đơn vị w/m là gì

TỔNG HỢP CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG VẬN TẢI BIỂN: CÁC LOẠI PHÍ, PHỤ PHÍ ĐƯỜNG BIỂN.

1/ Các loại phí thương hiệu tàu Tuyến Châu Âu, Địa Trung Hải:

Bạn đang xem: đơn vị w/m là gì

- BAF: Bunker Ajustment Factor: Phụ phí xăng dầu
- CAF: Currency Adjustment Factor: Phụ phí chi phí tệ
The currency adjustment factor rises as the value of the U.S. dollar falls. It is applied as a percentage on top of the base exchange rate, which is calculated as the average exchange rate for the previous three months. Due to lớn this added charge, shippers are now looking to lớn enter into "all inclusive" contracts at one price, that accounts for all applicable charges, to lớn limit the effect of the CAF. The charge was developed due to lớn costs that carriers incur from constantly changing exchange rates between the U.S. dollar and other foreign currencies. CAF, a type of charge applied on top of freight costs by carriers servicing trade.
CAF calculation example: (basing on Basic Ocean Freight only)
BAS (Basis Ocean freight) = $2500
BAF: $359 
CAF: %12 = ($2500 * %12)/100 = $300
Total ocean freight = $2500 + $359 + $300 = $3159

- GRI: General Rate Increase: Mức đội giá chung 
- THC: Terminal Handling Charge: Phí thực hiện mặt hàng bên trên Cảng (xếp/ tháo dỡ mặt hàng kể từ tàu)
- CSC (SER): Carrier Security Charge: Phí bình an của Hãng tàu (khoảng USD 5/box)
- PSC: Port Security Charge: Phí bình an của Cảng (khoảng USD 8,5/box)
- ISPS: Intl Security Port Surcharge: Phụ phí bình an những Cảng quốc tế. Có 2 loại Origin ISPS & Destination ISPS.
- CSF: Container Scaning Fee: Phí soi đánh giá container, tùy Cảng.
- TSC: Terminal Security Charge: Phí bình an cầu cảng
- PCS (CON): Port Congestion Surcharge: Phụ phí ùn tắc cảng
- EFF: Environmental Fuel Fee: Phí bảo đảm môi trường xung quanh vì thế dùng nhiên liệu (vùng hải dương Baltic)
- ERS: Emergency Risk Surcharge: Phụ phí Rủi ro khẩn cung cấp (tàu trải qua những nước sở hữu cướp biển)
- LSF: Low Sulphur Fuel Surcharge: Phụ phí nhiên liệu sở hữu hàn lượng Sulphur thấp.
- AGS: Aden Gulf  (Risk) Emergency Surcharge: Phụ phí Vùng Vịnh Aden
- EPS: Equipment Positioning Charge (Europe): Phí đem cont (rỗng/ sở hữu hàng) trong những Depot và Cảng. 
- OWS/HWS/HCS: Overweight Surcharge/ Heavy Weight Surcharge/ Heavy Cargo Surcharge: Phụ phí hàng nặng nề (cargo weight kể từ 16~18 tons/20’ tùy hãng)
- ENF: EU Entry Filing Charge USD 

2/ Các loại phụ phí Tuyến Mỹ, Canada:

