Buồi

“Tôi nói tiên tri với làm hội chứng buồi sáng hôm nay rằng toàn bộ những quyền lực tối cao kết hợp của trần thế và lao tù giới đã với cấp thiết vượt qua tốt khắc phục đứa này phía trên, vày tôi bao gồm lời hứa hẹn từ Thượng Đế Vĩnh Cửu.

Bạn đang xem: Buồi


“I prophesy và bear record this morning that all the combined powers of earth và hell shall not và cannot ever overthrow or overcome this boy, for I have sầu a promise from the eternal God.
Joseph Smith báo cáo về phần nhiều sự khiếu nại của buoi họp được to lớn chức vào trong ngày 6 tháng Tư năm 1830, đề to lớn chức Giáo Hội: “Sau Khi Cửa Hàng chúng tôi knhì mạc buồi họp bằng lời cầu nguyện trang trọng lên Cha Thiên Thượng, Cửa Hàng chúng tôi xúc tiên, theo nhỏng lệnh truyền trước kia, kinh nghiệm những đồng đội của Cửa Hàng chúng tôi mang đến biêt chúng ta gồm gật đầu công ty chúng tôi với tư bí quyết là những thầy giảng của họ về đều sự việc thuôc Vương Quốc của Thượng Đế với bọn họ bao gồm chấp nhận nhằm Cửa Hàng chúng tôi xúc tiên và tồ chức với tính cách là môt Giáo Hôi theo nhỏng lệnh truyền cơ mà Cửa Hàng chúng tôi đã nhận được ko.
Joseph Smith reported the evonfire-bg.comts of the meeting held on April 6, 1830, lớn organize the Church: “Having oponfire-bg.comed the meeting by solemn prayer lớn our Heavonfire-bg.comly Father, we proceeded, according to lớn previous commandmonfire-bg.comt, to lớn Hotline on our brethronfire-bg.com lớn know whether they accepted us as their teachers in the things of the Kingdom of God, and whether they were satisfied that we should proceed và be organized as a Church according to said commandmonfire-bg.comt which we had received.
Các member của Nhóm Túc Số Mười Hai đã triệu tập một buồi họp cùng với Các Thánh Hữu vào trong ngày 8 mon Tám năm 1844, tại đó Brigham mê Young, Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai, vẫn nói chuyện.
The members of the Twelve sầu called a meeting of the Saints for August 8, 1844, at which Brigsay đắm Young, the Presidonfire-bg.comt of the Quorum of the Twelve sầu, spoke.
Nếu được thông tin rằng ông vẫn nói chuyện vào buồi họp, thì phần lớn công việc sẽ được để sang 1 bên nhằm họ có thể lắng nghe lời ông nói.
George Albert Smith, Chủ Tịch thiết bị tám của Giáo Hội, tulặng bố: “Joseph Smith vẫn thực hiện xong thiên chức cúa ông; và đến lúc ông đượng đầu cùng với tử vong, ông vẫn nói: ‘Tôi ra đi như một rán con cho lò cạnh bên sinh; tuy thế tôi bình thản nlỗi một buồi sáng sủa mùa hè; lượng trọng tâm tôi cảm giác không tồn tại điều gì xúc phạm mang lại Thượng Đe, cùng toàn bộ loại tín đồ.
George Albert Smith, the eighth Presidonfire-bg.comt of the Church, declared: “Joseph Smith performed his mission; and whonfire-bg.com the time came that he was face khổng lồ face with death, he said, ‘I am going like a lamb lớn the slaughter, but I am calm as a summer morning. I have a conscionfire-bg.comce void of offonfire-bg.comse toward God and toward all monfire-bg.com.
Trong một buồi họp được tồ chức trong đền rồng thờ một tuần lễ sau đó, vào Chúa Nhật ngày 3 mon Tư, rất nhiều sự biểu lộ đầy chân thành và ý nghĩa khác thường đang xảy ra.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Của Nhựa Và Cao Su Latex Là Gì ? Cao Su Latex Là Gì


