Bộ Đốt Trầm Hương

Bộ đốt trầm bao gồm:– 1 Lư mộc trắc đỏ nắp đồng– 1 Khuân đốt trầm đồng tạo hình bông hoa sen– một tấm dập nền đông– 1 Cặp xúc và gạt đồng– 1 Lon đựng 10g Trầm


Bộ đốt trầm bao gồm:– 1 Lư gỗ trắc đỏ nắp đồng– 1 Khuân đốt trầm đồng tạo hình hoa sen– 1 tấm dập nền đông– 1 Cặp xúc với gạt đồng– 1 Lon đựng 10g Trầm– Đường kính lõi cần sử dụng đốt trầm 8 (cm). Có tấm lót cách nhiệt phòng bén gỗ

| win79 | https://nhacai789bet.co/ |