ch3cho agno3 nh3

CH3CHO AgNO3 NH3

CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag được VnDoc biên soạn gửi cho tới độc giả phản xạ lão hóa anđehit đơn chức. Cụ thể phản xạ ở đó là cho tới anđehit axetic tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ chiếm được kết tủa bạc. Mời chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể nội dung sau đây.

Bạn đang xem: ch3cho agno3 nh3

1. Phương trình phản xạ tráng gương của anđehit axetic

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra Lúc cho tới CH3CHO tính năng AgNO3/NH3

Nhiệt phỏng thường

3. Hiện tượng Lúc cho tới anđehit axetic vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 vô NH3

Hiện tượng là tạo ra kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, dính vào trở nên ống thử, hoàn toàn có thể soi gương được.

4. Bài luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Nội dung đánh giá nào là sau đó là đúng?

A. Chỉ với anđehit mới nhất nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

B. Cho x mol anđehit đơn chức nhập cuộc phản xạ tráng bạc thì luôn luôn đua được 2x mol Ag.

C. Các hóa học với công thức phân tử C2H4O2 đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

D. Axit fomic nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Xem đáp án

Đáp án A

Các ăn ý hóa học với group CHO như CH3CHO, HO-CH2-CHO, HCOOCH3,…đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

3 HOCH2CHO + 8 AgNO3 + 12 NH3 + 2 H2O → 2 CH2(COONH4)2 + 8 Ag + 8 NH4NO3

HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

Câu 2. Tiến hành thực nghiệm cho tới anđehit fomic vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 vô NH3, hiện tượng kỳ lạ sau phản xạ để ý được là:

A. Tạo kết tủa white color xám bám lên trở nên ống nghiệm

B. Tạo mặt khác kết tủa White và sủi lớp bọt do khí tạo ra ko màu

C. Có khí ko màu sắc bay ra

D. Tạo kết tủa màu sắc đen

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ minh họa

HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hiện tượng là tạo ra kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, dính vào trở nên ống thử, hoàn toàn có thể soi gương được.

Câu 3. Cho những nội dung đánh giá sau:

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử.

(b) Anđehit nằm trong hiđro trở nên ancol bậc một.

(c) Anđehit fomic tính năng với AgNO3/NH3 tạo ra trở nên Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở với công thức tổng quát tháo CnH2nO.

Số đánh giá đích thị là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử Sai: Anđehit là ăn ý hóa học với tính khử và tính oxi hóa

Andehit axetic thể hiện nay tính lão hóa vô phản ứng

CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.

(b) đúng  Anđehit nằm trong hiđro trở nên ancol bậc một.

(c) đích thị Anđehit fomic tính năng với AgNO3/NH3 tạo ra trở nên Ag.

(d) đúng  Anđehit no, đơn chức, mạch hở với công thức tổng quát tháo CnH2nO.

Câu 4. Cho Anđehit axetic tính năng với hidro (xúc tác Ni, đun nóng) thu được:

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. CH3CH2OH

D. CH3OH

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

CH3CHO + H2 \overset{Ni,t^{\circ } }{\rightarrow} C2H5OH

Câu 5. Cho m gam CH3CHO tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư vô NH3 thì chiếm được 4,32 gam Ag. Giá trị m là

A. 0,44 gam.

B. 1,76 gam.

C. 0,22 gam.

D. 0,88 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

0,02          ......................................................................................> 0,04

m = 0,88

Câu 6. CH3CHO ko tính năng được với

A. Natri.

B. Hidro.

C.  Oxi.

D. hỗn hợp AgNO3/NH3

Xem đáp án

Đáp án A

Xem thêm: summertime saga 0.20.5 việt hóa android

CH3CHO ko tính năng được với Natri.

Câu 7. Cho 7,2 gam anđehit đơn chức X phản xạ trọn vẹn với cùng một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) vô hỗn hợp NH3 đun rét mướt, chiếm được m gam Ag. Hoà tan trọn vẹn m gam Ag bởi vì hỗn hợp HNO3 đặc, sinh rời khỏi 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO

C. HCHO.

D. C2H5CHO

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ xảy ra

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

0,2 0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

R+ 29 = 72 → R = 43 (C3H7)

Câu 8. Cho lếu láo ăn ý khí X bao gồm HCHO và H2 trải qua ống sứ đựng bột Ni nung rét mướt. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được lếu láo ăn ý khí Y bao gồm nhì hóa học cơ học. Đốt cháy không còn Y thì chiếm được 23,4 gam H2O và 15,68 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo đòi thể tích của H2 trong X là

A. 35,00%.

B. 65,00%.

C. 53,85%.

D. 46,15%.

Xem đáp án

Đáp án D

nHCHO = nCO2 = 15,68/22,4 = 0,7 mol

nH2O = 1,3 mol

Đốt HCHO tạo ra nCO2 = nH2O => nH2 = nH2O - nCO2 = 1,3 - 0,7 = 0,6 mol

=> % VH2 =  0,6/(0,6 + 0,7) = 46,15%

Câu 9. Nhận xét nào là sau đó là đúng?

A. Anđehit và xeton đều làm mất đi thuốc nước brom.

B. Anđehit và xeton đều ko làm mất đi thuốc nước brom

C. Xeton làm mất đi thuốc nước brom còn anđehit thì ko.

D. Anđehit làm mất đi thuốc nước brom còn xeton thì không

Xem đáp án

Đáp án D

Anđehit làm mất đi thuốc nước brom còn xeton thì ko.

Câu 10. Phản ứng nào là tại đây ko tạo ra anđehit axetic?

A. Cho axetilen phản xạ với nước

B. Oxi hóa ko trọn vẹn etilen

C. Oxi hóa ko trọn vẹn ancol etylic

D. Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ minh họa

C2H2 + H2O → CH3CHO

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO

CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 11. Cho những tuyên bố về anđehit:

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử.

(b) Anđehit nằm trong hidro tạo ra trở nên ancol bậc một.

(c) Tất cả những anđehit tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 đun rét mướt đều sinh rời khỏi Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức với công thức tổng quát tháo là CnH2nO.

(e) Anđehit no ko nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Số tuyên bố đích thị là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Xem đáp án

Đáp án A

(a) sai, anđehit là ăn ý hóa học vừa phải với tính lão hóa và tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, vì thế Anđehit no, đơn chức, mạch hở với công thức tổng quát tháo là CnH2nO

(e) sai, anđehit no vẫn đang còn phản xạ nằm trong vô group -CHO

Vậy với 2 tuyên bố đúng

Trắc nghiệm đánh giá con kiến thức:

Bài trắc nghiệm số: 916

Nội dung bài xích trắc nghiệm được biên soạn bởi vì KhoaHoc.vn - Chuyên trang học tập online!

---------------------------------------

Xem thêm: ý nghĩa câu chuyện quả táo

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một vài phương trình liên quan:

  • CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
  • CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O
  • CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3
  • CH3CHO + H2 → C2H5OH

VnDoc tiếp tục gửi cho tới chúng ta cỗ tư liệu CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag cho tới chúng ta. Để với thành quả cao hơn nữa vô tiếp thu kiến thức, VnDoc van nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Toán 11, Vật Lí 11, Sinh học tập 9, Giải bài xích luyện Hóa học tập 11, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com tiếp tục xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học cơ sở không lấy phí bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất.