Chỉnh lưu là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Chỉnh lưu là gì

*
*
*

chỉnh lưu
*


biến hóa mẫu năng lượng điện chuyển phiên chiều thành cái năng lượng điện một chiều. Thiết bị dùng để CL Call là cỗ CL, trước đây sử dụng đèn khí tử nhì cực (kenotron), hiện thời cần sử dụng điôt bán dẫn. Xt. Điôt.


hdg. Làm chạy phần đa một mẫu điện luân chuyển chiều khi biến thành cái điên một chiều hoặc ngược lại mà lại không hẳn phân chia mạch năng lượng điện. Bộ phận chỉnh lưu.

Xem thêm: Số Mệnh Hỏi Đáp: Aûnh Hưởng Sao Tuần Triệt, Tuần + Triệt Hung Hay Cát Tuần Và

*

*

*

chỉnh lưu

chỉnh lưu verb To rectifyrectificationchỉnh lưu giữ tiếp xúc: liên hệ rectificationđộ chỉnh giữ điện áp: degree of voltage rectificationđộ chỉnh lưu lại dòng: degree of current rectificationhệ số chỉnh lưu: rectification factorcông suất chỉnh lưu: efficiency of rectificationnăng suất chỉnh lưu: rectification efficiencymức chỉnh lưu giữ năng lượng điện áp: degree of voltage rectificationmức chỉnh lưu giữ dòng: degree of current rectificationsự chỉnh lưu: rectificationsự chỉnh lưu: rectification (vs)sự chỉnh giữ bằng cầu: bridge rectificationsự chỉnh giữ gồm sóng đầy: full wave rectificationsự chỉnh lưu lại lớp chặn: barrier-layer rectificationsự chỉnh giữ nửa sóng: half-wave sầu rectificationsự chỉnh giữ tecmion: thermionic rectificationsự chỉnh giữ toàn sóng: full wave sầu rectificationsự chỉnh lưu đường tính: linear rectificationLĩnh vực: điện lạnhrectifyingbộ bóc sóng chỉnh lưu: rectifying detectorđi-ốt chỉnh lưu: rectifying diodeđiện trnghỉ ngơi chỉnh lưu: rectifying resistancelớp sự chuyển tiếp giữa chỉnh lưu: rectifying junctionmạch chỉnh lưu: rectifying circuitbộ phận chỉnh lưu: rectifying elementchức năng chỉnh lưu: rectifying actiontrạm chỉnh lưu: rectifying substationAC chưa chỉnh lưuunrectified acSở chỉnh lưu lại được điều khiển bằng SilicSilicon Controlled Rectifier (SCR)ampe kế chỉnh lưucommutator ammeteranôt bộ chỉnh lưurectifier anodeláng chỉnh lưuglass-bulb rectifierbộ chỉnh lưuadaptercỗ chỉnh lưuadaptorbộ chỉnh lưudetectorbộ chỉnh lưurectifierbộ chỉnh lưustatic converterbộ chỉnh giữ 6 phasix-phase rectifierbộ chỉnh giữ EHTEHT rectifierbộ chỉnh lưu lại bố phathree-phase rectifierbộ chỉnh giữ phân phối chu kỳhalf wave sầu rectifierbộ chỉnh lưu giữ bán dẫnsemiconductor rectifierbộ chỉnh lưu giữ cầu một phasingle phase currentcỗ chỉnh lưu giữ cathode nguộicold-cathode rectifierbộ chỉnh giữ catốt nguộicold-cathode rectifiercỗ chỉnh lưu catốt nónghot cathode rectifiercỗ chỉnh lưu lại chứa khígas-filled rectifiercỗ chỉnh lưu giữ chuyểntransrectifiercỗ chỉnh lưu gửi tiếpjunction diodecỗ chỉnh giữ chuyển tiếpjunction rectifierbộ chỉnh lưu lại cơ họcmechanical rectifierbộ chỉnh lưu lại cơ khícontact rectifiercỗ chỉnh giữ cơ khímechanical rectifierbộ chỉnh giữ công suấtpower rectifiercỗ chỉnh giữ đa cựcmulti-polar switchbộ chỉnh lưu giữ đa phapolyphase rectifierbộ chỉnh giữ đèn diện tửelectronic tube rectifier
xổ số miền nam