campus là gì

Bản dịch của "campus" nhập Việt là gì?

en

volume_up

campus = vi khuôn viên Sảnh bãi

Bạn đang xem: campus là gì

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

campus {danh}

VI

 • khuôn viên Sảnh bãi
 • khu vực ngôi trường sở

Bản dịch

EN

campus {danh từ}

volume_up

1. Anh-Mỹ

campus

khuôn viên Sảnh bãi {danh}

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "campus" nhập một câu

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

The new campus opened in the fall of 1929.

Xem thêm: hình xăm cô gái nhật hoa anh đào

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Recently, the school built a few new buildings on campus.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Over the next 50 years, the school expanded from a standard two-story high school to tát a sprawling campus.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

The main campus is downtown about 400 m. west of the central square on the north side.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

The campus once comprised over, but most of it was sold after the school closed in 1971.

cách trừng trị âm

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • camera
 • camouflage
 • camp
 • camp bed
 • camp-fire
 • campaign
 • campanile
 • campanula
 • camphor
 • camphor oil
 • campus
 • camshaft
 • can
 • can you help me?
 • canal
 • canard
 • canary
 • cancel
 • cancel an engagement
 • cancer
 • candid

Cụm kể từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm kể từ & Mẫu câu Những lời nói phổ biến nhập giờ Việt dịch thanh lịch 28 ngữ điệu không giống. Cụm kể từ & Mẫu câu