emoji la gi

Các ví dụ của emoji

emoji

Bạn đang xem: emoji la gi

A large number and variety of "emoji" and "kaomoji" are available on handsets.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo gót giấy má phép tắc của CC BY-SA.

Android devices tư vấn emoji differently depending on the operating system version.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo gót giấy má phép tắc của CC BY-SA.

Emoji characters are accessed through the onscreen keyboard's smiley key.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo gót giấy má phép tắc của CC BY-SA.

Reminiscent of emoji, each face has a distinct emotion or personality.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo gót giấy má phép tắc của CC BY-SA.

Xem thêm: cạnh tranh tiếng anh

These emoji are used in a similar sense vĩ đại other mạng internet uses of facepalm.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo gót giấy má phép tắc của CC BY-SA.

The stickers are used during chat sessions between users and act as large sized emoji.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo gót giấy má phép tắc của CC BY-SA.

Users can also now use color emoji symbols in their messages.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo gót giấy má phép tắc của CC BY-SA.

These are commonly known as "emoji".

Từ

Wikipedia

Xem thêm: soạn văn bản bằng giọng nói

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo gót giấy má phép tắc của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện nay ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những mái ấm cho phép.

C1