dich bai magic

 • Các chỉnh sửa viên không nên thay cho thay đổi nội dung bài viết này tuy nhiên ko thảo luận.

Các kể từ bản thân tiếp tục sử dụng dịch bài bác. Mọi người hoàn toàn có thể gom ý sửa đổi tăng.
[ Chú ý : Mình viết lách in Hoa là nhằm phân biệt với Lúc viết lách thông thường ]

HuyKaib@ (wall || email) 09:00, ngày 8 mon 7 năm 2018 (UTC)

Summon : Triệu hồi

 • Normal Summon : Triệu hồi Thường
 • Normal Set : Úp Thường
 • Flip Summon : Triệu hồi Lật mặt
 • Tribute Summon : Triệu hồi Hi sinh
 • Tribute Set : Úp Hi sinh
 • Fusion Summon : Triệu hồi Dung hợp
 • Ritual Summon : Triệu hồi Tế lễ
 • Special Summon : Triệu hồi Đặc biệt
 • Synchro Summon : Triệu hồi Đồng bộ
 • Xyz Summon : Triệu hồi Xyz
 • Pendulum Summon : Triệu hồi Dao động
 • Link Summon : Triệu hồi Liên kết
 • Set : Úp

Phase : Giai đoạn

 • Draw Phase : Giai đoạn Rút bài
 • Standby Phase : Giai đoạn Chờ
 • Main Phase : Giai đoạn Chính
 • Battle Phase : Giai đoạn Chiến đấu
 • Start Step : Cách Đầu
 • Battle Step : Cách Chiến đấu
 • Damage Step : Cách Thiệt hại
 • damage calculation : đo lường thiệt hại
 • End Step : Cách Kết thúc
 • End Phase : Giai đoạn Kết thúc

Battle Position : Tư thế Chiến đấu

 • Attack Position : Thế Công
 • Defense Position : Thế Thủ

Spell Card : Bài Phép

 • Normal Spell Card : Bài Phép Thông thường
 • Quick-play Spell Card : Bài Phép Tức thời
 • Continuous Spell Card : Bài Phép Duy trì
 • Ritual Spell Card : Bài Phép Tế lễ
 • Equip Spell Card : Bài Phép Trang bị
 • Field Spell Card : Bài Phép Môi trường

Trap Card : Bài Bẫy

 • Normal Trap Card : Bài Bẫy Thông thường
 • Continuous Trap Card : Bài Bẫy Duy trì
 • Counter Trap Card : Bài Bẫy Phản hồi

Monster Card : Bài Quái thú

 • Normal Monster : Quái thú Thường
 • Effect Monster : Quái thú Hiệu ứng
 • Fusion Monster : Quái thú Dung hợp
 • Ritual Monster : Quái thú Tế lễ
 • Synchro Monster : Quái thú Đồng bộ
 • Xyz Monster : Quái thú Xyz
 • Pendulum Monster : Quái thú Dao động
 • Link Monster : Quái thú Liên kết

Monster Type : Loại Quái thú

 • Flip monster : thú vật Lật mặt
 • Tuner monster : thú vật Điều phối
 • Spirit monster : thú vật Tinh linh
 • Union monster : thú vật Liên hợp
 • Gemini monster : thú vật Song tính
 • Toon monster : thú vật Hoạt hình

Field : Sân đấu, sân

 • Deck,Main Deck : Sở bài bác, Sở bài bác Chính
 • Extra Deck : Sở bài bác Phụ
 • Graveyard, GY : Mộ bài bác, MB

Zone : Vùng

 • Monster Zone : Vùng Quái thú
 • Main Monster Zone : Vùng Quái thú Chính
 • Extra Monster Zone : Vùng Quái thú Phụ
 • Spell/Trap Zone : Vùng Phép/Bẫy
 • Field Zone : Vùng Môi trường
 • Deck Zone : Vùng bịa Sở bài
 • Extra Deck Zone : Vùng bịa Sở bài bác Phụ
 • Graveyard Zone : Vùng Mộ bài
 • Banish Zone : Vùng Trục xuất
 • Pendulum Zone : Vùng Dao động

Attribute : Hệ

 • WIND : PHONG
 • EARTH : THỔ
 • FIRE : HỎA
 • WATER : THỦY
 • LIGHT : QUANG
 • DARK : ÁM
 • DIVINE : THẦN

Các kể từ khóa khác

points to : chỉ điểm

Bạn đang xem: dich bai magic

co-linked : đồng-liên kết

Life Points : Điểm Gốc

Material : Nguyên liệu

FLIP : LẬT

face-up : mặt-ngửa

face-down : mặt-úp

card effect : cảm giác bài

unaffected : miễn nhiễm, không trở nên hình họa hưởng

response : phản lại

remove from play, banish : loại ra phía bên ngoài, trục xuất

attach : gắn

detach : tách

transfer : chuyển nhượng ủy quyền, thanh lịch nhượng

discard : vứt quăng quật, vứt

send : trả, gởi

active : kích hoạt

negate : vô hiệu hóa, vô hiệu

resolve : thực ganh đua, giải quyết

instead : thay cho thế, thay cho cho

Xem thêm: chibi nam de thuong

destroy : diệt, phá hủy, tiêu xài diệt

target : mục tiêu

shift : trả, trả cho

switch : thay đổi, trả đổi

take : giành

return : trả lại, trả về, lấy về, xoay về

up to : lên đến

control : tinh chỉnh và điều khiển, quyền điều khiển

owner : mái ấm nhân

field : Sảnh đấu, sân

turn : lượt

chain : chuỗi

Chain Link : Chuỗi Liên kết

adjacent : ngay lập tức kề

occupied : không còn chỗ

unoccupied : còn chỗ

must be : nên được, chỉ được, nên là

must first be : lần thứ nhất nên được

Xem thêm: thank you for your order

Once per turn : Một chuyến vô lượt

Once per Duel : Một chuyến vô Trận đấu.

Các kể từ được không thay đổi giờ Anh.

Tên lá bài