cách tính vnindex

Avatar

Theo dõi

1. Chỉ số VN-INDEX là gì?

Bạn đang xem: cách tính vnindex

Vn-Index thể hiện nay dịch chuyển giá chỉ CP niêm yết bên trên TTGDCK TP.Sài Gòn (sàn HOSE), là thành quả đối chiếu độ quý hiếm vốn liếng hoá của thị ngôi trường bên trên thời khắc lúc này với độ quý hiếm vốn liếng hoá của thị ngôi trường hạ tầng (ngày 28/07/2000) nhằm mục đích thể hiện nay Xu thế giá chỉ CP mỗi ngày.

Hiểu giản dị là chỉ số Vn-Index mang đến tất cả chúng ta biết giá tốt trị vốn liếng hoá của thị ngôi trường bên trên thời khắc lúc này tiếp tục thay cho thay đổi từng nào lượt đối với độ quý hiếm vốn liếng hoá của thị ngôi trường khi thanh toán ngày trước tiên (ngày 28/07/2000).

2. Công thức tính chỉ số VN-INDEX

VN-Index = (Giá trị vốn liếng hóa lúc này / Giá trị vốn liếng hóa cơ sở) x 100

Xem thêm: cạnh tranh tiếng anh

Trong đó:

Giá trị vốn liếng hóa lúc này là tổng của con số toàn cỗ CP và độ quý hiếm của từng mã được niêm yết bên trên sàn HOSE vào thời khắc hiện nay tại.

Giá trị vốn liếng hóa hạ tầng là tổng của con số toàn cỗ CP và độ quý hiếm của từng mã được niêm yết bên trên sàn HOSE vào thời khắc cơ sở.

Xem thêm: ghost không nhận ổ cứng

Công thức cụ thể như sau:

Vn-Index =

Trong đó:

P1i: Giá hiện nay hành của CP i
Q1i: Khối lượng đang được tồn tại (khối lượng niêm yết) của CP i
P0i: Giá của CP i thời gian gốc
Q0i: Khối lượng của CP i bên trên thời gian gốc

Công thức tính chỉ số VN-Index vận dụng so với toàn cỗ những CP niêm yết bên trên TTGDCK TP.Sài Gòn (sàn HOSE). Chỉ số này sẽ tiến hành đo lường và tính toán và thay cho thay đổi vô thời hạn ra mắt phiên thanh toán, sự dịch chuyển về giá chỉ CP tiếp tục thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm chỉ số.