cạnh tranh tiếng anh

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "cạnh tranh" nhập giờ đồng hồ Anh

cạnh danh từ

Bạn đang xem: cạnh tranh tiếng anh

English

 • edge

tranh danh từ

English

 • reed

bức giành giật danh từ

English

 • drawing
 • painting

đấu giành giật động từ

English

 • contend
 • struggle

cạnh khóe trạng từ

English

 • obliquely

đua giành giật động từ

English

 • compete

chống cuộc chiến tranh tính từ

thuộc cuộc chiến tranh tính từ

English

 • martial

cạnh huyền danh từ

English

 • hypotenuse

cạnh khế tính từ

English

 • star-shaped

chiến giành giật danh từ

English

 • war

đài tưởng vọng cuộc chiến tranh danh từ

English

 • war memorial

cỏ giành giật danh từ

Xem thêm: gió phơn là gió

English

 • cogon

đẹp như giành giật tính từ

English

 • as pretty as a picture