can cu bu thong minh tieng anh

VIETNAMESE

cần cù bù thông minh

Bạn đang xem: can cu bu thong minh tieng anh

diligence in place of intelligence

PHRASE

/ˈdɪləʤəns ɪn pleɪs ʌv ɪnˈtɛləʤəns/

“Cần cù bù thông minh” nghĩa là 1 trong những người tuy nhiên biết cần mẫn, chăm chỉ, cần mẫn thì tiếp tục chẳng thất bại gì những người dân vốn liếng sẵn mưu trí.

1.

Mẹ tôi vẫn thông thường phát biểu "Cần cù bù thông minh".

My mom always said that "Diligence in place of intelligence".

Xem thêm: 2 dollar bill red seal

2.

Bố tôi là loại sếp đặc biệt quan tâm niềm tin thao tác làm việc, ông luôn luôn phát biểu với tôi câu “Cần cù bù thông minh”.

My dad is the type of quấn who highly appreciates work ethic; he always tells bầm the "Diligence in place of intelligence".

Một số trở thành ngữ về việc cần mẫn và kiên trì nè!

- Little and often fill the purse. (Kiến tha bổng lâu giàn giụa tổ.)

- Constant dripping water wears away the stone. (Nước chảy đá hao.)

Xem thêm: the world end eclipse

- No pain, no gain. (Có chí thì nên.)

- Practice makes perfect. (Có công chuốt Fe, đem ngày nên kim.)

- The man moving a mountain begins by carrying away small stones. (Muốn dời một trái ngược núi thì nên chính thức kể từ những viên đá nhỏ.)