delighted la gi

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /dɪ.ˈlɑɪt/
Hoa Kỳ[dɪ.ˈlɑɪt]

Danh từ[sửa]

delight /dɪ.ˈlɑɪt/

 1. Sự hí hửng mến, sự hí hửng sướng.
  to give delight to — mang đến yêu thích cho
 2. Điều yêu thích, niềm thích thú.
  music is his chief delight — music là loại yêu thích nhất của anh ý ta

Thành ngữ[sửa]

 • to the delight of: Làm mang đến hí hửng mến.
 • to take delight in: Ham mến, yêu thích.

Ngoại động từ[sửa]

delight ngoại động từ /dɪ.ˈlɑɪt/

Bạn đang xem: delighted la gi

 1. Làm hí hửng mến, thực hiện hí hửng sướng, làm cho thích thú, thực hiện si mê.
  to be delighted — hí hửng mến, hí hửng sướng

Chia động từ[sửa]

delight

Xem thêm: restructuring là gì

Xem thêm: wave liên doanh là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to delight
Phân kể từ hiện nay tại delighting
Phân kể từ quá khứ delighted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại delight delight hoặc delightest¹ delights hoặc delighteth¹ delight delight delight
Quá khứ delighted delighted hoặc delightedst¹ delighted delighted delighted delighted
Tương lai will/shall² delight will/shall delight hoặc wilt/shalt¹ delight will/shall delight will/shall delight will/shall delight will/shall delight
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại delight delight hoặc delightest¹ delight delight delight delight
Quá khứ delighted delighted delighted delighted delighted delighted
Tương lai were to delight hoặc should delight were to delight hoặc should delight were to delight hoặc should delight were to delight hoặc should delight were to delight hoặc should delight were to delight hoặc should delight
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại delight let’s delight delight
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

delight nội động từ /dɪ.ˈlɑɪt/

 1. Thích thú, ái mộ.
  to delight in reading — ái mộ gọi sách

Chia động từ[sửa]

delight

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to delight
Phân kể từ hiện nay tại delighting
Phân kể từ quá khứ delighted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại delight delight hoặc delightest¹ delights hoặc delighteth¹ delight delight delight
Quá khứ delighted delighted hoặc delightedst¹ delighted delighted delighted delighted
Tương lai will/shall² delight will/shall delight hoặc wilt/shalt¹ delight will/shall delight will/shall delight will/shall delight will/shall delight
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại delight delight hoặc delightest¹ delight delight delight delight
Quá khứ delighted delighted delighted delighted delighted delighted
Tương lai were to delight hoặc should delight were to delight hoặc should delight were to delight hoặc should delight were to delight hoặc should delight were to delight hoặc should delight were to delight hoặc should delight
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại delight let’s delight delight
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "delight". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://onfire-bg.com/w/index.php?title=delight&oldid=1823339”