get off la gi


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: get off la gi


Cụm động kể từ Get off với 11 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get off

Ý nghĩa của Get off là:

 • Trốn trừng trị

Ví dụ cụm động kể từ Get off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get off:

 
-  He GOT OFF on a technicality and left the court a không tính tiền man.
Anh ấy trốn trừng trị từng tí một và tách ngoài tòa như 1 người nam nhi tự tại.

Nghĩa kể từ Get off

Ý nghĩa của Get off là:

 • Rời tàu, xe cộ

Ví dụ cụm động kể từ Get off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get off:

 
- We GOT OFF the bus and walked to tát my house.
Chúng tôi xuống xe cộ buýt và quốc bộ về căn nhà.

Nghĩa kể từ Get off

Ý nghĩa của Get off là:

 • Kết đốc việc làm

Ví dụ cụm động kể từ Get off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get off:

 
-  I lượt thích to tát GET OFF early on Friday.
Tôi ham muốn kết đốc việc làm sớm trước loại 6.

Nghĩa kể từ Get off

Ý nghĩa của Get off là:

 • Không được động, nhằm yên lặng bại

Ví dụ cụm động kể từ Get off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get off:

 
-  If he bothers you, just tell him where to tát GET OFF.
Nếu anh tớ nhiều chuyện chúng ta, chỉ việc trình bày với anh tớ khu vực ko được động cho tới.

Nghĩa kể từ Get off

Ý nghĩa của Get off là:

 • Bắt đầu một cuộc hành trình dài

Ví dụ cụm động kể từ Get off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get off:

 
-  We need to tát GET OFF early to tát avoid the rush hour traffic.
Chúng tớ cần thiết phát xuất sớm thôi nhằm tách giờ du lịch.

Nghĩa kể từ Get off

Ý nghĩa của Get off là:

 • Ru một đứa trẻ con ngủ

Ví dụ cụm động kể từ Get off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get off:

 
-  I can't GET the kids OFF because of the noise from next door.
Tôi ko thể ru lũ trẻ con ngủ vì thế giờ ồn kể từ nhà hàng quán ăn sóc.

Nghĩa kể từ Get off

Ý nghĩa của Get off là:

 • Quan hệ dục tình

Ví dụ cụm động kể từ Get off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get off:

 
-  We GOT OFF last night.
Chúng tôi tiếp tục mối quan hệ tối qua chuyện.

Nghĩa kể từ Get off

Ý nghĩa của Get off là:

 • Bắn súng, nổ súng

Ví dụ cụm động kể từ Get off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get off:

 
- She GOT OFF a few shots before she was arrested.
Cô ấy phun vài ba vạc súng trước lúc bị tóm gọn.

Nghĩa kể từ Get off

Ý nghĩa của Get off là:

 • Dừng rỉ tai điện thoại cảm ứng

Ví dụ cụm động kể từ Get off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get off:

 
- Let má know when he GETS OFF the phone as I need to tát make a Call.
Hãy mang lại tôi biết lúc nào anh ấy tiếp tục giới hạn rỉ tai điện thoại cảm ứng vì như thế tôi cần thiết gọi năng lượng điện tức thì lúc này.

Nghĩa kể từ Get off

Ý nghĩa của Get off là:

Ví dụ cụm động kể từ Get off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get off:

 
-  I GOT three emails OFF before the meeting.
Tôi gửi 3 dòng sản phẩm mail trước giờ họp.

Nghĩa kể từ Get off

Ý nghĩa của Get off là:

 • Nói hoặc ghi chép cái gì bại thú vị

Ví dụ cụm động kể từ Get off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get off:

 
- She GOT OFF some jokes at the start of her presentation.
Cô ấy trình bày đùa trước lúc chính thức bài bác thuyết trình.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get off bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

  Xem thêm: gió phơn là gió

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

 • Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

 • Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: ý nghĩa câu chuyện quả táo

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất