gio thap diem tieng anh

Translation of "giờ thấp điểm" into English

Sample translated sentence: Giờ du lịch dùng Internet nhiều hơn nữa đôi mươi Phần Trăm lưu lượng giờ thấp điểm , theo gót hãng sản xuất Cisco . ↔ A peak Internet hour has đôi mươi percent more traffic kêu ca a nonpeak hour , according to tát Cisco .

+ Add translation Add

Currently we have no translations for giờ thấp điểm in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to tát kiểm tra automatic translation, translation memory or indirect translations.

Giờ du lịch dùng Internet nhiều hơn nữa đôi mươi Phần Trăm lưu lượng giờ thấp điểm , theo gót hãng sản xuất Cisco .

A peak Internet hour has đôi mươi percent more traffic kêu ca a nonpeak hour , according to tát Cisco .

Tuy nhiên, những tàu của Tuyến, Yamanote vẫn lịch dùng đàng ray của Tuyến Keihin-Tōhoku, đặc trưng vô những ngày nghỉ ngơi và giờ thấp điểm, cho đến khi công ty tốc hành được tiến hành sinh hoạt bên trên Tuyến Keihin-Tōhoku năm 1988.

However, Yamanote Line trains continued to tát periodically use the Keihin-Tōhoku tracks, particularly on holidays and during off-peak hours, until rapid service trains were introduced on the Keihin-Tōhoku Line in 1988.

Mực nước vô tháp thông thường xuống thấp vô những giờ cao điểm trong thời gian ngày, và tiếp sau đó những máy bơm tiếp tục bơm chan chứa này lại lên vô tối.

The water level in the tower typically falls during the peak usage hours of the day, and then a pump fills it back up during the night.

Công tơ như thế được chấp nhận thay cho thay đổi giá bán năng lượng điện vô một ngày, nhằm ghi lại nấc dùng trong số khoảng chừng thời hạn ngân sách cao và ngoài giờ cao điểm, ngân sách thấp rộng lớn.

"Time of day" metering allows electric rates to tát be changed during a day, to tát record usage during peak high-cost periods and off-peak, lower-cost, periods.

Đừng bao giờ Reviews thấp sức khỏe của đồ ăn thức uống khi trở thành 1 điểm trở nên 1 điểm cho tới.

Never underestimate the power of food to tát turn a place around and make it a destination.

Số người làm việc và tổng giờ thao tác vẫn thấp rộng lớn thật nhiều đối với đỉnh điểm trước thời kỳ khủng hoảng rủi ro .

The number of people working and total hours worked are still significantly below pre-crisis peaks . "

Lần sau cùng chi phí chi lặt vặt hạ xuống còn 6 bảng một tuần năm 2003 , bây giờ số chi phí cơ thấp rất là nhiều đối với thời điểm tối đa của năm 2005 là 8,37 bảng .

The last time pocket money fell below £6 a week was in 2003 , and it is now far lower kêu ca the £8.37 peak of 2005 .

Xem thêm: cạnh tranh tiếng anh

Áp suất bầu không khí thấp nhất ko bao giờ đo được là 870 hPa (0.858 atm, 25.69 inHg), thiết lập vào trong ngày 12 mon 10 năm 1979, vô thời điểm Typhoon Point ở Tỉnh Thái Bình Dương.

The lowest non-tornadic atmospheric pressure ever measured was 870 hPa (0.858 atm; 25.69 inHg), mix on 12 October 1979, during Typhoon Tip in the western Pacific Ocean.

Đến khi những cơn bão táp tiếp tục lắng hạn chế, tín hiệu nấc 3 tiếp tục xoay quay về thay cho thế mang đến tín hiệu 8 bên trên thời điểm 2 giờ sáng sủa ngày 21 mon 8, và từng tín hiệu đã và đang được hạ thấp vô khi 5 giờ sáng sủa ngày hôm cơ.

As winds relaxed, the Strong Wind Signal 3 replaced the Storm Signal 8 at 2 a.m. on August 21, with all signals lowered by 5 a.m. on August 21.

Rồi các bạn nhằm ý một loại không giống... các bạn dùng một đồng hồ đeo tay bấm giờ, nhằm đo coi nút bựa mất mặt bao lâu nhằm lên đường kể từ điểm tối đa cho tới điểm thấp nhất, tiếp sau đó tái diễn.