- BAC (hoặc BC, BUC, BSC): Bunker Adjustment Charge: Phụ phí xăng dầu
- CAF: Currency Adjustment Factor: Phụ phí chi phí tệ
- GRI: General Rate Increase: Mức đội giá chung 
- GRR: General Rate Restore: Mức hồi phục nấc cước chung
- PSS: Peak Season Surcharge: Phụ phí mùa cao điểm
- EBS (hoặc EBA): Emergency Bunker Surcharge: Phụ phí xăng dầu khẩn cấp
- DDC: Destination Delivery Charge: Phí ship hàng bên trên cảng cho tới. 
- ACC: Alameda Corridor Charge: Phí sử sụng hiên chạy Alameda bên trên cảng Los Angeles/ Long Beach nếu container lên đường tiếp những cảng/ điểm trong nước Mỹ vì chưng xe pháo lửa.
- SCS: Suez Canal Surcharge: Phụ phí qua quýt kênh moi Suez (hàng lên đường Bờ Đông qua quýt Châu âu rồi cho tới Mỹ)
- PCS: Panama Canal Surcharge: Phụ phí qua quýt kênh moi Panama (hàng lên đường Bờ Đông qua quýt Los Angeles/Long Beach)
- FRC: Fuel Recover Charge (Canada): Phí bù che giá bán nhiên liệu tăng cao
- BUC: Bunker Usage Charge (USA): Phí dùng nhiên liệu
- CDF: Correction Data Fee: Phí sửa đổi dữ liệu
- IFC: Inland Fuel Charge: Phí nhiên liệu vận tải đường bộ bộ
- FUS: Inland Fuel Surcharge: Phí nhiên liệu vận tải đường bộ bộ
- AMS: Automated Manifest System: Phí khai Manifest trước 24giờ bên trên cảng xếp mặt hàng.
- SCMC: Security Compliance Management Charge: Phí quản lý và vận hành tuân hành qui quyết định bình an.
- ACI: Advanced Commercial Information (Canada): Phí khai Manifest trước 24giờ bên trên cảng xếp mặt hàng.
- CSC (SER): Carrier Security Charge: Phụ phí bình an của Hãng tàu (khoảng USD 5/box)
- PSC: Port Security Charge: Phí bình an của Cảng (khoảng USD 8,5/box)
- ISPS: Intl Security Port Surcharge: Phụ phí bình an những Cảng quốc tế
- CSF: Container Scaning Fee: Phí soi đánh giá container, tùy Cảng.
- TSC: Terminal Security Charge: Phụ phí bình an cầu cảng
- PCS (CON): Port Congestion Surcharge: Phụ phí giải lan ùn tắc bến bãi rộng lớn cảng
- MTF: Manifest Transfer Fee: Phí truyền tài liệu Manifest của Hãnh tàu mang đến mặt hàng lên đường Mỹ
- PPS: Pier Pass Surcharge: Phụ phí đem kho bãi (cảng LAX/LGB)
- TMF: Traffic Mitigation Fee: Phụ phí giải lan giao thông vận tải, chống ùn tắc (cảng LAX/LGB)
- ARB: Arbitration Charge: Phí nằm trong thêm vào cho những cảng phụ (tính bên trên nấc cước những cảng chính)
- BCR: Bunker Cost Recovery: Phí hồi phục giá bán nhiên liệu
- CUS: Chassis Usage Charge: Phí dùng moóc
- EFS: Emergency Fuel Surcharge: Phụ phí xăng dầu khẩn cấp
- ERC: Equipment Repositioning Charge: Phí trả trống rỗng về kho bãi chứa
- ERC: Emergency Recovery Charge: Phụ phí xăng dầu khẩn cấp
- ERC: Emergency Revenue Charge/ Surcharge: Phí lợi nhuận khẩn cấp
- EBC: Emergency Bunker Charge: Phụ phí xăng dầu khẩn cấp
- IMS: Inter-Modal Surcharge: Phụ phí vận tải đường bộ nhiều phương thức
- ONC: Oncarriage Charge: Phí vận tải đường bộ tầm đem tiếp
- RIS: Rate Increase Charge: Phí đội giá cước
- SEC: Security Charge: Phí an ninh
- SEQ: Special Equipment Charge: Phí dùng vũ khí quan trọng (flat rack, open top…)
- TRS: Theft Risk Surcharge: Phụ phí khủng hoảng thất lạc cắp
- EMF: Equipment Management Fee: Phí Quản lý thiết bị 
- OPA: Transport Arbitrary – Origin: Phí nằm trong thêm vào cho những cảng phụ (tính bên trên nấc cước những cảng chính) bên trên nước XK
- CTS: Carbon Tax Surcharge (Canada): Phụ phí thuế nhiê liệu carbon.
- TAC: Tri-Axle Chassis Usage Charge: Phí dùng moóc 3 trục
- ISF: Import Security Filing: Phí khai báo bình an mặt hàng nhập
- CSC: Chassis Split Charge: Phí nhận và trả moóc (thu tăng ngoài Phí mướn moóc)
- CRF: Chassis Rental Fee: Phí mướn moóc.
- CTF: Cleaning Truck Fee: Phí cọ xe vận tải bên trên LAX
- TRC: Transit Clearance Charge: Phí HQ bên trên Cảng đem tải
- BCA: tỷ lệ thoát Check Administration Fee 

