esb la gi

Bus công ty công ty (ESB) sinh hoạt bên trên những phép tắc của phong cách xây dựng lý thuyết công ty (SOA).

SOA là một trong cách thức trở nên tân tiến ứng dụng dùng những bộ phận ứng dụng được gọi là dịch vụ sẽ tạo đi ra những phần mềm giành riêng cho công ty. Mỗi công ty cung ứng một công dụng công ty, bên cạnh đó nhiều công ty cũng hoàn toàn có thể tiếp xúc cùng nhau trong những nền tảng và ngôn từ.

Bạn đang xem: esb la gi

Nền tảng ESB cung ứng những công ty tiếp xúc nhưng mà những phần mềm dùng nhằm tương tác cùng nhau. Ví dụ như quy đổi thông điệp, quy đổi phó thức, lăm le tuyến và xác thực.

 
(Triển khai ESB bên trên AWS)

Tiếp theo dõi, tất cả chúng ta tiếp tục thảo luận về những bộ phận chủ yếu của phong cách xây dựng ESB.

Điểm cuối

Trong phong cách xây dựng ESB, những điểm cuối hoàn toàn có thể được xem như điểm nguồn vào hoặc điểm Output ESB.

Mỗi điểm cuối thông thường với cùng 1 địa điểm hoặc mã lăm le danh có một không hai. Quý Khách hoàn toàn có thể xây dựng những điểm cuối bằng phương pháp dùng nhiều technology không giống nhau, ví như hình mẫu công ty trang web, sản phẩm đợi thông điệp hoặc sever FTP. Điểm cuối cũng hoàn toàn có thể xử lý những loại thông điệp không giống nhau, như XML, JSON hoặc tài liệu nhị phân.

Xem thêm: beaches in louisiana on the gulf

Tính linh động của phong cách xây dựng điểm cuối được cho phép ESB tích phù hợp với hàng loạt những khối hệ thống và phần mềm.

Trình gửi đổi

Thành phần trình quy đổi trong những khí cụ ESB dịch thông điệp trong những định hình và phó thức không giống nhau. Vấn đề này Tức là những phần mềm ứng dụng tiêu thụ hoàn toàn có thể dùng đúng chuẩn những thông điệp bại liệt. Trình quy đổi cũng hoàn toàn có thể cung ứng những công dụng như tạo nên phiên bản ghi thông điệp, giám sát, xác thực và xử lý lỗi.

Bus

Bus là bộ phận ESB cốt lõi nhằm trao thay đổi thông điệp trong những điểm cuối. Bus dùng một cỗ những quy tắc hoặc quyết sách dựa vào những tiêu chuẩn không giống nhau như loại thông điệp, nội dung hoặc đích cho tới nhằm lăm le tuyến thông điệp.

Xem thêm: enclosures là gì

Bạn hoàn toàn có thể xác lập những quyết sách vô thông số kỹ thuật ESB nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của những tiến độ sale phức tạp. Bus dùng nhiều phó thức tiếp xúc như HTTP, JMS và FTP nhằm tiếp xúc với những điểm cuối.

Bus sinh hoạt như sau:

  1. Bus nhận thông điệp bên trên một điểm cuối
  2. Sau bại liệt, bus xác lập địa điểm của điểm cuối đích bằng phương pháp đánh giá những quy tắc của quyết sách kinh doanh
  3. Cuối nằm trong, bus xử lý thông điệp và gửi tới điểm cuối đích

Ví dụ: fake sử bus nhận một tệp XML từ là 1 phần mềm được liên kết với điểm cuối A. Bus xác lập rằng tệp XML này cần được được gửi tới điểm cuối B và C. Điểm cuối B đòi hỏi tài liệu JSON trong những khi điểm cuối C đòi hỏi hàm Put của HTTP. Trình quy đổi tiếp tục quy đổi tệp XML lịch sự định hình JSON và bus gửi tệp bại liệt tới điểm cuối B. Bus triển khai một đòi hỏi HTTP vì thế XML ở điểm cuối C.