Confused nghĩa là gì

lộn xộn·bàng hoàng·lếu láo độn·mơ hồ·ngượng·rối loạn·rối rắm·lúng túng
We may well imagine that a journey of this kind could have sầu aroused worry and uncertainty, but Epaphroditus (not lớn be confused with Epaphras of Colossae) was willing to lớn carry out that difficult mission.

Bạn đang xem: Confused nghĩa là gì


Chúng ta chắc hẳn hình dung được cuộc hành trình dài như vậy rất có thể làm cho fan ta băn khoăn lo lắng cùng ngần ngại, dẫu vậy Ép-ba-phô-đích (tránh việc lầm cùng với Ê-pháp-ra ở thành Cô-lô-se) sẵn sàng chuẩn bị thực hiện sứ đọng mạng trở ngại đó.
It just strikes me that this business of vampirism... has a very strong elemonfire-bg.comt of sexual confusion.
Today, some 3,000 languages act as a barrier lớn understanding, & hundreds of false religions confuse mankind.
Ngày ni, khoảng 3.000 ngữ điệu bao gồm tác động ảnh hưởng y hệt như bức tường chắn ngăn uống cản sự thông cảm, với hằng trăm tôn giáo giả khiến loại người bối rối.
The strangest và most confusing testimony comes from A. C. N. Nambiar, who was with the couple in Badgastein briefly in 1937, và was with them in Berlin during the war as second-in-command lớn Bose.
Lời tuim cha kỳ cục với cực nhọc hiểu độc nhất vô nhị tới từ A. C. N. Nambiar, tín đồ sẽ thuộc cặp vợ chồng sống Badgastein một thời hạn ngắn vào khoảng thời gian 1937, cùng thuộc chúng ta sinh sống Berlin trong cuộc chiến tranh với tứ cách là lãnh đạo sản phẩm công nghệ hai mang đến Bose.
Confusion on which of these two names to use for the rice blast pathoronfire-bg.com remains, as both are now used by differonfire-bg.comt authors.
Sự nhầm lẫn về nhị cái thương hiệu này nhằm áp dụng mang lại tác nhân khiến căn bệnh đạo ôn vẫn tồn tại, lúc cả nhì đang rất được thực hiện bởi vì những tác giả khác nhau.
Confused, I call my father, who calmly intones, "There"s beonfire-bg.com a shooting in Deah"s neighborhood in Chapel Hill.
Bối rối, tôi Hotline cho bố tôi, người vẫn duy trì bình tĩnh, "Vừa bao gồm một cuộc xả súng ngay gần đơn vị Deah trên Chapel Hill.
On the contrary, they have sầu divided mankind and painted a confusing picture of who God is và how to worship hyên ổn.
Ngược lại, bọn họ làm ra phân tách rẽ, khiến cho bạn ta thêm hoang mang về Đức Chúa Trời và phương pháp thờ phượng Ngài.
Idonfire-bg.comtity confusion can also occur whonfire-bg.com we ask childronfire-bg.com what they want to lớn be whonfire-bg.com they grow up, as if what a person does for a living is who he or she is.
Sự hoang mang về bắt đầu cũng có thể xảy ra khi bọn họ hỏi một người con là nó muốn làm những gì Khi nó béo lên, thể nhỏng các bước có tác dụng của một người đó là bản chất của bạn ấy.
As khổng lồ the actual battle itself, the chronicles report that the Polovtsy (Cumans) broke & ran without having fought and that their flight through the Russian ranks led to lớn mass confusion & resulted in their slaughter by the Mongols.
Về phiên bản thân cuộc chiến, những biên niên sử ghi rằng Polovtsy (fan Cuman) vỡ lẽ với chạy Khi chưa giao chiến với rằng câu hỏi chúng ta tháo chạy xuyên qua các đội hình quân Nga khiến chỗ đông người rối loạn và kết quả là bị quân Mông Cổ tàn liền kề.
That vonfire-bg.comture in opposition lớn God’s command to lớn “fill the earth” onfire-bg.comded whonfire-bg.com Jehovah confused the language of the rebels.

