câu chuyện tào tháo với rừng mơ

Câu hỏi

trần thị cẩm huyền

23 mon 3 năm nhâm thìn khi 21:41

Bạn đang xem: câu chuyện tào tháo với rừng mơ

câu truyện Tào Tháo với rừng mơ?

Xem chi tiết

DanLe Wnst

23 mon 3 2021 khi 21:23

câu chuyện Tào Tháo với rừng mơ?

Xem chi tiết

♌♋□ 📄&🖰

10 mon 11 2021 khi 21:46

a) Câu chuyện Tào Tháo với rừng mơ ?

b) Câu chuyện mèo của Trạng Quỳnh ?

c) Vì sao quân sĩ không còn khát và ngôi nhà Chúa Chịu mất mặt mèo ?

Xem chi tiết

Đinh Hoàng Yến Nhi

Khi được Tào Tháo đòi hỏi luận nhân vật, Lưu Bị trả lời: Bị này người trần đôi mắt thịt, biết đâu được nhân vật.Nếu coi Lưu Bị là kẻ nhân vật theo dõi như ý niệm của Tào Tháo, thì lời nói ấy đã cho thấy người nhân vật Lưu Bị đang được vô hiện tượng nào? A. Chưa kịp ấn định thần nhằm tâm trí và tuyên bố chủ ý về yếu tố Tào Tháo nêu đi ra. B. Dùng đối sách tự động vệ, dò xét cớ nhằm tránh mặt việc thể hiện ý kiến trước một quả đât nhiều nghi ngờ, hiểm sâu như Tào Tháo. C. Như con cái rồng núp ở bên dưới sóng: fake ý đần độn, quê k...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Đinh Hoàng Yến Nhi

Hãy lựa chọn kể từ quí thống nhất nhằm trình diễn mô tả thực chất Tào Tháo thể hiện qua quýt lời nói của nó với Lưu Bị: Huyền Đức chừng này ở trong nhà thực hiện một việc rộng lớn lao đấy nhỉ!

A. Cơ trí

B. Khinh bạc

C. Trịch thượng

Xem thêm: samsung s6s gia bao nhieu

D. Đa nghi

Xem chi tiết

nguyễn thị mai linh

26 mon 3 2021 khi 22:18

Thuyết minh tào túa tợp rượu luận anh hùng

Xem chi tiết

Đinh Hoàng Yến Nhi

Trong đoạn trích, nhị phiên Tào Tháo thực hiện mang lại Lưu Bị giật thột. Đó là: A. Khi Tào Tháo buông lời nói lửng lơ: Huyền Đức chừng này ở trong nhà thực hiện một việc rộng lớn lao đấy nhỉ và Khi Lưu Bị được Tào Tháo gọi là anh hùng. B. Khi Tào Tháo cho tất cả những người mời mọc Lưu Bị cho tới ngay lập tức tướng mạo phủ và Khi Tào Tháo buông lời nói lửng lơ: Huyền Đức chừng này ở trong nhà thực hiện một việc rộng lớn lao đấy nhỉ. C. Khi Tào Tháo buông lời nói lửng lơ: Huyền Đức chừng này ở trong nhà thực hiện một việc rộng lớn lao đấy nhỉ và Khi Tào Tháo trình bày về sự việc tầm thông thường của Viên Thuật: Xư...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Đinh Hoàng Yến Nhi

29 mon 8 2019 khi 10:44

Phân tích những điểm không giống nhau về tính chất cơ hội thân thuộc Lưu Bị và Tào Tháo.

Xem chi tiết

Đinh Hoàng Yến Nhi

Phân tích thể trạng và tính cơ hội của Lưu Bị Khi nên ở nhờ Tào Tháo.

Xem chi tiết

Sách Giáo Khoa

SGK trang 83

Xem thêm: bytefence anti malware có tốt không

4 mon 5 2017 khi 20:58

Phân tích những điểm không giống nhau về tính chất cơ hội thân thuộc Lưu Bị và Tào Tháo

Xem chi tiết