Bio nghĩa là gì

*
"BIO" thì không có nghĩa ví dụ nó được đọc là một trong tự "tiền tố" tức là trường đoản cú đứng trước môt tự khác để vấp ngã thêm nghĩa mang lại tự kia.

Bạn đang xem: Bio nghĩa là gì

Lưu ý rằng từ bỏ mà lại "BIO" bổ nghĩa thì là là tự cần gồm liên quan tới việc sinh sống (life), tiểu truyện, sinc vật dụng, nói theo cách khác nó là chi phí tố chỉ cuộc sống, khung người sinh sống, sinc đồ gia dụng sinh sống. Bạn hãy xem các ví dụ dưới nhằm nắm rõ hơn:biology: bio(=life) + logy(=science): Sinc vật học (ngành kỹ thuật nghiên cứu về việc sống).biography: bio(=life) + graph(=write): Viết về cuộc sống (tiểu sử).

Xem thêm: Bulk Density Là Gì - Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 6842:2007 Iso 8967:2005

biohazard: vũ trang sinh họcbiodesign: xây cất phỏng sinh họcbiograph = biography: tiểu sử, lý lịchbiographer: người viết tè sửbiotechnology: công nghệ sinc họcbioengineering: chuyên môn sinc họcBạn làm sao hiểu thêm ví dụ khác thì bình luận cho khách hàng biết với nhé ^^! Ok... phần lý giải của bản thân đã ngừng giờ hay coi trong giờ anh fan ta lý giải nỗ lực làm sao nhé.What is BIO? What does BIO mean?A biography or short biographical protệp tin of someone.The prefix, bio-, implies of or related lớn life or living organisms.Example: Word Definition
autobiography a story about a person"s life (biography) written by that person
biochemical characterized by, produced by, or involving chemical reactions in living organisms
biochemist a chemist specializing in biochemistry
biochemistry chemistry that đơn hàng with the chemical compounds & processes occurring in living things
biodegradable able lớn break down into very small harmless parts by the action of living things, e.g., bacteria; can be decomposed by living organisms
biodiesel a fuel that is similar khổng lồ diesel fuel and is usually derived from plants, e.g., soybeans
biodiversity the existence of many different kinds of plants & animals in an environment
biographer someone who tells the account of a real person"s life
biographical of or relating khổng lồ an account of a real person"s life
biography a story about a person"s life
biohazard a biological agent or condition that is a hazard lớn humans or the environment
biological of or relating to biology or khổng lồ life and living things
biological clock an inherent timing mechanism in living things that controls the timing of behaviors và bodily functions which occur in cycles
biological control reduction in numbers or elimination of pest organisms by interference with their ecology, e.g., introduce a parasite
biological warfare warfare involving the use of biological weapons
biological weapon a harmful biological agent, e.g., pathogenic microorganism or a neurotoxin, used as a weapon to lớn cause death or disease usually on a large scale
biologist a person specializing in biology
biology a science that đơn hàng with living things và life processes
biome a major type of ecological community filled with distinctive plants and animals living together in a particular climate và physical environment, e.g., desert biomes
bionic having the normal biological capability to persize a physical task increased by special devices - electronic or electromechanical devices (bio + (electr)onic)
bionics a branch of science concerned with applying facts about the working of biological systems to lớn the solution of engineering problems
biophysicist a speciamenu in biophysics
biophysics a branch of science concerned with the application of physical principles và methods khổng lồ biological problems
biopsy the removal and examination of tissue, cells, or fluids from the living body
biosphere the part of the earth"s crust, waters, và atmosphere that supports life
biosynthesis the formation of chemical compounds by a living organism
biota the animals, plants, fungi, etc., of a region or period.
biotechnology the manipulation of living things lớn produce useful products, e.g., crops resistant to disease, drugs
bioterrorism terrorism involving the use of biological weapons
biotic of relating lớn, or caused by living things
biotin a growth Vi-Ta-Min of the Vi-Ta-Min B complex found especially in yeast, liver and egg yolk.
biotite a very common blachồng or dark-green mineral of the mica group, containing iron, magnesium, potassium and aluminum

Maybe you like:

ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 1 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 2 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 3 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 4 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 5 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 6 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 7 - Listening Test
Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88 | xo so ket qua
W88
| SUNCITYVN | jun88