Cho 5 Chữ Số 2 5 0 6 1

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Có 4 cách lập chữ số hàng trăm(2,5,6,1)

Có 4 cách lập chữ số hàng chục(loại chữ số đã chọn ở hàng trăm, thêm chữ số 0)

Có 3 cách lập chữ số hàng đơn vị(loại chữ số đã chọn ở hàng trăm và hàng chục)

=>Số số lập được là:

4.4.3=48(số)


*

Bài 1:Cho A={0;1;2;3;4;5}.Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau sao cho tổng hai chữ số đầu nhỏ hơn tổng hai chữ số sau 1 đơn vị

Bài 2:Với các chữ số 1;2;3;4;5;6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn?

a,gồm có 6 chữ số

b,gồm có 6 chữ số khác nhau

c,gồm có 6 chữ số và chia hết cho 2

Bài 3:Cho X={0;1;2;3;4;5;6}

a,Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau đôi một ?

b,Có bao nhiêu chữ số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5\

c, Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 9 .

Bạn đang xem: Cho 5 chữ số 2 5 0 6 1

Bài 4:Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất.

a,là số chẵn có 2 chữ số không nhết thiết phải khác nhau

b,là số lẻ và có 2 chữ số không nhất thiết phải khác nhau

c,là số lẻ và có hai chữ số khác nhau

d,là số chẵn và có 2 chữ số khác nhau

Bài 5:Cho tập hợp A{1;2;3;4;5;6}

a,có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau hình thành từ tập A

b,có thể lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 2

c,có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5

giúp với tớ cần lắm


Lớp 6 Toán
1
0

Cho 1;2;3;4;5;7.Hỏi :

a)Lập được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau.

b)Lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau.

Xem thêm: Bid : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Việt Nam, Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

c)Lập được bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3 khác nhau.


Lớp 6 Toán
0
0

Cho các chữ số 0;1;2;3;4;5;7 . Hỏi:

a)Lập được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau .

b)Lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau .

c)Lập được bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3 .


Lớp 6 Toán
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


xổ số miền nam