ĐỂ SỬA DỮ LIỆU TRONG Ô TÍNH EM CẦN

A.Chọn tệp tin -> Save -> gõ tênC. Chọn View ->Save ->gõ tênB.Chọn file -> Save as -> Gõ lại thương hiệu khácD. Cả A, B, C phần đông đúng

Câu 2: Để nhập dữ liệu vào trong 1 ô ta thực hiện?

A. Nháy đúp chuột vào ô với nhập công thứcC. Nhập dữ liệu trên thanh công thứcB. Nháy loài chuột vào ô cùng nhập công thứcD. Tất cả đều đúng


Bạn sẽ đọc: Để sửa dữ liệu trong ô tính em cần: A. Nháy đúp chuột trái vào ô đề nghị sửa. B. Nháy nút loài chuột trái C. Nháy đúp chuột… – Hoc24


Câu 3: kết quả nào sau đó là của biểu thức Sum(6) – max(5)

A. 11B. 1C. -1D. Toàn bộ sai

Câu 4: Trong ô C1 có dữ liệu là 18, các ô D1, E1 không tồn tại dữ liệu, lúc em nhập vào ô F1: =Average(C1:E1) trại ô F1 em đã được kết quả là.

Bạn đang xem: Để sửa dữ liệu trong ô tính em cần

A. 30B. #VALUEC. 6D. Tất cả sai

Câu 5: Khi viết không nên tên hàm vào tính toán, chương tình báo lỗi

A. #VALUEB. #NAMEC. #DIV/0!D. #N/A

Câu 6: Hộp tên cho thấy thêm thông tin:

A. Tên của cộtB. Tên của hàngC. Địa chỉ ô tính được chọnD. Cả A, B, C sai

Câu 7: Thanh công thức dùng để:

A. Hiển thị câu chữ ô tính được chọnC. Hiển thị phương pháp trong ô tính được chọnB. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọnD. Cả 3 ý trên.

Câu 8: trong những công thức sau cách làm nào viết đúng

A. =Sum(A1;A2;A3;A4)B. =SUM(A1,A2,A3,A4)C. =Sum(A1;A4)D. =Sum(A1-A4)

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9: Sử dụng những ký hiệu phép toán của Excel. Hãy viết những công thức sau:

a ) ( 7 + 9 ) : ( 6-2 ) x ( 3 + 1 )

Câu 10: Cho trang tính sau:

*

a ) Viết bí quyết để tính tổng rất nhiều ô đựng dữ liệub ) Viết bí quyết sử dụng add để tính vừa phải cộng phần đông ô đựng dữ liệuc ) Viết công thức áp dụng hàm nhằm tính mức độ vừa phải cộng phần đông ô đựng dữ liệud ) sử dụng hàm viết bí quyết tìm ô có giá trị bự nhất, nhỏ nhất .

Câu 11: Cho trang tính sau:*

a ) Viết công thức bao gồm sử dụng showroom tính vừa phải cộng số đông ô có chứa dữ liệu .b ) Viết công thức thực hiện hàm tính tổng hồ hết ô có chứa tài liệu .

Câu 12. Để chèn thêm một mặt hàng mới dưới hàng vào bảng phần mềm soạn thảo em em sử dụng lệnh:

A. Insert Above B. Insert Below C. Insert left D. Insert Right .

Câu 13. Hàm Average dùng để làm gì vào Excel.

Xem thêm: Ngân Hàng Đề Thi Sức Bền Vật Liệu 1 Có Lời Giải, Đề Thi Môn Sức Bền Vật Liệu Có Lời Giải

A. Xác minh giá trị nhỏ dại nhất B. Khẳng định giá trị lớn nhất C. Tính trung bình cùng D. Tính tổng

Câu 14. đưa sử trên ô B2=A3+C5 khi thực hiện coppy ô B2 quý phái ô C3 thì phương pháp ô C3 là gì?

A. = B3 + C5 ; B. = A4 + C6 ; C. = B5 + C3 ; D. = B4 + D6 ;

Câu 15. Nút lệnh Warp Text trong Excel dùng để triển khai gì?

A. Gộp đông đảo ô tính B. Căn biên dướiC. Ngắt xuống mẫu D. Căn lề trái .

Câu 16. giả sử tại A1=4, B2=5, C2=7, khi tiến hành công thức tại ô D2=Average(A1,B2,C2,8) công dụng là:

A. 6 B. 14 C. 24 D. 8

Câu 17. mang đến khối ô B1:B4 chứa lần lượt những số 8,7,10 cùng 4 khi thực hiện công thức tại ô C1=min(B1:B4) cho kết quả là:

A. 8 B. 7 C. 10 D. 4 .

Câu 18. Thanh công thức của Excel sử dụng để:

A. Nhập add ô đang được chọnB. Hiển thị công thứcC. Nhập với hiển thị tài liệu hoặc bí quyết trong ô tínhD. Cách xử trí dữ liệu

Câu 19. trả sử em lập bảng tính Excel thiếu một mặt hàng mà không muốn lập lại bảng tính em sẽ tiến hành nút lệnh nào trong đội lệnh Cells của bảng chọn Home?

| win79 | https://nhacai789bet.co/ |