cách đọc đơn vị tiền tệ trong tiếng trung

Đối với những người dân đang được nhập quy trình học tập Hán ngữ, cơ hội gọi số chi phí nhập giờ Trung là 1 trong kiến thức và kỹ năng cần thiết tuy nhiên bạn phải cầm. điều đặc biệt, những ai với ý định du học tập Trung Quốc hoặc du ngoạn thì tránh việc bỏ lỡ kiến thức và kỹ năng này. Tham khảo nội dung bài viết sau đây sẽ được PREP chỉ dẫn học tập cơ hội gọi số chi phí nhập giờ Trung cụ thể nhé!

Cách gọi số chi phí nhập giờ Trung
Cách gọi số chi phí nhập giờ Trung

I. Tìm hiểu về đơn vị chức năng chi phí tệ của Trung Quốc

Trong giờ Trung, ngoài các việc ghi lưu giữ cách gọi số điểm giờ Trung thì bạn phải học tập thêm thắt cơ hội gọi những đơn vị chức năng chi phí tệ. Đây là kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng tuy nhiên bất kể ai học tập Hán ngữ rất cần được nắm rõ thì mới có thể rất có thể dùng đúng đắn được. Đơn vị chi phí tệ dùng bên trên Trung Quốc là Nhân dân tệ, giờ Trung là 人民币, phiên âm /rén mín bì/. Đơn vị này viết lách tắt là RMB hoặc CNY (theo mã ISO).

Bạn đang xem: cách đọc đơn vị tiền tệ trong tiếng trung

Đơn vị chi phí tệ của Trung Quốc là dân chúng tệ
Đơn vị chi phí tệ của Trung Quốc là dân chúng tệ

Dưới đó là những đơn vị chức năng chi phí nhập giờ Trung:

Văn viết

Văn nói

Dịch nghĩa

元 (Yuán)

块 (Kuài)

Đồng, tệ

角 (Jiǎo)

毛 (Máo)

Hào

分 (Fēn)

分 (Fēn)

Xu

Trong bại, những mệnh giá bán chi phí tệ của Trung Quốc lúc bấy giờ được tạo ra nhập năm 1999, bao gồm:

Tiếng Trung

Phiên âm pinyin

Tiếng Việt

1 角

Yī jiǎo

1 hào

2 角

Èr jiǎo

2 hào

5 角

Wǔ jiǎo

5 hào

1 元

Yī yuán

1 tệ

2 元

Èr yuán

2 tệ

5 元

Wǔ yuán

5 tệ

10 元

Shí yuán

10 tệ

20 元

Èrshí yuán

20 tệ

50 元

Wǔshí yuán

50 tệ

100 元

Yībǎi yuán

100 tệ

Người tao quy ước cơ hội gọi số chi phí nhập giờ Trung:

1 元 = 10 角 = 100 分 (1 tệ = 10 hào = 100 xu)

Ví dụ:

  • 四块九毛一 /Sì kuài jiǔ máo yī/: Bốn đồng chín hào kiểu mẫu.
  • 八毛五分 /Bā máo wǔ fēn/: Tám hào rưỡi.

II. Học cơ hội gọi số chi phí nhập giờ Trung

Cách gọi số chi phí nhập giờ Trung Quốc ra làm sao đích thị chuẩn? Dưới phía trên, PREP tiếp tục chỉ dẫn chi tiết:

Hướng dẫn cơ hội gọi số chi phí nhập giờ Trung Quốc
Hướng dẫn cơ hội gọi số chi phí nhập giờ Trung Quốc

1. Cách gọi số điểm cơ bản

Trước Lúc cút nhập học tập cơ hội gọi số chi phí bằng văn bản nhập giờ Trung, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong ôn lại quy tắc điểm số nhập giờ Trung bên dưới bảng sau nhé!

Các con cái số

Tiếng Trung

Pinyin (cách đọc)

líng

1

2

èr

3

sān

4

5

6

liù

7

8

9

jiǔ

10

shí

11

十一

shí yī

12

十二

shí èr

13

十三

shí sān

14

十四

shí sì

15

十五

shí wǔ

16

十六

shí liù

17

十七

shí qī

18

十八

shí bā

19

十九

shí jiǔ

20

二十

èr shí

21

二十一

èrshíyī

30

三十

sān shí

40

四十

Xem thêm: mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp excel

sì shí

50

五十

wǔ shí

60

六十

liù shí

70

七十

qī shí

80

八十

bā shí

90

九十

jiǔ shí

100

一百

yī băi

300

三百

sānbǎi

1000

一千

yī qiān

10000

一万

yī wàn

Nếu như số điểm nhập giờ Việt người sử dụng đơn vị chức năng là ngàn và triệu thì số điểm giờ Trung dùng đơn vị chức năng VạnTrăm triệu. Vì vậy, bạn phải lấy đơn vị chức năng 万 /wàn/ (Vạn) và 亿    /yì/ (Trăm triệu) thực hiện hạ tầng.

