d day la gi

Bản dịch của "D-Day" nhập Việt là gì?

en

volume_up

D-Day = vi ngày sụp bộ

Bạn đang xem: d day la gi

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

D-Day {danh}

VI

 • ngày sụp bộ
 • ngày nổ súng
 • ngày tận thế

Bản dịch

EN

D-Day {danh từ}

volume_up

D-Day

ngày sụp bộ {danh} (trong cuộc chiến tranh trái đất loại 2)

D-Day

ngày nổ súng {danh} (trong cuộc chiến tranh trái đất loại 2)

D-Day (từ khác: doomsday)

ngày tận thế {danh}

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "D-Day":

D-Day

English

 • 6 June 1944
 • Normandy landings

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "D-Day" nhập giờ Việt

day danh từ

Vietnamese

 • nhật
 • hôm
 • ngày
 • ban ngày

memorial day danh từ

Vietnamese

Xem thêm: tóc nam 6 4

 • ngày kỷ niệm
 • ngày giỗ

the other day trạng từ

Vietnamese

 • ngày hôm trước
 • hôm nọ

that day trạng từ

Vietnamese

 • hôm đó
 • ngày hôm đó

light of day danh từ

Vietnamese

 • ánh sáng sủa ban ngày

election day danh từ

Vietnamese

 • ngày bầu cử

during the day trạng từ

Vietnamese

 • ban ngày

half a day danh từ

Vietnamese

 • buổi

live from day to lớn day động từ

Vietnamese

 • ăn xổi ở thì

Hơn

Duyệt qua quýt những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • Cornish
 • Crimea
 • Croatia
 • Croatian
 • Cuba
 • Cyprus
 • Czech
 • Czech Republic
 • Czechoslovakia
 • Côte d'Ivoire
 • D-Day
 • DMZ
 • Danish
 • Danube
 • Dead Sea
 • December
 • Declaration of Independence
 • Democratic
 • Deng
 • Denmark
 • Department of Defense

Cụm kể từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm kể từ & Mẫu câu Những lời nói thông thườn nhập giờ Việt dịch sang trọng 28 ngôn từ không giống. Cụm kể từ & Mẫu câu