trung Tuyệt Đối

Thiêu Rụi

Thiêu Rụi

Thấu Thị Vũ Trụ

Thấu Thị Vũ Trụ

Bước Chân Màu Nhiệm

Bước Chân Màu Nhiệm

+10% Tốc chừng Đánh

+10% Tốc chừng Đánh

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+6 Giáp

+6 Giáp

Ngọc té trợ

Đòn Phủ Đầu

Đòn Phủ Đầu

Bước Chân Màu Nhiệm

Bước Chân Màu Nhiệm

Máy Dọn Lính

Máy Dọn Lính

Thấu Thị Vũ Trụ

Thấu Thị Vũ Trụ

Dải Băng Năng Lượng

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thăng Tiến Sức Mạnh

+10% Tốc chừng Đánh

+10% Tốc chừng Đánh

+8 Kháng Phép

+8 Kháng Phép

Ngọc té trợ

Đòn Phủ Đầu

Đòn Phủ Đầu

Bước Chân Màu Nhiệm

Bước Chân Màu Nhiệm

Máy Dọn Lính

Máy Dọn Lính

Thấu Thị Vũ Trụ

Thấu Thị Vũ Trụ

Dải Băng Năng Lượng

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thăng Tiến Sức Mạnh

+10% Tốc chừng Đánh

+10% Tốc chừng Đánh

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+6 Giáp

+6 Giáp

Ngọc té trợ

Triệu Hồi Aery

Triệu Hồi Aery

Dải Băng Năng Lượng

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thiêu Rụi

Thiêu Rụi

Giao Hàng Bánh Quy

Giao Hàng Bánh Quy

Thấu Thị Vũ Trụ

Thấu Thị Vũ Trụ

+10% Tốc chừng Đánh

+10% Tốc chừng Đánh

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+8 Kháng Phép

+8 Kháng Phép

Ngọc té trợ

Đòn Phủ Đầu

Đòn Phủ Đầu

Bước Chân Màu Nhiệm

Bước Chân Màu Nhiệm

Giao Hàng Bánh Quy

Giao Hàng Bánh Quy

Thấu Thị Vũ Trụ

Thấu Thị Vũ Trụ

Dải Băng Năng Lượng

Dải Băng Năng Lượng

Cuồng Phong Tích Tụ

Cuồng Phong Tích Tụ

+10% Tốc chừng Đánh

+10% Tốc chừng Đánh

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+6 Giáp

+6 Giáp

Tướng tương khắc đàng giữa

Tướng yếu ớt hơn

Tướng tương khắc đàng dưới

Anh em cũng muốn biết Viego mùa 13 cơ hội tăng bảng ngọc và lên thiết bị tiên tiến nhất ra sao ko.

Cách lên thiết bị Syndra>

Mục lục nội dung

  • Bảng Ngọc Syndra
  • Vị trí của Syndra
  • Phép hỗ trợ Syndra
  • Cách lên thiết bị Syndra
  • Bảng kĩ năng Syndra
  • Cách đùa Syndra
  • Điểm mạnh & yếu ớt Syndra
  • Khắc chế Syndra

Bảng Ngọc hỗ trợ Syndra

Vị trí của Syndra

Đường Giữa

Phép hỗ trợ Syndra

Tốc biến + Thiêu đốt 

Cách lên thiết bị Syndra

Cách lên thiết bị Syndra

Bảng kĩ năng Syndra

Thứ tự động nâng kĩ năng Syndra

Thứ tự động nâng kĩ năng Syndra

Chi tiết kĩ năng Syndra

Tối ThượngTối Thượng

Các phép màu được cường điệu hóa Khi đạt cho tới cung cấp tối nhiều.

Quả Cầu Bóng Tối: Gây thêm thắt 15% sát thương lên tướng tá.
Ý Lực: Gây thêm thắt 20% sát thương chuẩn chỉnh.
Quét Tan Kẻ Yếu: Tầm rộng lớn của phép tắc này được gia tăng 50%.
Bùng Nổ Sức Mạnh: Tầm dùng gia tăng 75.

Quả Cầu Bóng TốiQuả Cầu Bóng Tối

Tiêu hao: 40/50/60/70/80
Khoảng cách: 800

Syndra dẫn đến một Quả Cầu Bóng Tối tạo ra sát thương phép tắc. Quả cầu tiếp tục vẫn ở yên lặng ở địa điểm cơ và rất có thể bị thao túng vì như thế những sức khỏe không giống của cô ý.

Ý LựcÝ Lực

Tiêu hao: 60/70/80/90/100
Khoảng cách: 925

Syndra thu nhập rồi quẳng cút một Quả cầu Bóng Tối, hoặc bộ đội địch, tạo ra sát thương phép tắc và thực hiện chậm chạp Tốc chừng Di gửi của những nàn nhân trúng nên.

Quét Tan Kẻ YếuQuét Tan Kẻ Yếu

Tiêu hao: 50
Khoảng cách: 650

Syndra hất văng kẻ địch và những Quả Cầu Bóng Tối cút tạo ra sát thương phép tắc. Hình như những nàn nhân bị Quả Cầu Bóng Tối va nên sẽ ảnh hưởng choáng.

Bùng Nổ Sức MạnhBùng Nổ Sức Mạnh

Tiêu hao: 100
Khoảng cách: 675

Xem thêm: bang ho tro aphelios

Syndra oanh kích một tướng tá địch với toàn bộ những Quả Cầu Bóng Tối của cô ý.

Cách đùa Syndra

Điểm mạnh & yếu ớt Syndra

Khắc chế Syndra

Đối thủ đàng giữa

Bình luận