dich bai magic yugi sang tieng viet

 • Các sửa đổi viên không nên thay cho mang đến thay cho thay đổi nội dung nội dung bài viết này song ko thảo luận.

Các Tính từ lúc bạn dạng thân thích nối tiếp dùng dịch bài bác chưng. Mọi người trọn vẹn hoàn toàn có thể gom ý sửa thay đổi tăng.
[ Chú ý : Mình ghi chép lách in Hoa là nhằm mục tiêu phân biệt với Lúc ghi chép lách thường thì ]

HuyKaib@ (wall || email) 09:00, ngày 8 mon 7 năm 2018 (UTC)

Summon : Triệu hồi

 • Normal Summon : Triệu hồi Thường
 • Normal Set : Úp Thường
 • Flip Summon : Triệu hồi Lật mặt
 • Tribute Summon : Triệu hồi Hi sinh
 • Tribute Set : Úp Hi sinh
 • Fusion Summon : Triệu hồi Dung hợp
 • Ritual Summon : Triệu hồi Tế lễ
 • Special Summon : Triệu hồi Đặc biệt
 • Synchro Summon : Triệu hồi Đồng bộ
 • Xyz Summon : Triệu hồi Xyz
 • Pendulum Summon : Triệu hồi Dao động
 • Link Summon : Triệu hồi Liên kết
 • Set : Úp

Phase : Giai đoạn

 • Draw Phase : Giai đoạn Rút bài
 • Standby Phase : Giai đoạn Chờ
 • Main Phase : Giai đoạn Chính
 • Battle Phase : Giai đoạn Chiến đấu
 • Start Step : Cách Đầu
 • Battle Step : Cách Chiến đấu
 • Damage Step : Cách Thiệt hại
 • damage calculation : tính toán thiệt hại
 • End Step : Cách Kết thúc
 • End Phase : Giai đoạn Kết thúc

Battle Position : Tư thế Chiến đấu

 • Attack Position : Thế Công
 • Defense Position : Thế Thủ

Spell Card : Bài Phép

 • Normal Spell Card : Bài Phép Thông thường
 • Quick-play Spell Card : Bài Phép Tức thời
 • Continuous Spell Card : Bài Phép Duy trì
 • Ritual Spell Card : Bài Phép Tế lễ
 • Equip Spell Card : Bài Phép Trang bị
 • Field Spell Card : Bài Phép Môi trường

Trap Card : Bài Bẫy

 • Normal Trap Card : Bài Bẫy Thông thường
 • Continuous Trap Card : Bài Bẫy Duy trì
 • Counter Trap Card : Bài Bẫy Phản hồi

Monster Card : Bài Quái thú

 • Normal Monster : Quái thú Thường
 • Effect Monster : Quái thú Hiệu ứng
 • Fusion Monster : Quái thú Dung hợp
 • Ritual Monster : Quái thú Tế lễ
 • Synchro Monster : Quái thú Đồng bộ
 • Xyz Monster : Quái thú Xyz
 • Pendulum Monster : Quái thú Dao động
 • Link Monster : Quái thú Liên kết

Monster Type : Loại Quái thú

 • Flip monster : súc vật Lật mặt
 • Tuner monster : súc vật Điều phối
 • Spirit monster : súc vật Tinh linh
 • Union monster : súc vật Liên hợp
 • Gemini monster : súc vật Song tính
 • Toon monster : súc vật Hoạt hình

Field : Sân đấu, sân

 • Deck,Main Deck : Sở bài bác chưng, Sở bài bác chưng Chính
 • Extra Deck : Sở bài bác chưng Phụ
 • Graveyard, GY : Mộ bài bác chưng, MB

Zone : Vùng

 • Monster Zone : Vùng Quái thú
 • Main Monster Zone : Vùng Quái thú Chính
 • Extra Monster Zone : Vùng Quái thú Phụ
 • Spell/Trap Zone : Vùng Phép/Bẫy
 • Field Zone : Vùng Môi trường
 • Deck Zone : Vùng bịa Sở bài
 • Extra Deck Zone : Vùng bịa Sở bài bác chưng Phụ
 • Graveyard Zone : Vùng Mộ bài
 • Banish Zone : Vùng Trục xuất
 • Pendulum Zone : Vùng Dao động

Attribute : Hệ

 • WIND : PHONG
 • EARTH : THỔ
 • FIRE : HỎA
 • WATER : THỦY
 • LIGHT : QUANG
 • DARK : ÁM
 • DIVINE : THẦN

Các Tính từ lúc khóa khác

points to : chỉ điểm

Bạn đang xem: dich bai magic yugi sang tieng viet

Bạn đang được xem: dich bai magic

co-linked : đồng-liên kết

Life Points : Điểm Gốc

Material : Nguyên liệu

FLIP : LẬT

face-up : mặt-ngửa

face-down : mặt-úp

card effect : cảm xúc bài

unaffected : miễn nhiễm, ko trở thành hình họa hưởng

response : phản lại

remove from play, banish : loại rời khỏi phía bên phía ngoài, trục xuất

attach : gắn

detach : tách

transfer : chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền, lịch lãm nhượng

discard : vứt quăng quật, vứt

send : trả, gởi

active : kích hoạt

negate : vô hiệu hóa, vô hiệu

resolve : thực ghen tị đua, giải quyết

instead : thay cho mang đến thế, thay cho mang đến cho

Xem thêm: loi ggdllhost exe lol

Xem thêm: hình xăm nửa lưng

destroy : khử, đập phá diệt, chi tiêu xài diệt

target : mục tiêu

shift : trả, trả cho

switch : thay cho thay đổi, trả đổi

take : giành

return : trả lại, trả về, lấy về, xoay về

up to : lên đến

control : tinh ranh chỉnh và tinh chỉnh, quyền điều khiển

owner : cái rét nhân

field : Sảnh đấu, sân

turn : lượt

chain : chuỗi

Chain Link : Chuỗi Liên kết

adjacent : ngay lập tức ngay tắp lự kề

occupied : không hề chỗ

unoccupied : còn chỗ

must be : nên được, chỉ được, nên là

must first be : thứ tự loại nhất nên được

Xem thêm: chien dich huyen thoai trung quoc

Xem thêm: lão gia là gì

Once per turn : Một chuyến vô lượt

Once per Duel : Một chuyến vô Trận đấu.

Các Tính từ lúc được không bao giờ thay đổi giờ Anh.

Tên lá bài