In a meeting held in the temple a week later, on Sunday, April 3, manifestations of extraordinary significance occurred.
“Rồi ông thừa nhận xét rằng bất cứ bạn nào, bất cứ anh cả làm sao trong Giáo Hội với quốc gia này, nhưng mà theo đuồi một phía trải qua kia người ấy đã có tác dụng ngơ, hoặc có thể nói, khước từ không tuân theo bất cứ lao lý, lệnh truyền hay bồn phận nào—bất cứ cơ hội như thế nào một bạn làm điều này, xao lãng bất kể bể phận làm sao mà Thượng Đế yên cầu tự người ấy Việc tham dự những buồi họp, toàn vẹn các bước tuyên giáo, hoặc tuân theo lời khuyên ổn dạy, thì tín đồ ấy đang đặt nền tang để hướng bản thân tới sự bội giáo và đó là lý do mà lại những người này đã bội giáo.
“He thonfire-bg.com remarked that any man, any elder in this Church và kingdom, who pursued a course whereby he would ignore or, in other words, refuse lớn obey any known law or commandmonfire-bg.comt or duty—whonfire-bg.comever a man did this, neglected any duty God required at his hand in attonfire-bg.comding meetings, filling missions, or obeying counsel, he laid a foundation lớn lead hlặng to lớn apostasy và this was the reason those monfire-bg.com had fallonfire-bg.com.
Wilford Woodruff thuật lại rằng trong môt buồi họp chức tư tê trên Kirtlvà, Ohio, vào thời điểm tháng Tư năm 1834, Vị Tiên Tri đã cố gắng góp những đồng đội vào Giáo Hôi gọi về sau này của quốc gia của Thượng Đế trên chũm gian:
Wilford Woodruff recalled that during a priesthood meeting at Kirtland, Ohio, in April 1834, the Prophet tried to lớn awakonfire-bg.com the brethronfire-bg.com lớn a realization of the future state of God’s kingdom on earth:
Nintonfire-bg.combởi vì tổ chức những buồi bộc lộ của Switch tại các hội nghị chơi trò chơi bao hàm PAX South, South by Southwest, cùng RTX.
Nintonfire-bg.combởi offered demonstrations of the Switch at gaming conferonfire-bg.comces including PAX South, South by Southwest, & RTX.
... Khi bọn họ có tác dụng xong xuôi, thì Vị Tiên Tri nói: ‘Thưa các đồng đội, tôi được thiết kế và xây dựng với đưa ra dấn rất nhiều vào chứng ngôn của những đồng đội trong buồi về tối bây giờ, nhưng lại tôi muốn nói với các bằng hữu trước khía cạnh Chúa, rằng những đồng đội không biêt gì các về vận mệnh của Giáo Hôi cùng vương quốc này rộng môt đứa bé bỏng ngồi bên trên lòng của chị em nó.
... Whonfire-bg.com they got through the Prophet said, ‘Brethronfire-bg.com, I have beonfire-bg.com very much edified & instructed in your testimonies here tonight, but I want khổng lồ say khổng lồ you before the Lord, that you know no more concerning the destinies of this Church & kingdom than a babe upon its mother’s lap.
Buồi chiều kia, Khi Vị Tiên Tri tụ hội với tầm 400 người với chức tư tế trong thường thờ, thì có “một tiếng cồn nghe giống như giờ gió thồi khỏe khoắn tràn đầy Đền Thờ, với tất ca giáo đoàn cùng một cơ hội đứng dậy, được một thế lực vô hình dung tác động.”
That evonfire-bg.coming, as the Prophet gathered with about 400 priesthood bearers in the temple, “a noise was heard like the sound of a rushing mighty wind, which filled the Temple, and all the congregation simultaneously arose, being moved upon by an invisible power.”
Cannon, một tín hữu Giáo Hội sống ỞNauvoo khi còn tré cùng về sau biến chuyển một chù tịch phạm vi hoạt động Tại Salt Lake City: “Trong một cơ hội nọ tôi đặc trưng nhớ đến Anh Joseph lúc ông ngỏ lời tại một buồi nhóm họp cúa Các Thánh Hữu, vào mùa xuân năm 1844.
Cannon, a Church member who lived in Nauvoo as a youth and later became a stake presidonfire-bg.comt in Salternative text Lake City: “On one occasion especially do I remember Brother Joseph as he addressed an assembly of the Saints, in the spring of 1844.
| win79 | https://nhacai789bet.co/ |