CÁCH LÀM PHÉP CHIA LỚP 4

Hôm trước những con đã làm được học bài bác chia đến số có một chữ số. Vào buổi học tập hôm nay, các con sẽ làm quen với cách giải toán lớp 4 dạng bài chia mang đến số có hai chữ số. Top lời giải sẽ giúp các con tò mò về cách giải dạng bài này, tiếp nối chúng mình cùng luyện tập nhé!

*

1. Ôn tập giải pháp chia cho số có 1 chữ số 

*

Thực hiện tại phép phân tách theo thứ tự từ bỏ trái qua phải.

Bạn đang xem: Cách làm phép chia lớp 4

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- 2 phân tách 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 1, 1 không chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bởi 1

- Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

- Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Phương pháp chia đến số có 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép chia không có số dư

*

Thực hiện phép phân chia theo đồ vật tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- trăng tròn chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

- Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

- Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép phân chia này là phép phân tách hết.

Xem thêm: Trang Mua Bitcoin Uy Tín - Đâu Là Sàn Mua Bán Bitcoin Uy Tín Ở Việt Nam

2.2. Lấy ví dụ 2. Phép chia có số dư

*

Thực hiện nay phép phân tách theo trang bị tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.


- 51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

- Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

- Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

- Hạ 9 được 99 chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3. Nhấn xét phép phân chia cho số tất cả 2 chữ số

Những xem xét khi triển khai phép phân chia số gồm hai chữ số

- Phép chia hết là phép chia tất cả số dư bởi 0

- Phép chia tất cả dư là phép chia gồm số dư không giống 0

- Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

2.4 đoạn clip bài giảng chia cho số tất cả hai chữ số

3. Ôn tập mặt hàng và phần bên trong số tự nhiên 

*

- Hàng solo trăm, hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp 1-1 vị

- hàng trăm ngàn nghìn, hàng trăm nghìn, hàng ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Những dạng toán tương quan đến phân chia cho số gồm 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

- 36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

- Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

- 53 chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

- Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

- Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép chia hết

*

- 205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

- Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

- Hạ 0 được 360 phân chia 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết

*

- 168 phân tách 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bởi 0

- 0 phân chia 56 bởi 0, viết 0

- Hạ 84 phân chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bằng 28

- Hạ 0 được 280 phân tách 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Bài 2:

*

- 56 phân chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

- Hạ 9 được 219 phân tách 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia tất cả số dư

*

- 205 chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bằng 25

- Hạ 2 được 252 chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia gồm số dư

*

- 228 chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bằng 44

- Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

- Hạ 5 được 345 phân tách 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia bao gồm số dư

*

- 459 phân tách 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

- 3 không phân chia được cho 57 viết 0

- Hạ 47 được 347 chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

- Hạ 6 được 56 chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

- triển khai biểu thức theo quy tắc ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cùng trừ sau

- Biểu thức chỉ có phép nhân, phân tách thì tiến hành thứ tự từ bỏ trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy từng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

Bài học về cách giải toán lớp 4 dạng bài chia mang lại số bao gồm hai chữ số đang kết thúc, các con đã nhận biết được dạng bài, cách tính giá trị với vận dụng kiến thức và kỹ năng giải các bài biểu thức có chứa một chữ. Chúc các con siêng ngoan học giỏi. Ngoài bài học kinh nghiệm này, Top lời giải còn không ít nhiều bài học kinh nghiệm hay liên quan đến những dạng toán lớp 4. Hãy đk để thay đổi thành viên của Top giải thuật để nhận các tài liệu hay. Hẹn chạm mặt lại những con ở các bài học tập tiếp theo!

Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88
W88
| SUNCITYVN | win79 - Đánh bài online tiền thật trên mobile | https://fb88.world/ | https://nhacai789bet.co/ |