  • 一万 = 10,000.
  • 一亿 = 100,000,000.

2. Quy tắc gọi số chi phí nhập giờ Trung 

Khi học tập cơ hội gọi số chi phí nhập giờ Trung, bạn phải tách số bại rời khỏi từng mặt hàng, cụ thể: 

Các loại chi phí tệ

Quy tắc đọc

Ví dụ cơ hội gọi số chi phí nhập giờ Trung

Đối với những số kể từ 4 chữ số trở xuống (hàng nghìn)

Đọc kể từ đơn vị chức năng lớn số 1 theo đòi trật tự loại kể từ ngược lịch sự phải

 • ¥1974: 一千九百七十四元 –  /Yīqiān jiǔbǎi qīshísì yuán/: Một ngàn 974 tệ .
 • ¥1023: 一千零二十三 /yī qiān líng èr shí sān yuán/: Một ngàn lẻ nhị mươi tía dân chúng tệ.

Các số kể từ 4 chữ số trở lên

Tách 4 số thực hiện một mốc, tiếp sau đó gọi kể từ ngược lịch sự phải

 • ¥38,4521,9001: 三十八亿四千五百二十一万九千零一块 /Sānshíbā yì sìqiān wǔbǎi èrshíyī wàn jiǔqiān líng yī kuài/: Ba tỷ tám trăm tư mươi năm triệu nhị trăm chục chín ngàn lẻ một tệ .
 • ¥19,4899,5301: 十九亿四千八百九十九万五千三百零一块  /Shíjiǔ yì sìqiān bābǎi jiǔshíjiǔ wàn wǔqiān sān bǎi líng yī kuài/: Một tỷ 948 triệu 995 ngàn 301 tệ .

Khi một trong những kết thúc giục vì chưng một hoặc nhiều số 0

Không gọi những số 0 đó

 • 56,0000: 五十六万块 /Wǔshíliù wàn kuài/: Năm trăm sáu mươi ngàn tệ .
 • ¥12,9000: 十二万九千块/Shí’èr wàn jiǔqiān kuài/: 129 ngàn tệ.

Đối với những số có một hoặc nhiều số 0 ở giữa

Chỉ gọi một lượt “líng”

 • ¥53,0027: 五十三万零二十七块 /Wǔshísān wàn líng èrshíqī kuài/: Năm trăm tía mươi ngàn lẻ nhị mươi bảy tệ .

Cách gọi số chi phí lẻ nhập giờ Trung

Đọc phần nguyên vẹn trước, tiếp sau đó gọi phần lẻ sau

 • ¥27,5: 二十七块五 /Èr shí qī kuài wǔ/: 27,5 tệ.
 • ¥1,5: 一块五 /Yī kuài wǔ /: 1,5 tệ.

Cách gọi số chi phí nước Việt Nam nhập giờ Trung cũng tương tự động như Trung Quốc. Số điểm giờ Việt người sử dụng đơn vị chức năng ngàn, số điểm giờ Trung dùng đơn vị chức năng vạn.

Ví dụ: 

  • 10.000 (10 nghìn) = 1 万 (một vạn) (cứ lấy mốc 1 vạn là 4 số 0).
  • 100.000= 10万 ( 10 + 0000 = 10 vạn).
  • 1.000.000 = 100万( 100 + 0000 = 100 vạn).
  • 10.000.000= 1000万( 1000 + 0000 = 1000 vạn).
  • 100.000.000=1亿 ( 10.000 + 0000  = 1亿(yì)).
  • 1.000.000.000 = 10 亿 (100.000 + 0000 = 1 tỷ = 10 亿/yì/)

3. Những chú ý về kiểu cách thưa giá bán chi phí nhập giờ trung

 • Khác với cách gọi số Smartphone nhập giờ Trung thì số 1 ở cơ hội gọi số chi phí nhập giờ Trung gọi là chứ ko cần là yāo.
 • Khi điểm chi phí giờ Trung, bạn phải gọi số đồng xu tiền trước rồi mới nhất cho tới con số những đơn vị chức năng chi phí tệ (nếu có).
 • Trong những hóa đơn hoặc phiếu thu theo mẫu vì chưng giờ Trung Quốc, thông thường theo mẫu những đơn vị chức năng như : 亿 (yì) – tỷ,  仟 (qian) – nghìn,  佰 (bǎi) – trăm, 万 (wàn) – vạn, 元 (yuán) – đồng,  分 (fēn) – xu,  角 (jiǎo) – hào.