3/ Phụ phí thương hiệu tàu Tuyến Úc:
- RRS (hoặc R/R): Rate Restore Surcharge: Phụ phí hồi phục nấc cước
- EBS (hoặc EBA): Emergency Bunker Surcharge: Phụ phí xăng dầu khẩn cấp
- CAF: Currency Adjustment Factor: Phụ phí chi phí tệ
- GRI: General Rate Increase: Mức đội giá chung
- THC: Terminal Handling Charge: Phí thực hiện mặt hàng bên trên Cảng (xếp/ tháo dỡ mặt hàng kể từ tàu)

Xem thêm: hình xăm rồng quấn tay

4/ Phí local charge Tuyến Nhật:
- FAF: Fuel Adjustment Factor: Phụ phí nhiên liệu
- YAS: Yen Appreciation Surcharge: Phụ phí đội giá đồng Yên. 
- THC: Terminal Handling Charge: Phí thực hiện mặt hàng bên trên Cảng (xếp/ tháo dỡ mặt hàng kể từ tàu)

5/ Phụ phí đường thủy Tuyến Châu Á:
- BAF: Bunker Ajustment Factor: Phụ phí xăng dầu
- CAF: Currency Adjustment Factor: Phụ phí chi phí tệ
- GRI: General Rate Increase: Mức đội giá chung 
- RRS hoặc R/R): Rate Restore Surcharge: Phụ phí hồi phục nấc cước
- EBS (hoặc EBA): Emergency Bunker Surcharge: Phụ phí xăng dầu khẩn cấp
- THC: Terminal Handling Charge: Phí thực hiện mặt hàng bên trên Cảng (xếp/ tháo dỡ mặt hàng kể từ tàu)
- WRS: War Risk Surcharge: Phụ phí khủng hoảng cuộc chiến tranh (các nước sở hữu chiến tranh)
- PCS (CON): Port Congestion Surcharge: Phụ phí giải lan ùn tắc bến bãi rộng lớn cảng
- ERS: Emergency Risk Surcharge: Phụ phí Rủi ro khẩn cung cấp (tàu trải qua những nước sở hữu cướp biển)
- ESS: Emergency Risk Surcharge: Phụ phí khủng hoảng khẩn cung cấp (tàu tiếp cận những nước Trung Đông đang được xảy ra chiến giành giật, bạo loàn, biểu tình..) 
- ERIS: Extra Risk Insurance Surcharge for Pasir Gudang / Sri Lanka / Lolombo w.e.f. between 19th may 2009 and 18th june 2009 – apply for ro/ro service only: Phụ phí hướng dẫn hiểm Rủi ro phụ mang đến cty RO/RO, tính theo đuổi m3.
- PRS: Piracy Risk Surcharge (PRS): Phụ phí Rủi ro hải tặc (Aden gulf, USD 50/teu)
- CTR: Chennai Trade Recovery: Phụ phí hồi phục sale bên trên Chennai (USD 65/teu, 15/8/2011)
- ERCS: Emergency Cost Recovery Surcharge: Phụ phí Phục hồi Cước phí Khẩn cung cấp (hàng xuất kể từ China RMB 600/TEU, Sep 2011)
- EBW: Emergency Bad Weather Surcharge Ex Đài Loan Trung Quốc to lớn Hong Kong, Philippines, Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia, Malaysia, Singapore, Indonesia (USD 100/200 per 20’/40’; July 2013)

