danh sach nhan vien cong ty fpt

Danh sách nội dung bài viết theo gót chuyên nghiệp mục

 

Bạn đang xem: danh sach nhan vien cong ty fpt

Bản in

Chia sẻ qua chuyện Email

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN THỰC TẬP

TẠI CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT

TT

Họ và tên 

Ngày sinh

Lớp

Kết trái khoáy phỏng vấn

Vị trí trúng tuyển

Ghi chú

1

Nguyễn Minh Hoàng

11/1/1994

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

2

Nguyễn Văn Quyết

25/5/1994

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

3

Trần Văn  Đông

5/2/1994

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

4

Văn Mạnh Tuấn

22/6/1993

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

5

Trần Văn  Hạnh

10/5/194

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

6

Nguyễn Văn Hoạch

5/2/1994

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

7

Lương Đức Nam

14/9/1994

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

8

Trần Thanh Tùng

22/10/1993

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

9

Nguyễn vịn Liêm

28/4/1994

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

10

Trịnh Hoàng Đạo

2/11/1994

39ĐĐT

Cân nhắc

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

11

Nguyễn Văn Việt

23/5/1994

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

12

Nguyễn Đức Đích

21/9/1993

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

13

Hoàng Văn Thư

4/8/1994

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

14

Lê Văn Chuẩn

18/8/1994

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

15

Nguyễn Văn Thành

5/1/1994

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

16

Nguyễn Văn Quang

17/09/1994

39ĐĐT

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

17

Đinh Thanh Liêm

26/6/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

18

Trịnh vịn Nam

18/8/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

19

Nguyễn Tiến  Thành

19/10/1993

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

20

Bùi Văn  Thiện

14/6/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Không đến

21

Nguyễn Văn Đức

13/9/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

22

Nguyễn Ngọc Khánh

25/12/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

23

Nguyễn Thanh Lịch

13/10/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

24

Phạm Văn Hải

28/7/1993

39ĐTTT1

Cân nhắc

Nhân viên kỹ thuật

Không đến

25

Vũ Việt Bắc

7/4/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

26

Ngô Văn  Hiếu

17/2/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Không đến

27

Nguyễn Quang Cường

1/11/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

28

Đặng Minh Dũng

17/10/1994

39ĐTTT1

Cân nhắc

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

29

Nguyễn Trí Duệ

3/4/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

30

Nguyễn Phương Tùng

6/9/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

31

Đinh Văn Hảo

19/11/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Không đến

32

Nguyễn Duy Trường Vinh

12/9/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

33

Lê Minh  Trí

3/2/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

34

Nguyễn Văn Thành

10/9/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

35

Nguyễn Toàn Thắng

20/1/1994

39ĐTTT1

Cân nhắc

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

36

Vương Ngọc Linh

12/9/1993

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

37

Trần Văn  Viết

10/10/1993

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

38

Lâm Văn Sơn

30/5/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

39

Lưu Đức Anh

17/10/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

40

Nguyễn Tất  Nam

6/9/1994

39ĐTTT1

Cân nhắc

Nhân viên kỹ thuật

Không đến

41

Nguyễn Văn Thái

2/11/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

42

Nguyễn Đức Hùng

19/1/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Không đến

43

Nguyễn Đức Công

19/11/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

44

Đặng Văn  Lực

26/7/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

45

Nguyễn Ngọc Bình

22/10/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

46

Phùng Đức Vĩnh

6/4/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

47

Nguyễn Tiến  Đạt

10/10/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

48

Vũ Văn Giáp

5/10/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

49

Nguyễn Tràng Long

10/8/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

50

Vũ Thanh Hải

3/6/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

51

Phạm Như Tú

21/1/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Không đến

52

Bùi Đức  Thuận

7/10/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

53

Nguyễn Văn Minh

6/8/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Không đến

54

Bùi Đức  Thuận

7/10/1994

39ĐTTT1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

55

Nguyễn Trí Lực

19/4/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

56

Vũ Tiến Mạnh

1/5/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

