Báo Cáo Thành Tích Nông Dân Sản Xuất Giỏi

Kết quả thực hiện Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” năm 2017 trên địa bàn thị xã Gò Công

Bạn đang xem: Báo cáo thành tích nông dân sản xuất giỏi

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phát động Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” 3 năm 2016 - 2018 và Hướng dẫn số 46-HD/HND-SNV-SNN&PTNT ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Liên ngành Hội Nông dân - Sở Nội vụ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang. Năm 2017, Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn thị xã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tạo động lực khích lệ cho nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạng đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao.
*

Với nhiều biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân thực hiện chủ trương lớn trong nông nghiệp như: hợp tác liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nông dân liên kết xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hợp tác xây dựng “Cánh đồng lớn” tạo vùng sản xuất tập trung, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề, xây dựng các mô hình trình diễn; tín chấp cho nông dân vay vốn mua vật tư, máy móc nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể; phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn. Vì vậy, đã thu hút được đông đảo hộ nông dân tham gia đăng ký thực hiện chuyên đề.
*

Trong năm 2017, qua phát động chuyên đề đã có 7.293/7801 hộ nông dân đăng ký tham gia thực hiện, đạt 93,4 % so với hộ nông nghiệp. Trong đó, cấp xã có 5.045 hộ, cấp thị xã có 1.526 hộ, cấp tỉnh có 716 hộ, cấp Trung ương có 06 hộ, tăng 67 hộ so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển mô hình kinh tế của từng hộ nông dân và sự chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với biến đổi khí hậu, cây trồng, vật nuôi đã có 177 hộ nông dân là nhân tố mới đăng ký tham gia thực hiện chuyên đề. Trong đó, nhân tố mới cấp xã là 161 hộ, cấp thị xã là 12 hộ, cấp tỉnh là 04 hộ; có 114 hộ đăng ký chuyển cấp gồm cấp xã lên cấp thị xã 74 hộ, cấp thị xã lên cấp tỉnh 35 hộ và cấp tỉnh lên cấp trung ương 03 hộ.
*

Kết quả, qua bình xét cuối năm, có 6.641 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp gồm: cấp cơ sở có 4.600 hộ, cấp thị xã có 1.389 hộ, cấp tỉnh có 647 hộ, cấp Trung ương có 05 hộ, đạt 91,05% so tổng hộ đăng ký, tăng 43 hộ so với cùng kỳ năm 2016. Qua chuyên đề, đã xuất hiện nhiều nông dân với tinh thần dám nghĩ, dám làm, với ý chí vượt khó vươn lên đã trở thành những gương điển hình mới tiêu biểu, luôn tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới có hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng tốt yêu cầu thị trường góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn; góp phần thiết thực vào việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở địa bàn nông thôn.
*

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong nông dân; thể hiện rõ nét qua việc hộ nông dân giúp đỡ các hộ nghèo trong xóm ấp cùng phát triển kinh tế theo mô hình của gia đình, hướng dẫn cách làm ăn, giúp vốn, vật tư, cây con giống cho các hộ nghèo, khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần cùng với các ngành, các cấp trong việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo cho nông dân, đã giúp 200 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; công tác từ thiện xã hội cũng được các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi quan tâm hỗ trợ, nhất là việc hưởng ứng chủ trương “Tết làm việc nghĩa” nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã phát động, đã đóng góp 621 phần quà với tổng số tiền là 186,3 triệu đồng, để giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết. Bên cạnh đó, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã giúp vốn cho nông dân để đầu tư sản xuất, kinh doanh; thông qua 52 tổ liên doanh, 85 tổ tiết kiệm về vay vốn đã tổ chức giải ngân cho 7.509 lượt hộ nông dân vay vốn, với số tiền 300,714 tỷ đồng. Cụ thể, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã đã giải ngân 188,42 tỷ đồng giúp 3.725 lượt nông dân vay; Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã giải ngân 112,294 tỷ đồng giúp 3.784 lượt nông dân vay. Ngoài ra, bằng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã đã tạo điều kiện hỗ trợ cho 399 hộ nông dân vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, với số tiền 1,391 tỷ đồng.

Xem thêm: " Rational Number Là Gì - Rational Number In Vietnamese

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị sơ kết Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định khen thưởng 17 giấy khen cho các tập thể và cá nhân (02 tập thể và 15 cá nhân) có thành tích xuất sắc Chuyên đề thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017 và có 10.710 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được Chủ tịch Hội Nông dân thị xã quyết định công nhận đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp thị xã năm 2017.
Nhìn chung, Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trong thời gian qua phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong nông dân trên tất cả các lĩnh vực và đời sống kinh tế - xã hội nông thôn, khích lệ và phát huy tinh thần lao động cần cù sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Trong năm 2018, thị xã tiếp tục tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; phát động chuyên đề theo chiều sâu gắn với thực hiện Đề án “Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025”, đẩy nhanh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và kêu gọi đầu tư, chuyển đổi dần nền nông nghiệp truyền thống từng bước hiện đại và thực hiện việc liên kết hình thành chuỗi sản phẩm nông nghiệp an toàn, từng bước hình thành mô hình nông nghiệp hữu cơ trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, vận động nông dân tham gia hợp tác tác xã, tổ hợp tác, phát huy lợi thế của vùng, địa phương tạo ra sản phẩm có giá trị.
*

