giay gioi thieu bang tieng anh

(1).............................................
..................................................
Số/No. (2) ...............................
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST  REPUBLIC OF VIETNAM 

Bạn đang xem: giay gioi thieu bang tieng anh

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

GIẤY GIỚI THIỆU

LETTER OF INTRODUCTION

Kính gửi/ Kindly Attn.: (3)..................................................................

.............................................................................................................

Trân trọng reviews Ông/bà ..................................................................................................

We has the honor to tướng introduce Mr/Ms:

Chức vụ/ Position:......................................................................................................................

Chứng minh thư số/ Identity thẻ number: .................................................................................

Được cử đến/ Being assigned to: ...........................................................................................      

Xem thêm: cúng 3 tháng 10 ngày cho bé

Để/ For the purpose of: (4) ....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Đề nghị/We respecfully request: (5)......................................................................................

 hỗ trợ ông/bà/ to assist Mr/Ms ................................................................triển khai xong trọng trách / for the task completion.

Có độ quý hiếm từ/ Valid from: (6).........................
đến ngày/ until (7)......................................

Ngày....tháng....năm....

Date………………

ĐẠI DIỆN (8)............................................. 

(Ký thương hiệu và đóng góp vệt / sign and seal)

Xem thêm: chó rottweiler giá bao nhiêu

   
                                                                       

Họ tên/name: (9).....................................

Chức vụ/Position:...................................

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN / INTRODUCTION

  • (1) Tên tổ chức triển khai reviews / name of the introducing organization.
  • (2) Số văn bạn dạng theo dõi quy ấn định riêng biệt của từng tổ chức triển khai / Number of the document in accordance with the documentary number system of the introducing organization.
  • (3) Tên của tổ chức triển khai được cử cho tới / name of the organization (company) to tướng which the person will be sent.
  • (4) Công việc tuy nhiên người được reviews được cử cho tới nhằm triển khai. Quý khách hàng sướng lòng ghi rõ ràng những việc làm nhằm người được cử cho tới đem rất đầy đủ hạ tầng nhằm triển khai xong trọng trách. / works that the introduced person is assigned to tướng perform. Please detail the works to tướng create a sufficient legal ground for the task completion
  • (5) Tên của tổ chức triển khai được cử cho tới / name of the organization (company) to tướng which the person will be sent.
  • (6) Ngày kí hoặc một ngày rõ ràng phụ thuộcvào từng yếu tố hoàn cảnh / date of signing or another specific date depending on the assigned works and the signing context. 
  • (7) Một ngày rõ ràng bởi mặt mày reviews dự trù hoặc rất có thể ghi là “ngày triển khai xong công việc”/ a specific date predicted by the introducing organization or simply “when the work is completed” or “date of work completion”
  • (8) Tên tổ chức triển khai reviews / name of the introducing organization.
  • (9) Người reviews (thông thông thường là đại diện thay mặt theo dõi pháp luật) / a manager of the introducing organization (usually the legal representative of the organization).