Coi tuổi vợ chồng theo sách tàu

Các bài viết giỏi về chủ đề "coi tuổi vợ ck theo sách tàu" bên trên khối hệ thống cổ học. Mời các bạn thuộc phân tích, tò mò.


Dưới đấy là tay nghề lựa chọn tuổi vợ chồng theo sách tàu (Trung Quốc) của tác giả lừng danh Thiệu Vĩ Hoa. Các chúng ta xem thêm mang lại việc chọn tuổi vợ ông chồng.

Chồng tuổi Giáp tí

Nên chọn bạn hôn phối hận (vợ) rất tốt là tuổi: Nhâm thân, Quý dậu, Đinch sửu

Chồng tuổi Ất sửu

Nên chọn fan hôn păn năn (vợ) rất tốt là tuổi: Nhâm thân, Quý dậu, Bính tí

Chồng tuổi Bính dần

Nên lựa chọn người hôn phối hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Kỷ ghen, Ất hợi

Chồng tuổi Đinh mão

Nên lựa chọn tín đồ hôn phối (vợ) tốt nhất là tuổi: Giáp tuất, Ất hợi

Chồng tuổi Mậu thìn

Nên lựa chọn người hôn pân hận (vợ) cực tốt là tuổi: Canh ngọ, Quý dậu

Chồng tuổi Kỷ tị

Nên lựa chọn tín đồ hôn pân hận (vợ) tốt nhất có thể là tuổi: Tân mùi hương, Giáp tuất

Chồng tuổi Canh ngọ

Nên lựa chọn bạn hôn phối hận (vợ) cực tốt là tuổi: Mậu dần dần, Kỷ mão

Chồng tuổi Tân mùi

Nên chọn bạn hôn pân hận (vợ) cực tốt là tuổi: Nhâm thân, Quý dậu, Nhâm ngọ

Chồng tuổi Nhâm thân

Nên lựa chọn tín đồ hôn păn năn (vợ) cực tốt là tuổi: Giáp tuất, Đinh sửu

Chồng tuổi Quý dậu

Nên chọn fan hôn phối (vợ) cực tốt là tuổi: Ất hợi, Canh Thìn, Tân tị

Chồng tuổi Giáp tuất

Nên lựa chọn fan hôn phối hận (vợ) tốt nhất có thể là tuổi: Kỷ mão, Nhâm ngọ

Chồng tuổi Ất hợi

Nên chọn tín đồ hôn pân hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Mậu dần dần, Canh dần

Chồng tuổi Bính tí

Nên lựa chọn fan hôn phối (vợ) cực tốt là tuổi: Giáp thân, Ất dậu

Chồng tuổi Đinc sửu

Nên lựa chọn người hôn păn năn (vợ) tốt nhất là tuổi: Giáp thân, Ất dậu

Chồng tuổi Mậu dần

Nên lựa chọn fan hôn pân hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Đinch hợi

Chồng tuổi Kỷ mão

Nên lựa chọn tín đồ hôn phối hận (vợ) cực tốt là tuổi: Tân tị, Bính tuất, Đinh hợi

Chồng tuổi Canh thìn

Nên chọn bạn hôn phối hận (vợ) rất tốt là tuổi: Kỷ dậu, Nhâm ngọ

Chồng tuổi Tân tị

Nên chọn fan hôn pân hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Quý mùi, Bính tuất

Chồng tuổi Nhâm ngọ

Nên lựa chọn tín đồ hôn păn năn (vợ) cực tốt là tuổi: Canh dần dần, Tân mão

Chồng tuổi Quý mùi

Nên lựa chọn tín đồ hôn phối (vợ) tốt nhất có thể là tuổi: Giáp thân, Ất dậu, Giáp ngọ

Chồng tuổi Giáp thân

Nên lựa chọn tín đồ hôn pân hận (vợ) tốt nhất có thể là tuổi: Bính tuất, Kỷ sửu

Chồng tuổi Ất dậu

Nên chọn người hôn păn năn (vợ) rất tốt là tuổi: Nhâm thìn, Quý tị

Chồng tuổi Bính tuất

Nên chọn tín đồ hôn păn năn (vợ) rất tốt là tuổi: Tân mão, Giáp ngọ

Chồng tuổi Đinc hợi

Nên lựa chọn người hôn phối hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Mậu tí

Chồng tuổi Mậu tí

Nên chọn người hôn pân hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Canh dần, Bính thân, Đinh dậu

Chồng tuổi Kỷ sửu

Nên chọn fan hôn pân hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Bính thân, Đinch dậu

Chồng tuổi Canh dần

Nên lựa chọn người hôn pân hận (vợ) rất tốt là tuổi: Mậu tuất, Kỷ hợi, Bính ngọ

Chồng tuổi Tân mão

Nên lựa chọn fan hôn pân hận (vợ) tốt nhất có thể là tuổi: Mậu tuất, Kỷ hợi

Chồng tuổi Nhâm thìn

Nên chọn bạn hôn păn năn (vợ) tốt nhất là tuổi: Đinh dậu, Ất tị

Chồng tuổi Quý tị

Nên lựa chọn người hôn phối (vợ) tốt nhất có thể là tuổi: Mậu tuất, Tân sửu, Giáp thìn