Then you notice something else... using a stopwatch, you measure the time it takes for the piece of cork to tát go over its highest position down to tát its lowest and then back up again.

Tờ Thời báo Thủ đô New York mục xã thuyết tiếp tục ghi chép vô mon 8 năm 2013: "Theo nấc lộc ít nhất liên bang, hiện nay là 7,25 đô la một giờ, những việc làm thu nhập thấp bên trên Mỹ được chi trả ở tầm mức thấp rộng lớn bất kể thời điểm này trước đó (thời hiện nay đại).

The Thủ đô New York Times editorial board wrote in August 2013: "As measured by the federal minimum wage, currently $7.25 an hour, low-paid work in America is lower paid today kêu ca at any time in modern memory.

Mặc cho dù khối hệ thống này vẫn giữ vị sự đối lưu mạnh mẽ và uy lực vô vài ba giờ đồng hồ đeo tay, những đám mây của chính nó chính thức rét lên, minh chứng những đám mây thấp rộng lớn, trước lúc mất mặt lên đường quánh điểm nhiệt đới gió mùa trọn vẹn vào trong ngày 17 mon 1.

Although the system retained its strong convection for several more hours, the cyclone's cloud tops began to tát warm, evidencing lower clouds, before losing tropical characteristics entirely on 17 January.

M-R: Pak Yongch'ŏl) Cơ trưởng có khoảng gần 9.000 giờ cất cánh và có khoảng gần thời điểm cơ đã nhận được được một Trao Giải tin cậy chuyến cất cánh tự tiếp tục xử lý được mô tơ máy cất cánh 747 lỗi ở phỏng cao thấp.

M-R: Pak Yongch'ŏl) The captain had close to tát 9,000 hours of flight time (3,192 of them on the Boeing 747) and had recently received a Flight Safety Award for negotiating a 747 engine failure at low altitude.

Để lưu giữ nằm trong giờ địa hạt bên trên một điểm chắc chắn, khoảng chừng thời hạn của tiến trình nên được lưu giữ càng ngắn ngủi càng chất lượng, điều này đạt được bằng phương pháp lưu giữ mang đến tiến trình sở hữu độ cao thấp rộng lớn xung xung quanh Trái Đất.

To keep the same local time on a given pass, the time period of the orbit must be kept as short as possible, this is achieved by keeping the orbit lower around Earth.

Trạm thành phố Hồ Chí Minh ko bao giờ hạ xuống bên dưới 2 °C (36 °F), với tối giá thành nhất khoảng vô ngày đông ở khoảng chừng 6 °C (43 °F), tuy vậy những địa điểm thẳng phía tây Brisbane như Ipswich tiếp tục hạ xuống thấp −5 °C (23 °F) với sương giá bán thật nhiều.

Xem thêm: mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp excel

The đô thị station has never dropped below 2 °C (36 °F), with the average coldest night during winter being around 6 °C (43 °F), however locations directly west of Brisbane such as Ipswich have dropped as low as −5 °C (23 °F) with heavy ground frost.

Theo như tài liệu theo gót dõi đúng đắn nhất của RSMC (Trung tâm Khí tượng Khu vực điều đặc biệt, ở Tây Bắc Tỉnh Thái Bình Dương là JMA), Megi tiếp tục đạt véc tơ vận tốc tức thời bão táp giữ lại 10 phút tối nhiều 125 hải lý/giờ (145 dặm/giờ, 230 km/giờ), tối đa Tính từ lúc cơn sốt Bess năm 1982 và áp suất khí quyển ít nhất là 885 hPa (26,13 inHg), thấp nhất Tính từ lúc bão Vanessa năm 1984 vô thời điểm 18:00 UTC và 00:00 UTC ngày ngày sau (các độ quý hiếm đối chiếu chỉ tính bên trên chống Tây Bắc Tỉnh Thái Bình Dương).

According to tát RSMC Best Track Data, Megi attained the highest 10-minute maximum sustained winds at 125 knots (230 km/h, 145 mph) since Bess in 1982 and the lowest atmospheric pressure at 885 hPa (26.13 inHg) since Vanessa in 1984 in the Northwest Pacific Ocean at 18:00 UTC and 00:00 UTC on the next day.