chu trình c4 thích ứng với những điều kiện nào

Câu hỏi:

21/11/2019 21,885

A. Cường chừng độ sáng thông thường, nhiệt độ chừng thông thường, độ đậm đặc CObình thông thường, độ đậm đặc O2 thông thường.

Bạn đang xem: chu trình c4 thích ứng với những điều kiện nào

B. Cường chừng độ sáng, nhiệt độ chừng, độ đậm đặc Obình thông thường, độ đậm đặc CO2 cao

C. Cường chừng độ sáng thấp, nhiệt độ chừng thấp, độ đậm đặc CO2 thấp, độ đậm đặc O2 thấp

D. Cường chừng độ sáng cao, nhiệt độ chừng cao, độ đậm đặc O2 cao, độ đậm đặc CO2 thấp

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D.

Giải chi tiết:

Cây C4 thích nghi hoặc với ĐK độ mạnh độ sáng cao, nhiệt độ chừng cao, độ đậm đặc O2 cao, độ đậm đặc CO2 thấ

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao sau thời điểm bón phân cây khó khăn hít vào nước

A. Vì áp suất thấm vào của rễ giảm

B. Vì áp suất thấm vào của khu đất giảm

C. Vì áp suất thấm vào của rễ tăng

D. Vì áp suất thấm vào của khu đất tăng

Câu 2:

Trong quang đãng hợp ý, những nguyên vẹn tử oxi của CO­cuối nằm trong tiếp tục xuất hiện ở

A. O2

B. glucozo

C. Ovà glucozo

D. Glucozo và H­2O

Câu 3:

Ứng động không giống cơ phiên bản với phía động ở Điểm lưu ý nào?

A. Không tương quan đến việc phân loại tế bào

B. Tác nhân kích ứng ko kim chỉ nan,

C. Có nhiều tác nhân kích ứng.

Xem thêm: hình xăm rồng quấn tay

D. Có sự hoạt động vô hướng

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đây sai khi nói đến trộn sáng sủa của quy trình quang đãng hợp?

A. vô trộn sáng sủa ra mắt quy trình quang đãng phân li nước

B. một trong mỗi thành phầm của trộn sáng sủa là NADH

C. trộn sáng sủa là trộn gửi hóa tích điện của độ sáng đang được diệp lục hít vào trở thành tích điện của những link chất hóa học vô ATP và NADPH

D. Tại thực vật, trộn sáng sủa ra mắt bên trên màng tilacoit của lục lạp

Câu 5:

Hô hấp độ sáng xảy ra:

A. Ở thực vật C4

B. Ở thực vật CAM.

C. Ở thực vật C3.

D. Ở thực vật, C3, C4.

Câu 6:

Khi nói đến thở ở thực vật, đánh giá và nhận định nào là tại đây là đúng?

A. Hô hấp sáng sủa canh ty tăng lượng thành phầm quang đãng hợp

B. Thực vật không tồn tại ban ngành thở chuyên nghiệp trách

C. phần tích điện thở được thải đi ra qua chuyện dạng nhiệt độ là hao tổn, ko cần thiết thiết

D. phân giải kị khí bao gồm lối phân, quy trình crep và chuỗi chuyền electron

Câu 7:

Để nâng lên năng suất cây xanh, người ta không dùng giải pháp nào là sau đày:

A. Tạo tương đương mới nhất với độ mạnh quang đãng hợp ý cao hơn nữa tương đương gốc.

B. Sử dụng những giải pháp chuyên môn nhằm mục đích thực hiện tăng thêm diện tích S lá và chỉ số diện tích S lá.

C. Tăng bón phân đạm nhằm trở nên tân tiến mạnh cỗ lá đến mức độ tối nhiều.

Xem thêm: small black bug with hard shell

D. Chọn những tương đương cây xanh với thời hạn sinh ngôi trường tương thích, trồng vô mùa vụ tương thích.