cellular la gi

/´seljulə/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) tế bào
Cấu tạo nên vì chưng tế bào
Có chống nhỏ; sở hữu ngăn nhỏ
Có lỗ hổng
Có dù hình mạng (vải)

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

có hốc
có ngăn

Toán & tin yêu

hình trạng tế bào
theo loại ô
theo loại tế bào

Điện tử & viễn thông

chia ô
cellular network
mạng phân tách ô
cellular structure
cấu trúc phân tách ô
cellular system
hệ phân tách ô
cellular technique
kỹ thuật phân tách ô

Kỹ thuật cộng đồng

khoang
cellular container ship
tàu côngtenơ nhiều khoang
ngăn
cellular abutment
mố cầu có rất nhiều ngăn
cellular block
khối ngăn nhỏ
cellular block
khối nhiều ngăn
cellular building
nhà nhiều ngăn
cellular caisson
giếng chìm nhiều ngăn
cellular cofferdam
đê quai nhiều ngăn
cellular cofferdam (withsemicircular cells)
đê quai loại nhiều ngăn chào bán nguyệt
cellular control
điều khiển ngăn ô
cellular dam
dập nhiều ngăn
cellular design
thiết kế tiếp ngăn
cellular double bottom
đáy ngăn kép (đóng tàu)
cellular horn
loa nhiều ngăn
cellular retaining wall
tường chắn khu đất loại nhiều ngăn
cellular structure
kết cấu loại nhiều ngăn
cellular wall
tường ngăn ô
dạng ô
cellular porosity
kẽ trống rỗng dạng ô
dạng tổ ong
ống
ô

tế bào

Bạn đang xem: cellular la gi

Xem thêm: lão gia là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