bệnh án tiếng anh

VIETNAMESE

bệnh án

Bạn đang xem: bệnh án tiếng anh

hồ sơ bệnh dịch án

Bệnh án là làm hồ sơ đáp ứng mang lại công tác làm việc chẩn đoán bệnh dịch, theo đòi dõi biểu diễn vươn lên là của bệnh dịch, review quality chữa trị và có mức giá trị về pháp luật.

1.

Bệnh án là một trong những bạn dạng tóm lược vấn đề sức mạnh cần thiết của người tiêu dùng.

A health record is an summary of your key health information.

Xem thêm: hack game chạy

2.

Tất cả bệnh lý kể từ khoa nhi đang được bặt tăm.

All health records from the paediatrics department have disappeared.

Chúng tớ nằm trong học tập một số trong những kể từ giờ đồng hồ Anh sở hữu nghĩa ngay sát nhau như medical record, medical history, health record nha!

Xem thêm: satan là gì

- health record (bệnh án): A health record is an summary of your key health information. (Bệnh án là một trong những bạn dạng tóm lược vấn đề sức mạnh cần thiết của người tiêu dùng.)

- medical history (tiền sử bệnh): Your doctor will ask for your medical history. (Bác sĩ tiếp tục căn vặn bệnh dịch sử của người tiêu dùng.)

- medical record (hồ sơ bệnh dịch án): Your medical records are strictly confidential. (Hồ sơ bệnh lý của các bạn sẽ được bảo mật thông tin nghiêm nhặt.)