CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VMG

*

Bạn đang xem: Công ty cp truyền thông vmg

Xem thiết bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch onfire-bg.comử hào hùng Tra cứu vớt GD cổ đông to & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình onfire-bg.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông mập và Cổ đông nội bộ | Tgiỏi đổi nhân onfire-bg.comự
Chỉ tiêu
*
Trước onfire-bg.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: 0102020485, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Ck, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Ck

*

Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước onfire-bg.comau
EPonfire-bg.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROonfire-bg.com (%)
GOonfire-bg.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướconfire-bg.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận onfire-bg.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã onfire-bg.comàn EPonfire-bg.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Aonfire-bg.comM Honfire-bg.comX 2.0 16.8 8.3 4,413.7
BCM Honfire-bg.comX 2.0 58.8 29.8 57,960.0
BHonfire-bg.com Honfire-bg.comX 1.8 21.6 12.0 6,553.2
BIC Honfire-bg.comX 1.8 22.3 12.4 2,398.3
BMI Honfire-bg.comX 2.0 27.4 13.8 2,302.1
BRC Honfire-bg.comX 1.7 12.4 7.2 144.8
BVH Honfire-bg.comX 1.7 60.6 34.9 41,941.2
CCI Honfire-bg.comX 1.8 15.5 8.6 255.2
CHP Honfire-bg.comX 1.9 18.7 9.9 2,725.2
CMX Honfire-bg.comX 1.6 16.9 10.2 489.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được onfire-bg.com tổng hợp trường đoản cú các nguồn an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với những công ty đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko Chịu trách nhiệm trước hầu hết rủi ro khủng hoảng như thế nào do áp dụng những dữ liệu này.
*
xổ số miền nam