Chồng tuổi Giáp ngọ

Nên lựa chọn tín đồ hôn phối hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Nhâm dần, Quý mão

Chồng tuổi Ất mùi

Nên chọn fan hôn pân hận (vợ) cực tốt là tuổi: Bính thân, Đinc dậu, Bính ngọ

Chồng tuổi Bính thân

Nên chọn fan hôn phối (vợ) tốt nhất là tuổi: Tân sửu, Giáp thìn

Chồng tuổi Đinc dậu

Nên chọn tín đồ hôn pân hận (vợ) cực tốt là tuổi: Giáp thìn, Ất tị

Chồng tuổi Mậu tuất

Nên chọn tín đồ hôn phối (vợ) tốt nhất có thể là tuổi: Giáp mão, Bính ngọ

Chồng tuổi Kỷ hợi

Nên chọn bạn hôn phối hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Giáp dần

Chồng tuổi Canh tí

Nên chọn tín đồ hôn păn năn (vợ) tốt nhất có thể là tuổi: Nhâm dần, Mậu thân, Kỷ dậu

Chồng tuổi Tân sửu

Nên chọn người hôn phối (vợ) tốt nhất có thể là tuổi: Mậu thân. Kỷ dậu

Chồng tuổi Nhâm dần

Nên lựa chọn bạn hôn pân hận (vợ) cực tốt là tuổi: Tân hợi

Chồng tuổi Quý mão

Nên lựa chọn fan hôn phối (vợ) cực tốt là tuổi: Canh tuất, Tân hợi

Chồng tuổi Giáp thìn

Nên lựa chọn bạn hôn păn năn (vợ) tốt nhất là tuổi: Bính ngọ, Kỷ dậu

Chồng tuổi Ất tị

Nên chọn tín đồ hôn păn năn (vợ) cực tốt là tuổi: Đinc hương thơm, Canh tuất, Quý sửu

Chồng tuổi Bính ngọ

Nên lựa chọn tín đồ hôn phối hận (vợ) tốt nhất có thể là tuổi: Giáp dần, Ất mão, Kỷ mùi

Chồng tuổi Đinch mùi

Nên lựa chọn bạn hôn phối hận (vợ) cực tốt là tuổi: Mậu thân, Kỷ dậu, Mậu ngọ

Chồng tuổi Mậu thân

Nên lựa chọn người hôn pân hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Canh tuất, Quý sửu, Bính thìn

Chồng tuổi Kỷ dậu

Nên lựa chọn bạn hôn phối (vợ) tốt nhất là tuổi: Bính thìn, Đinc tị

Chồng tuổi Canh tuất

Nên lựa chọn bạn hôn păn năn (vợ) tốt nhất là tuổi: Ất mão, Mậu ngọ

Chồng tuổi Tân hợi

Nên lựa chọn người hôn pân hận (vợ) rất tốt là tuổi: Bính dần

Chồng tuổi Nhâm tí

Nên lựa chọn người hôn pân hận (vợ) cực tốt là tuổi: Giáp dần dần, Canh thân, Tân dậu

Chồng tuổi Quý sửu

Nên lựa chọn tín đồ hôn pân hận (vợ) rất tốt là tuổi: Canh thân, Tân dậu, Giáp tí

Chồng tuổi Giáp dần

Nên chọn người hôn pân hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Quý hợi

Chồng tuổi Ất mão

Nên chọn tín đồ hôn păn năn (vợ) tốt nhất có thể là tuổi: Đinh ghen, Nhâm tuất, Quý hợi

Chồng tuổi Bính thìn

Nên lựa chọn fan hôn phối hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Mậu ngọ, Tân dậu

Chồng tuổi Đinc tị

Nên chọn fan hôn pân hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Kỷ mùi hương, Ất sửu, Mậu thìn

Chồng tuổi Mậu ngọ

Nên chọn fan hôn phối (vợ) tốt nhất là tuổi: Bính dần, Đinch mão, Tân mùi

Chồng tuổi Kỷ mùi

Nên chọn bạn hôn pân hận (vợ) tốt nhất có thể là tuổi: Canh thân, Tân dậu, Canh ngọ

Chồng tuổi Canh thân

Nên chọn bạn hôn phối hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Nhâm tuất, Ất sửu, Mậu thìn

Chồng tuổi Tân dậu

Nên chọn tín đồ hôn pân hận (vợ) tốt nhất là tuổi: Mậu thìn, Kỷ tị

Chồng tuổi Nhâm tuất

Nên lựa chọn tín đồ hôn phối (vợ) cực tốt là tuổi: Đinch mão, Canh ngọ

Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88 | xo so ket qua
W88
|**** | jun88