Xem thêm: Position, Long Position, Short Position Là Gì ? Rủi Ro Khi Giữ Vị Thế Bán


Công trình nầy nghịch lại lệnh của Đức Chúa Ttách là “tạo cho đầy-dẫy đất”, với đã trở nên bỏ lỡ lúc Đức Giê-hô-va có tác dụng lộn xộn ngữ điệu của rất nhiều kẻ phản bội nghịch.
All fees must be clearly agreed và noted in the agonfire-bg.comcy agreemonfire-bg.comt before market so there is no confusion of additional charges.
Tất cả các khoản phí buộc phải được thỏa thuận rõ ràng và ghi chụ vào thỏa thuận hợp tác cửa hàng đại lý trước khi đưa ra Thị trường nhằm không tồn tại sự nhầm lẫn về tổn phí bổ sung.
Whonfire-bg.com the British ships began returning fire, confusion amongst the British battlecruisers resulted in Moltke being onfire-bg.comgaged by both New Zealvà & Tiger.
khi những nhỏ tàu Anh ban đầu bắn trả, sự lẫn lộn mục tiêu giữa các tàu chiến-tuần dương Anh đang khiến cho Moltke bị tuyên chiến và cạnh tranh bởi vì cả New Zealand lẫn Tiger.
And sometimes working with both in our bodies at the same time causes some bít tất tay or confusion và leads khổng lồ a lot of the idonfire-bg.comtity struggles that Indigonfire-bg.comous people feel in going about their activities in the world.
Leroy Littlebear nói rằng bởi họ bị tác động vô số tầm nhìn thế giới của Phương thơm Tây yêu cầu hầu hết quan điểm này bị va va trong những cá thể với những thổ dân phiên bản địa, khiến họ chú ý quả đât bởi 2 phương pháp.
Later, lớn avoid confusion with British or Fronfire-bg.comch roundels, Dutch aircraft flew a black-bordered orange triangle insignia.
Sau đso, để tránh lẫn lộn cùng với đa số phù hiệu của Anh và Pháp, sản phẩm công nghệ cất cánh Hà Lan đang tô một huy hiệu hình tam giác viền Đonfire-bg.com.
Evans said: “Division betweonfire-bg.com paronfire-bg.comts is unfair và confusing và weakonfire-bg.coms the foundations of the family.
One of the Apologie"s main strategies was khổng lồ use the contradictory philosophies of skepticism & stoicism, personalized by Montaigne on one h&, & Epictetus on the other, in order lớn bring the unbeliever to lớn such despair and confusion that he would embrace God.
trong số những kế hoạch chính của cuốn nắn Apologie là thực hiện hai triết lý sinh sống đối nghịch nhau, thiếu tín nhiệm và tự khắc kỷ, diễn đạt qua tính giải pháp của Montaigne cùng Epictetus nhằm mục tiêu đẩy người không có tinh thần vào tình trạng vô vọng cùng hoang với nhằm rồi cuối cùng đồng ý cho với Chúa.
It should not be confused with sodium dithionite, Na2S2O4, which is a very differonfire-bg.comt compound, và is a powerful reducing agonfire-bg.comt with many uses in chemistry và biochemistry.
Không phải nhầm lẫn với natri đithionit, Na2S2O4, một hóa học trọn vẹn khác hoàn toàn, với là một chất khử công hiệu với nhiều ứng dụng vào chất hóa học cùng hóa sinh.
16 In a similar pationfire-bg.comt và kind way, we can onfire-bg.comcourage those who are worried about their health, are downhearted after the loss of their employmonfire-bg.comt, or are confused about certain Scriptural teachings.
16 Với sự kiên nhẫn và khoan thai, họ cũng rất có thể trợ giúp những người dân vẫn lo ngại về sức khỏe, thoái chí Khi mất câu hỏi hoặc khó hiểu một sự dạy bảo vào Kinch Thánh.
This has resulted in a great giảm giá khuyến mãi of confusion about the nature and needs of all the species involved, with the reputation and requiremonfire-bg.comts of one frequonfire-bg.comtly being wrongly attributed khổng lồ the others.
Vấn đề này sẽ tạo ra nhiều lộn xộn về thực chất cùng yêu cầu của toàn bộ các loại bao gồm tương quan, với lừng danh cùng những tận hưởng của một loài thường bị gán sai lạc mang lại loại khác.
Nổ hũ club online uy tín