gia hạn nộp báo cáo tài chính 2017

Hỏi:

Bạn đang xem: gia hạn nộp báo cáo tài chính 2017

Kính gửi Sở Tài chính! Đơn vị tôi là 1 trong công ty 100% vốn liếng quốc gia tự Ủy Ban Nhân Dân tỉnh vận hành, sinh hoạt trong nghành nghề công ích, theo gót quy tấp tểnh cần tiến hành report tài chủ yếu truy thuế kiểm toán. Theo quy tấp tểnh bên trên Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014: "Điều 109. Thời hạn nộp Báo cáo tài chủ yếu 1. Đối với công ty quốc gia b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chủ yếu năm: - Đơn vị kế toán tài chính cần nộp Báo cáo tài chủ yếu năm muộn nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày kết giục kỳ kế toán tài chính năm; Đối với doanh nghiệp u, Tổng doanh nghiệp quốc gia muộn nhất là 90 ngày; Điều 110. Nơi nhận Báo cáo tài chủ yếu 4. Đối với những công ty nhưng mà pháp lý quy tấp tểnh cần truy thuế kiểm toán Báo cáo tài chủ yếu thì cần truy thuế kiểm toán trước lúc nộp Báo cáo tài chủ yếu theo gót quy tấp tểnh. Báo cáo tài chủ yếu của những công ty đang được tiến hành truy thuế kiểm toán cần thêm thắt kèm cặp report truy thuế kiểm toán nhập Báo cáo tài chủ yếu Khi nộp cho những cơ sở vận hành Nhà nước và công ty cấp cho trên". Xin căn vặn Sở Tài chính: Doanh nghiệp cần nộp report tài chủ yếu năm muộn nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày kết giục kỳ kế toán tài chính năm (tức muộn nhất ngày 30/01 năm sau) là report tài chủ yếu tự đơn vị chức năng lập hoặc là phải thêm thắt kèm cặp report tài chủ yếu tự đơn vị chức năng lập cùng theo với report và đã được kiểm toán? (vì thời hạn như thế là ko đầy đủ cho những đơn vị chức năng hoàn mỹ số liệu nhằm hoàn mỹ report truy thuế kiểm toán, nhất là với thời hạn thực hiện report tài chủ yếu như năm 2022 ngay cạnh khi đầu năm nguyên vẹn đán). Trân trọng cảm ơn!

14/12/2022

Trả lời:

Khoản 4 Điều 110 Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Sở Tài chủ yếu về phía dẫn chính sách kế toán tài chính doanh nghiệp có quy định:

“Đối với những công ty nhưng mà pháp lý quy tấp tểnh phải kiểm toán Báo cáo tài chủ yếu thì phải truy thuế kiểm toán trước lúc nộp Báo cáo tài chính theo gót quy định. Báo cáo tài chủ yếu của những công ty đang được thực hiện kiểm toán cần thêm thắt kèm cặp report truy thuế kiểm toán nhập Báo cáo tài chủ yếu Khi nộp cho các cơ sở vận hành Nhà nước và công ty cấp cho bên trên.”

Căn cứ nhập quy tấp tểnh nêu bên trên, trường hợp đơn vị chức năng Quý người hâm mộ là công ty nằm trong đối tượng người sử dụng cần truy thuế kiểm toán theo quy tấp tểnh thì Khi nộp Báo cáo tài chủ yếu cho tới cơ sở đem thẩm quyền, công ty phải đính kèm cặp report truy thuế kiểm toán nhập Báo cáo tài chủ yếu.

Xem thêm: hack game chạy

Thời hạn nộp Báo cáo tài chủ yếu thực hiện theo quy tấp tểnh bên trên Điều 109 Thông tư số 200/2014/TT-BTC.
         Đề nghị Quý người hâm mộ nghiên cứu và phân tích, tiến hành./.