Ban Chỉ đạo cấp thị xã và Ban Chỉ đạo cấp xã, phường thực hiện tốt việc sơ kết Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” 6 tháng đầu năm và chuẩn bị tốt nội dung tổng kết chuyên đề thi đua trong năm 2018 và 3 năm 2016-2018.Việc tiếp tục triển khai, thực hiện Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” 3 năm 2016 - 2018. Trong năm 2018, năm cuối thực hiện chuyên đề thi đua theo Kế hoạch số 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, năm thứ 3 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn giai đoạn 2016-2021 phải tập trung ngay từ đầu năm 2018 gắn với thực hiện các kế hoạch thực hiện các Đề án “Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng đến năm 2025” và kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, giai đoạn 2018 - 2020. Việc triển khai, thực hiện chuyên đề thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết tâm đạt được những thành tựu mới ngay từ vụ Đông Xuân 2017 - 2018, gắn với đảm bảo phòng, chống hạn mặn xâm nhập, đảm bảo nước sinh hoạt mùa khô, đạt kết quả toàn diện, đồng đều ở từng xã, phường, góp phần tích cực và đạt thành tích cao nhất trong tổng kết chuyên đề thi đua giai đoạn 2016 - 2018 vào cuối năm 2018. Trước mắt trong quý I/2018, Liên ngành cấp thị xã hướng dẫn các xã, phường rà soát lại danh sách đã đăng ký đạt hộ gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trước đây, phát động đăng ký lại và phát động hộ đăng ký bổ sung, chống tình trạng trưởng ấp, chi hội trưởng nông dân đăng ký thay cho hộ; đồng thời, mô hình của hộ phải thật cụ thể cả về quy mô, lao động, vốn đầu tư để theo dõi, giúp đỡ hộ hoặc hội viên, nông dân.
Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Phòng Kinh tế thị xã chủ động phối hợp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, các phòng, ban thị xã, Hội Nông dân thị xã hướng dẫn và phối hợp các xã, phường đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động thông qua tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức hội thảo, tọa đàm phổ biến kiến thức, xây dựng mô hình câu lạc bộ, kinh tế hợp tác, giao lưu học tập kinh nghiệm. Qua đó, vận động nông dân và các tầng lớp nhân dân tích cực đăng ký phấn đấu để đạt chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2018 cao hơn các năm trước, đúng thực chất và bền vững; kịp thời làm tốt công tác tôn vinh, nhân rộng các tập thể, các gương sản xuất, kinh doanh giỏi, hộ nghèo vượt khó tiêu biểu.
Ủy ban nhân dân thị xã vừa ban hành, chuẩn bị triển khai kế hoạch thực hiện cánh đồng lớn, kế hoạch phòng, chống hạn mặn xâm nhập và đảm bảo cấp nước sinh hoạt mùa khô năm 2018; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang chuẩn bị lấy ý kiến nông dân việc thực hiện Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng đến năm 2025”; đồng thời nghiên cứu thực hiện các sản phẩm nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất Gò Công, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tiếp tục nâng cao việc phối hợp trong nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý các nguồn vốn, quỹ và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cũng như Quỹ hỗ trợ nông dân cấp thị xã. Chủ động vận động các nguồn vốn từ các doanh nghiệp, các tổ chức và đóng góp của hội viên cho nông dân vay phát triển sản xuất tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Liên ngành cấp thị xã nhất là Phòng Kinh tế thị xã, Hội Nông dân thị xã tiếp tục làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ và trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn cho nông dân là chủ trang trại, các nhóm hộ nông dân trong việc tiếp cận các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp nông dân thực hiện các hợp đồng cung ứng dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.
Đề nghị Hội Nông dân thị xã và Hội Nông dân các xã, phường tiếp tục phát huy vai trò cầu nối gắn kết chặt chẽ các nhà “Nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nước và nhà bank” tạo điều kiện cho chuyên đề thi đua phát triển mạnh theo hướng hình thành các trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã đủ sức liên doanh, liên kết với doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân; kịp thời thông tin về thị trường, giá cả; phối hợp làm tốt công tác khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, nhất là công nghệ sinh học nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả của sản xuất.
Đối với các đại biểu là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi sau khi dự hội nghị này, tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, luôn là những hạt nhân đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phấn đấu xây dựng các xã Long Hưng, Long Thuận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018; tích cực vận động tuyên truyền Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư với phương châm “Người biết làm kinh tế giỏi hướng dẫn người chưa biết, người thực hiện tốt vận động người khác thực hiện” góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”./.
xổ số miền nam