công thức tính thời gian

Toán hoạt động lớp 5

Công thức tính Thời gian giảo nhập lịch trình Toán hoạt động lớp 5. Các bài xích luyện về véc tơ vận tốc tức thời và những ví dụ cụ thể. Mời những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể tại đây.

Bạn đang xem: công thức tính thời gian

1. Thời gian giảo là gì?

Thời gian giảo là quãng lối đi được nhập một đơn vị chức năng véc tơ vận tốc tức thời.

2. Công thức tính Thời gian

Muốn tính thời hạn, tao lấy quãng đàng phân tách mang lại vận tốc:

Trong đó 

  • v là véc tơ vận tốc tức thời di chuyển
  • s là quãng đàng di chuyển
  • t là thời hạn di chuyển

Lưu ý:

Các đơn vị chức năng của quãng đàng, véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn cần ứng cùng nhau. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời với đơn vị chức năng đo là km/giờ, thời hạn với đơn vị chức năng là giờ thì quãng đàng cũng cần với đơn vị chức năng là km.

Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn cần ứng cùng nhau thì mới có thể tiến hành quy tắc tính nhân nhằm dò xét quãng đàng. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời với đơn vị chức năng là km/giờ, thời hạn với đơn vị chức năng là phút thì tao cần thay đổi thời hạn kể từ đơn vị chức năng phút lịch sự đơn vị chức năng là giờ rồi mới mẻ vận dụng quy tắc nhằm tính quãng đàng.

3. Ví dụ tính Thời gian

Ví dụ: Quãng đàng AB lâu năm 120 km . Lúc 7 giờ một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km /giờ và nghỉ ngơi trả khách hàng 45 phút. Sau bại liệt xe hơi chuồn kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ. Hỏi xe hơi về cho tới A khi bao nhiêu giờ?

Gợi ý trả lời

Thời gian giảo xe hơi tiếp cận B là:

120 : 50 = 2,4 (giờ)

2,4 giờ =2 giờ 24 phút

Ô tô cho tới B lúc:

7 giờ + 2 tiếng 24 phút = 9h 24 phút

Ô tô về A lúc:

9 giờ 24 phút + 45 phút = 10 giờ 9 phút

Thời gian giảo về A là:

120 : 60 = 2 (giờ)

Ô tô về A lúc:

10 giờ 9 phút + 2 tiếng = 12 giờ 9 phút

Đáp số: 12 giờ 9 phút

4. Lý thuyết Thời gian

a) Bài toán 1: Một xe hơi chuồn được quãng đàng 170km với véc tơ vận tốc tức thời 42,5km/giờ. Tính thời hạn xe hơi chuồn quãng đàng bại liệt.

Bài giải:

Thời gian giảo xe hơi chuồn là:

170 : 42,5 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.

Nhận xét: Để tính thời hạn chuồn của xe hơi tao lấy quãng lối đi được phân tách mang lại quãng đàng xe hơi chuồn được nhập 11 giờ hoặc véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi.

Muốn tính thời hạn tao lấy quãng đàng phân tách mang lại vận tốc

Ta có: t = s : v

Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng đàng là s, thời hạn là t, tao có:

- Một số công thức cần thiết nhớ:

+) Thời gian giảo chuồn = thời hạn cho tới – thời hạn xuất hành – thời hạn nghỉ ngơi (nếu có).

Xem thêm: phim vo tong 1972 thuyet minh tieng viet

+) Thời gian giảo cho tới = thời hạn xuất hành + thời hạn chuồn + thời hạn nghỉ ngơi (nếu có).

+) Thời gian giảo xuất hành = thời hạn cho tới – thời hạn chuồn – thời hạn nghỉ ngơi (nếu có).

b) Bài toán 2: Một ca nô chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ bên trên quãng đàng sông lâu năm 42km. Tính thời hạn chuồn của ca nô bên trên quãng đàng bại liệt.

Bài giải:

Thời gian giảo chuồn của ca nô là:

42 : 36 = \dfrac{7}{6} (giờ)

\dfrac{7}{6} giờ = 1\dfrac{1}{6} giờ = 1 giờ 10 phút.

Đáp số: 1 giờ 10 phút.

c) Bài toán 3: Trên quãng đàng lâu năm 2km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 8 m/giây. Hỏi người bại liệt chạy quãng đàng bại liệt không còn từng nào giây?.

Bài giải:

Đổi 2km = 2000m

Thời gian giảo chạy của những người bại liệt là:

2000:8 = 250 (giây)

Đáp số: 250 giây.

Chú ý:

- Đơn vị của thời hạn tiếp tục ứng với đơn vị chức năng của quãng đàng và véc tơ vận tốc tức thời, ví dụ quãng đàng với đơn vị chức năng là km, véc tơ vận tốc tức thời với đơn vị chức năng đo là km/giờ thì thời hạn với đơn vị chức năng là giờ; …

- Đơn vị của quãng đàng và véc tơ vận tốc tức thời cần ứng cùng nhau thì mới có thể tiến hành được quy tắc tính phân tách nhằm dò xét thời hạn.

Ví dụ quãng đàng với đơn vị chức năng thực hiện, véc tơ vận tốc tức thời với đơn vị chức năng là km/giờ, mong muốn dò xét thời hạn với đơn vị chức năng là giờ thì tao cần thay đổi quãng đàng rời khỏi đơn vị chức năng là km rồi mới mẻ vận dụng quy tắc nhằm tính thời gian; hoặc là phải thay đổi véc tơ vận tốc tức thời kể từ rời khỏi đơn vị chức năng km/giờ rời khỏi đơn vị chức năng là m/giây, hoặc m/phút, … kể từ bại liệt vận dụng quy tắc tiếp tục tính được thời hạn ứng với đơn vị chức năng giây hoặc phút.

5. Bài thói quen thời gian

Một số bài xích Toán luyện tập:

Bài 1: Một con cái con chuột túi chạy với véc tơ vận tốc tức thời ko thay đổi là 0,85km/phút thì được quãng đàng lâu năm 17km. Tính thời hạn con cái con chuột túi chạy được quãng đàng bại liệt.

Bài 2: Vận tốc chạy con cái ngựa là 70km/h. Tính thời hạn nhằm con cái ngựa chạy được quãng đàng lâu năm 105km.

Đáp án:

Áp dụng công thức t = s : v nhằm giải những bài xích luyện.

Bài 1:

Thời gian giảo con cái con chuột túi chạy được quãng đàng bại liệt là:

17 : 0,85 = đôi mươi (phút)

Đáp số: đôi mươi phút

Bài 2:

Thời gian giảo nhằm con cái ngựa chạy được quãng đàng bại liệt là:

Xem thêm: service pack là gì

105 : 70 = 1,5 (giờ)

Đáp số: 1,5 giờ.

Xem thêm:

  • Bài luyện Toán lớp 5: Thời gian giảo (Có đáp án)
  • Bài luyện nâng lên Toán lớp 5: Thời gian
  • Toán lớp 5 trang 142, 143 Thời gian
  • Vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 134 Thời gian

6. Trắc nghiệm Thời gian