can tru tieng anh la gi

VIETNAMESE

cấn trừ

Bạn đang xem: can tru tieng anh la gi

khấu trừ

Cấn trừ là trả dần dần, trừ nợ dần dần vày mẫu mã gán gia tài mang đến công ty nợ.

1.

Dù mang đến tiếp tục cấn trừ không còn nợ, chúng ta cũng chớ ngủ quên bên trên đỉnh vinh quang đãng lâu vượt lên trên nhé.

Even if you have cleared debts, don't sleep on top of the glory for too long.

2.

Xem thêm: phim loi hua tu trai tim tap 26

Anh tớ tiếp tục thao tác làm việc cả ngày đông nhiều năm tuy nhiên ko thể cấn trừ được số tiền nợ.

He has worked all winter long but could not clear debt.

Chúng tớ nằm trong mò mẫm hiểu về một trong những động kể từ thông thường bắt gặp vô cơ hội dùng chi phí tệ nhe!

- withdraw money: rút chi phí (Let's withdraw some money and dine somewhere fancy tonight. - Rút chi phí và ăn xa hoa một giở tối ni thôi nào là.)

- collect money: thu chi phí (She helps bu collecting the money from the cửa hàng. - Cô ấy canh ty tôi thu chi phí kể từ tiệm.)

Xem thêm: adobe prelude là gì

- save money: tiết kiệm ngân sách chi phí (The idea is to tát teach children to tát save money. - Ý tưởng của việc này là dạy dỗ con trẻ con cái cơ hội tiết kiệm ngân sách chi phí.)

- pay money: trả chi phí (Do you think anybody will pay money? – quý khách hàng nghĩ về sẽ sở hữu được ai Chịu đựng trả chi phí không?)

- clear debt: cấn trừ/trả không còn nợ (He has worked all winter long but could not clear the debt. - Ông tớ thao tác làm việc trong cả ngày đông tuy nhiên ko trả không còn nợ.)