6/ CHỮ VIẾT TẮT TRONG VẬN TẢI BIỂN, CÁC LOẠI PHÍ, PHỤ PHÍ TẠI CẢNG CONTAINER / CẢNG BIỂN:
- LO/LO Charge: Lift On/ Lift Off Charge: Phí nâng hạ container
- Fork Lift Charge: Phí xe pháo nâng
- Labour Charge: Phí người công nhân bốc xếp 
- Stuffing/ Unstuffing Charge: Phí đóng góp hàng/ rút ruột cont.
- Customs clearance fee: Phí ĐK, kiểm hóa, thanh lý Hải quan liêu.
- CFS Charge (hoặc LCL charge): Container Freight Station: Phí thực hiện mặt hàng lẻ bên trên kho nước ngoài quan liêu ở cảng
- Port Storage charge: Phí lưu kho/ kho bãi bên trên cảng (cảng thu)
- Warehouse Storage charge: Phí lưu kho bên trên CFS (kho CFS thu)
- DEM/ DET charge: Demurrage/ Detention Charge: Phí lưu bãi/ lưu cont (hãng tàu thu)
- Truck/ Chassis Detention Charge: Phí lưu xe/ moọc
- WFC: Wharfage: Phí cầu bến
- OTHC: Origin THC: Phí THC bên trên Cảng lên đường (THCL: THC at Load port; THCO: THC at Origin)
- DTHC (DHC): Destination THC: Phí THC bên trên Cảng cho tới (THCD: THC at Discharge port)
- RMF: Reefer Monitoring Fee: Phí theo đuổi dõi container lạnh 
- IHE: Inland Haulage Export: Phí xe pháo kéo cont mặt hàng xuất
- IHI: Inland Haulage Import: Phí xe pháo kéo cont mặt hàng nhập
- PAE: Port Additionals / Port Dues – Export: Phụ phí Cảng/ Cầu bến bên trên nước XK
- PSE: Port Security Charge – Export: Phí bình an của Cảng bên trên nước XK
- PSI: Port Security Charge – Import: Phí bình an của Cảng bên trên nước NK
- SPO: Shanghai Port Surcharge: Phụ phí Cảng Shanghai
- SPS: Shanghai Port Surcharge: Phụ phí cảng Shanghai
- CISF: Đài Loan Trung Quốc Import Service Fee: Phí cty mặt hàng nhập TQ, vận dụng mặt hàng LCL xuất khẩu kể từ Xingang, khoảng USD12/CBM.
- TSC: Terminal Service Charge: Phí cty bên trên Terminal
- CDDC: Cargo Declaration Data Charge: Phí khai báo tài liệu sản phẩm & hàng hóa MBL của Hãng tàu (phí truyền dữ liệu MBL cho tới HQ Mỹ # USD25/MBL).
-CDDCCF: Cargo Declaration Data Charge Correction Fee: Phí sửa đổi khai báo tài liệu sản phẩm & hàng hóa sau khi cut-off (# USD 40/time)
- ORC: Origin Receiving Charge: Phí tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa bên trên cảng lên đường (là OTHC bên trên POL)
- AFAM (Advanced Fresh Air Management): lưu lượng khí sạch sẽ thổi nhập vào cont reefer tùy từng từng sản phẩm.
- CCF: Container Cleaning Fee: Phí vê sinh cont
- QIC: Quarantine Inspection Charge: Phí kiểm dịch

7/ CHỮ VIẾT TẮT TRONG VẬN TẢI BIỂN, CÁC LOẠI PHÍ, PHỤ PHÍ TẠI VĂN PHÒNG HÃNG TÀU:
- H/F: Handling fee: Phí thực hiện hàng 
- DOF hoặc DCF: Documentation Fee: Phí thực hiện triệu chứng kể từ (nói chung)
- B/L fee: Bill of Lading Fee: Phí Vận đơn gốc.
- B/L Surrendered Fee: Phí Vận đơn uỷ thác lại.
- D/O fee: Delivery Order Fee: Phí Lệnh ship hàng.
- Container Deposit: Tiền cược cont Lúc lấy cont về kho riêng biệt rút ruột (hãng tàu thu)
- Container Cleaning Fee: Phí lau chùi và vệ sinh cont (hãng tàu thu)
- EDI fee: Phí truyền tài liệu năng lượng điện tử
- TLX Surcharge: Telex Surcharge: Phụ phí Điện uỷ thác hàng
- MDF Surcharge: Manual Document Processing Fee: Phí xử lý triệu chứng kể từ tay chân (SHPR gửi chi tiết làm B/L vì chưng fax, email)
- AMF: Amendment Fee: Phí sửa đổi triệu chứng từ
- CNS: Container Nomination Service Surcharge: Phụ phí đáp ứng mặt hàng chỉ định
- LDF: Late Document Fee: Phí gửi triệu chứng kể từ thực hiện B/L chậm
- LPF: Late Payment Fee: Phí trừng trị giao dịch cước chậm
- EXP: Export Service Charge: Phí cty XK
- ODF: Origin Documentation Fee: Phí triệu chứng kể từ bên trên Cảng đi 
- DDF: Destination Documentation Fee: Phí triệu chứng kể từ bên trên Cảng đến
- OHC: Origin Handling Charge: Phí thực hiện mặt hàng (Đại lý) bên trên Cảng đi
- ULF: Agency/Logistics Fee: Phí Đại lý/ phục vụ hầu cần.
- COD: Change Of Destination Surcharge: Phụ phí kiểm soát và điều chỉnh Cảng đến
- IGM: Import General Maifest (India): Phí trình Manifest mặt hàng nhập đè chừng.
- BLP: B/L Processing Charge: Phí lập B/L.
- CRP: Cost Recovery Program: Phí lịch trình hồi phục cước.
- CMR: Cargo Manifest Remittance Fee: Phí truyền Manifest cho tới HQ (Australia: AUD 25/BL)
- HSS: High Security Seal (Bolt), USD 20/pc
- SWF: Switch Bill Fee USD 50/set
- TLR: Telex Release Fee
- LCC: Late Collect Fee (Late pickup B/L or O/F payment)
- LSI: Late submission of Shipping Instruction
- PEF: Payable Elsewhere Fee (O/F)