III. Mẫu thắc mắc đáp về chi phí nhập giờ Trung

Cách chất vấn giá bán chi phí nhập giờ Trung như vậy nào? Mời các bạn xem thêm một trong những khuôn câu tiếp xúc thông thườn Lúc chất vấn giá bán chi phí tuy nhiên PREP share bên dưới bảng sau!

Mẫu câu tiếp xúc về kiểu cách chất vấn giá bán chi phí giờ Trung
Mẫu câu tiếp xúc về kiểu cách chất vấn giá bán chi phí giờ Trung – Cách gọi số chi phí nhập giờ Trung

Mẫu câu về kiểu cách gọi số chi phí nhập giờ Trung

Phiên âm

Dịch nghĩa

多少钱?

Duōshao qián?

Bao nhiêu tiền?

多少钱一斤?

Duōshao qián yī jīn?

Bao nhiêu chi phí nửa cân?

裙子一条多少钱?

Qúnzi yītiáo duōshao qián?

Cái váy bại từng nào tiền?

蕃茄多少钱一斤?

Fānqié duōshao qián yī jīn?

Nửa cân nặng quả cà chua từng nào tiền?

这件毛衣多少钱?

Zhè jiàn máoyī duōshao qián?

Chiếc áo len ấm này từng nào tiền?

有点贵。能不能便宜一点?

Yǒudiǎn guì. Néng bùnéng piányi yīdiǎn?

Hơi vướng. cũng có thể rẻ rúng rộng lớn một chút ít không?

一共多少钱?

Yīgòng duōshao qián?

Tổng nằm trong từng nào tiền?

找钱

Zhǎoqián.

Thối chi phí.

找你四十四块

Zhǎo nǐ sìshísì kuài.

Trả lại các bạn tư mươi tư tệ.

付款

Fùkuǎn.

Tính chi phí, thanh toán giao dịch.

IV. Bài tập dượt cơ hội gọi số chi phí nhập giờ Trung với đáp án

Luyện tập dượt gọi số chi phí nhập giờ Trung bằng phương pháp thực hiện không còn những thắc mắc được PREP tổ hợp sau đây các bạn nhé. Bắt tay ôn luyện thôi nào!

1. Bài tập dượt cơ hội gọi số chi phí nhập giờ Trung

1. Điền chữ Hán nhập điểm rỗng tuếch nhập bảng sau

Học cơ hội gọi số chi phí nhập giờ Trung

Tiếng Trung

Một ngàn 1.000

……

Một ngàn rưỡi 1.500

……

Mười ngàn 10.000

……

Mười lăm ngàn 15.000

……

Mười lăm ngàn năm trăm 15.500

……

Một trăm ngàn 100.000

……

Một trăm linh năm ngàn 105.000

……

Một trăm năm mươi ngàn 150.000 

……

Một trăm năm mươi năm ngàn 155.000

……

Một triệu ko trăm năm mươi ngàn 1.050.000

……

Một triệu ko trăm năm mươi năm ngàn 1.055.000

……

Một triệu năm trăm ngàn 1.500.000

……

Một triệu năm trăm năm mươi ngàn 1.550.000

……

Mười triệu 

……

Mười lăm triệu

……

Mười lăm triệu năm trăm nghìn 

……

Một trăm triệu

……

Một trăm năm mươi triệu

……

Một tỷ

……

 1. Số chi phí ¥38.4521.9001 gọi là gì?

A. Sānshíbā yì sìqiān wǔbǎi èrshíyī wàn jiǔqiān líng yī kuài

B. Sānshíbā yì sānqiān wǔbǎi èrshíyī wàn jiǔqiān líng yī kuài

C. Sānshíbā yì sìqiān liùbǎi èrshíyī wàn jiǔqiān líng yī kuài

Xem thêm: lão gia là gì

D. Sānshíbā yì sìqiān wǔbǎi èrshíyī wàn jiǔqiān líng sān kuài

2. Đáp án

1. Điền chữ Hán nhập điểm rỗng tuếch nhập bảng sau

 • 一千
 • 一千五
 • 一万
 • 一万五
 • 一万五千五百
 • 十万
 • 十万五千
 • 十五万
 • 十五万五
 • 一百零五万
 • 一百零五万五
 • 一百五十万
 • 一百五十五万
 • 一千万
 • 一千五百万
 • 一千五百五十万
 • 一亿
 • 一亿五千万
 • 十亿

2. Đáp án: A

Như vậy, PREP đang được chỉ dẫn các bạn cụ thể về kiểu cách gọi số chi phí nhập giờ Trung. Hy vọng, những share này là cuốn cẩm nang kiến thức và kỹ năng hữu ích mang lại những các bạn đang được nhập quy trình học tập giờ Trung. Nếu với bất kể vướng mắc nào là, các bạn hãy nhằm lại comment sau đây nhằm PREP trả lời nhé!