57

Lê Văn Tuấn

10/8/1994

Xem thêm: anh eo thon che mat ngau

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

58

Phạm Văn Thắng

16/9/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

59

Lê Danh Huy

28/6/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

60

Nguyễn Văn Tiến

10/12/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

61

Ngô Phúc Hùng

24/4/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

62

Lương Kiên  Cường

22/1/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

63

Lương Văn Hưng

27/2/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

64

Mai Đức Hùng

3/9/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

65

Nguyễn Trung Quân

28/7/1993

39ĐTTT2

Cân nhắc

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

66

Phạm Văn Đức

18/5/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

67

Nguyễn Đình Tưởng

10/1/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

68

Lưu Thế  Giang

15/3/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

69

Lê Viết Thuận

13/12/1993

39ĐTTT2

Cân nhắc

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

70

Nguyễn Xuân  Luân

5/4/1993

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

71

Phí Việt Anh

21/2/1994

39ĐTTT2

Cân nhắc

Kỹ thuật viên

Đã đến

72

Trịnh Trường Anh

29/10/1993

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

73

Thân Văn Khách

9/7/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

74

Khuất Minh Hiệp

18/3/1994

39ĐTTT2

Cân nhắc

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

75

Trần Duy Tuấn

12/8/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

76

Nguyễn Văn Tài

23/7/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

77

Lê Hữu  Thạo

7/3/1993

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

78

Nguyễn Minh Sơn

27/10/1994

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

79

Nguyễn Quốc Thụy

14/11/1993

39ĐTTT2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

80

Phí Việt Anh

21/2/1994

39ĐTTT2

Đạt

Kỹ thuật viên

Đã đến

81

Hoàng Văn Tới

19/7/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

82

Nguyễn Văn Cương

25/12/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

83

Bùi Việt Dũng

24/8/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Không đến

84

Đào Kim Lực

28/2/1993

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

85

Nguyễn Văn Phong

28/1/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

86

Đàm Minh  Thuận

4/2/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

87

Nguyễn Huy Hoàng

24/12/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

88

Mai Thế Tùng

23/9/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

89

Lê Mai  Nam

21/12/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

90

Nguyễn Văn Khang

24/7/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

91

Tạ Quang Chính

1/8/1993

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

92

Dương Văn Tiến

5/12/1993

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

93

Lưu Văn Trọng

6/7/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

94

Vương Văn Tuấn

1/5/1993

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

95

Đặng Khắc Tâm

26/4/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

96

Đặng Khắc Tâm

26/4/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

97

Dương Văn Tiến

5/12/1993

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

98

Phạm Trung  Hiếu

9/10/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

99

Phạm Trung  Hiếu

9/10/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

100

Phạm Trung  Hiếu

9/10/1994

39ĐTTT3

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

101

Vũ Đức  Chính

5/8/1992

39TĐH1

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Không đến

102

Nguyễn  Khánh

15/7/1994

39TĐH1

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

103

Kiều Văn Đồng

27/12/1994

39TĐH1

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

104

Đỗ Văn Đông

30/10/1994

39TĐH1

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến

105

Vũ Văn Ngọc

19/10/1994

39TĐH1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

106

Nguyễn Văn Tuyển

10/1/1993

39TĐH1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

107

Nguyễn Văn Sang

3/6/1994

39TĐH1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

108

Bùi Tuấn  Sơn

5/10/1994

39TĐH1

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Đã đến

109

Đặng Văn  Thanh

12/5/1994

39TĐH2

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Không đến

110

Nguyễn Văn Nam

10/4/1993

39THUD

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Không đến

111

Nguyễn Văn Xuân

16/10/1994

39THUD

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

Không đến

112

Nguyễn Hưũ Cường

24/4/1994

39THUD

Đạt

Nhân viên kỹ thuật

#N/A

113

Nguyễn Hữu Mẫn

22/11/1993

39THUD

Cân nhắc

NV Điều hành kỹ thuật

Không đến

114

Ngô Đình Khoa

25/4/1993

39THUD

Cân nhắc

NV Điều hành kỹ thuật

Không đến

115

Trịnh Quang Huy

Xem thêm: cau hoi tu tu la gi

Đạt

Nhân viên kinh doanh

Đã đến