8/ CHỮ VIẾT TẮT TRONG VẬN TẢI BIỂN, CÁC LOẠI PHÍ, PHỤ PHÍ KHÁC:
- O/F hoặc O/FRT hoặc OCF: Ocean Freight: Cước biển
- BOF (BAS): Base Ocean Freight: Mức cước chính
- GCR: General Cargo Rate: Mức cước mang đến mặt hàng bách hóa
- CBR: Commodity Box Rate: Giá theo đuổi mặt mày hàng
- MCBR: Mixed Commodity Box Rate: Giá theo đuổi sản phẩm láo hợp
- FAK: Freight All Kinds: Mức cước vận dụng cộng đồng cho những loại mặt mày hàng
- GDSM: General Department Store Merchandise: Hàng bách hóa tổng hợp
- CCA: Charge Correction Advice: Thông báo kiểm soát và điều chỉnh cước, phí
- COD: Change Of Destination: Đổi Cảng cho tới (hoặc COD: Cash on Delivery): Thu chi phí ngay trong khi ship hàng. (hoặc COD: Change of Delivery Terms): Đổi ĐK uỷ thác hàng
- OWS: Over Weight Surcharge: Phụ phí đóng góp mặt hàng vượt mức được chấp nhận thường thì. (trên 18tons/20’)
- HWS: Heavy Weight Surcharge: Phụ phí đóng góp mặt hàng vượt mức được chấp nhận thường thì.
- Surplus/ Deficit: Chênh nghiêng Thừa/ Thiếu
- W/M: Weight/ Measurement: Cước tính theo đuổi trọng lượng/ lượng, loại này cao thì tính.
- S/C: Service Contract: Hợp đồng mặt hàng lên đường Mỹ
- RAD: Reefer As Dry: Container rét mướt sử dụng thay cho container rét mướt, tính giá bán như container thô.
 -LLC: Long Length Charge: Phụ phí mặt hàng nhiều năm vượt lên trên khổ
- OOG: Out Of Gauge: Hàng vượt lên trên độ dài rộng của container
- GOH: Garment on Hanger: Hàng treo may mặc
- I/H hoặc IHC: Inland Haulage Charge (Trucking/ Rail charge): Phí vận tải đường bộ trong nước (xe tải/ xe pháo lửa)
- DNG: Dangerous Surcharge: Phụ phí Hàng nguy cấp hiểm
- MRG: Minimum Rate Guideline: Bảng giá bán tối thiểu
- RAR: Rate Approval Request: Yêu cầu duyệt giá
- SRR: Special Rate Request: Yêu cầu van nài giá bán đặc biệt
- CSS: Carrier Security Surcharge: Phụ phí bình an của Hãng tàu
- LSFS: Low Sulphur Fuel Surcharge: Phụ phí nhiên liệu Sulphur thấp
- CBR: Critical Bunker Recovery: Phụ phí vì thế giá bán nhiên liệu tăng cao
- HWS: Heavy Weight Surcharge: Phụ phí mặt hàng nặng
- GOAS: Gulf Of Aden Surcharge: Phụ phí Vịnh Aden (rủi ro cướp hải dương Somalia)
- CSF: Container Seal Fee: Phí seal
- SER: Carrier Security Surcharge: Phụ phí bình an của hãng sản xuất tàu 
- CIC/CIS: Container Imbalance Charge (for China): Phụ phí thất lạc bằng vận container: (Áp dụng từ T6/2010: RMB300/20’, RMB600/40’). Phụ phí ùn tắc container bên trên cảng (CIC, CIS)
- ARC: Agency Recovery Charge: Phụ phí Đại lý (PKL), (RM 10/teus will implement for all export/import shipments)

Xem thêm: phim vo tong 1972 thuyet minh tieng viet

Nguồn: Thầy Tô Diệp

Picture