boq là gì

BOQ là ghi chép tắt của Bill of Quantities, là bảng cụ thể những đầu việc, lượng, kiểu vật tư được lập dựa vào phiên bản vẽ tiến hành đã và đang được phê duyệt và đòi hỏi chuyên môn của dự án

Trong quy trình đi làm việc và nhập cuộc những dự án công trình thiết kế, mặc dù thực hiện ở địa điểm này nhiều lúc tất cả chúng ta hoặc nghe nhắc tới BOQ, vậy BOQ tức thị gì, tất cả chúng ta nằm trong dò xét hiểu định nghĩa này.

Bạn đang xem: boq là gì

BOQ là gì?
BOQ là ghi chép tắt của Bill of Quantities, BOQ là bảng cụ thể những đầu việc, lượng, kiểu vật tư được những kỹ sư QS lập dựa vào phiên bản vẽ tiến hành đã và đang được phê duyệt và đòi hỏi chuyên môn của dự án công trình.

Vai trò của BOQ

BOQ hùn những căn nhà thầu kính chào giá bán mang đến và một đầu việc và lượng rõ ràng hùn quy trình quăng quật thầu và lựa chọn thầu vô tư và đúng đắn. Bảng BOQ này là địa thế căn cứ nhằm Đánh Giá làm hồ sơ thầu và thương thảo về giá bán dự thầu nếu như quan trọng.

Ngoài đi ra, báo giá trị BOQ cũng dùng làm ký hợp ý đồng, nhằm xác lập những khoản giao dịch thanh toán tương hỗ như ngân sách lập phiên bản vẽ shopdrawing, ngân sách sẵn sàng mặt phẳng hoặc tương hỗ về quản lí lý… và xác lập những quy trình giao dịch thanh toán của hợp ý đồng.

Xem thêm: mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp excel

Tại quốc tế, BOQ được chuẩn chỉnh hóa và được quy toan rất rõ ràng ràng tuy nhiên thời điểm hiện tại vô môi trường xung quanh thiết kế nước Việt Nam, BOQ hầu hết sử dụng cho những dự án công trình sở hữu nhân tố quốc tế và chưa tồn tại một quy chuẩn chỉnh này rõ ràng.

BOQ Mẫu

Một bảng BOQ đúng đắn và tương đối đầy đủ sẽ hỗ trợ mọi người thầu và công ty góp vốn đầu tư lên plan tiến hành và sẵn sàng về tài chủ yếu tương đối đầy đủ, song vẫn đang còn những tình huống sai xót của BOQ, ví dụ lầm lẫn về mặt mày số học tập, hoặc đơn vị chức năng của đầu việc ( đơn vị chức năng rất có thể là gói, hoặc mét vuông, hoặc khối lượng…) Do vậy độ quý hiếm quyết toán cần thiết phía hai bên ngồi lại và thống nhất. Thông thông thường độ quý hiếm quyết toán sau cùng tiếp tục theo dõi lượng tiến hành thực tiễn bên trên công trường thi công.

Xem thêm: tâm trạng mị trong đêm tình mùa xuân

Tuy vậy, càng ngày càng có tương đối nhiều những dụng cụ tương hỗ theo dõi quy mô 3 chiều chứa chấp vấn đề ( ) nên BOQ rất có thể lấy vấn đề kể từ những quy mô này làm cho đi ra một báo giá trị đúng đắn.

Một số dự án công trình ký hợp ý đồng Khi chưa tồn tại phiên bản vẽ design tương đối đầy đủ, BOQ là báo giá trị giao động và độ quý hiếm quyết toán sau cùng địa thế căn cứ bên trên lượng thực tiễn sát hoạch bên trên công trường thi công.

BOQ cũng rất có thể dùng làm kiểm soát design, Khi công ty góp vốn đầu tư xác lập 1 độ quý hiếm góp vốn đầu tư chắc chắn và những phiên bản vẽ tiến hành cửa hàng drawing cùng theo với bảng hướng dẫn về vật tư spec cần làm thế nào để sở hữu một độ quý hiếm tổng nấc là phù phù hợp với đòi hỏi của công ty góp vốn đầu tư.